Zakaj se udeležiti usposabljanj za Operativnega upravnika in kje so stične točke s celotnim nepremičninskim sektorjem.

Rezultati usposabljanj so res odlični. Ne samo, da udeleženci lahko pridobijo nacionalno poklicno kvalifikacijo, enako pomembno ali pa še celo bolj kot sam certifikat,  je pomembno znanje, ki ga vsak osvoji za lažje in tudi bolj kvalitetno opravljanje dela. 

Prispevek se sicer osredotoča na usposabljanje operativnih upravnikov, čeprav je kar nekaj znanj, ki jih udeleženci pridobijo zelo podobnih tistim, ki jih potrebujejo pri svojem delu nepremičninski posredniki. Zato vabljeni k branju tudi vsi, ki se ukvarjate s posredovanjem nepremičnin.

Program usposabljanj Operativni upravnik/Operativna upravnica predstavlja podlago za izvajanje usposabljanj, ki udeležencem nudijo celovit nabor znanj za kakovostno opravljanje nalog. Hkrati pa vsa znanja, ki jih udeleženci potrebujejo za pridobitev NPK.

S čim večjim številom udeleženih v usposabljanja, se bo zagotovo kakovost storitev upravljanja nepremičnim zvišala.

»Danes namreč doseganje povprečnih rezultatov ni več dovolj. Do pred kratkim so nas učili, da je bolj pomembno samo sodelovanje, kot  zmagovanje. Za današnji čas to ne velja več. Doseganje povprečnih rezultatov ni več dovolj. Uspejo le tisti, ki nudijo več, drugače, kvalitetno«.

Uspejo tisti, ki zelo dobro poznajo svoj posel, tisti, ki nastopajo kompetentno, suvereno, samozavestno. Tisti, ki so, ne samo slišani, temveč tudi uslišani.

Ker pa velikokrat nimamo vpliva na nekatere situacije, dogodke, je enako pomembno, da se v takih situacijah znamo odmakniti, reagirati ustrezno ali počakati na drugo priložnost. In tudi to je del vsebin usposabljanj.

Ob podpori Združenja upravnikov nepremičnin pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami,  ob podpori predavateljev in s predlogi udeležencev se tako trudimo, da udeleženci stopijo iz povprečja in z kvalitetnimi storitvami dosegajo ne samo zadovoljstvo svojih strank, temveč tudi dobre poslovne rezultate v podjetjih, kjer delujejo.

Vsebinski sklopi usposabljanja

 • Predpisi s področja upravljanja nepremičnin
 • Računovodski in davčni vidiki upravljanja nepremičnin
 • Tehnične in organizacijske zahteve pri upravljanju nepremičnin
 • Administracija in vodenje dokumentacije ter varovanje osebnih podatkov in
 • Komunikacijske veščine

Prvi termin v 2024,

od 23.1. do 9.2. 2024, pri nas na CPU, v Ljubljani

Vse podrobnosti za januarsko usposabljanje na: https://www.cpu.si/dogodki/operativni-upravnik-januar-2024/

Rezultati v prvem letu organiziranja usposabljanj

Izvedene ankete kažejo, da so udeleženci zelo zadovoljni s predavatelji in tudi z vsebino samih predavanj. Predvsem so zadovoljni, da ne pridobijo samo teoretičnih, temveč veliko tehničnih in ekonomskih znanj, ki so potrebna za kvalitetno opravljanje dela.

 • Udeleženci dobijo vse na enem mestu. Vsebina predavanj je taka, da vključuje vsa bistvena področja, ki so za uspešno delo pomembna.
 • Zviša se jim samozavest, vztrajnost, prepričljivost in posledično lažje sodelujejo s strankami. Prav zaradi bolj prepričljivega delovanja znajo lažje doseči in prepričati stranke, kaj je pomembno. Tudi, kaj ni delo operativnega upravnika.
 • Viša se dodana vrednost na zaposlenega. Ker so vsebine vezane tudi na učenje višanja učinkovitosti opravljanja dela, udeleženci pri svojem delu bolj ustrezno razporejajo vse vire in sredstva. Pri tem pa seveda skrbijo za čim nižje oziroma optimalne stroške za lastnike oz stanovalce v večstanovanjskih stavbah.
 • Poučujejo jih tako profesorji iz fakultet, kot strokovnjaki, ki delujejo na področjih upravljanja nepremičnin, kar vpliva na strokovnost.
 • Udeleženci pravijo, da na predavanjih spoznajo veliko primerov iz prakse, in načinov reševanja problemov, tudi kako sodelovati z etažnimi lastniki. Dobro je predstavljena zakonodaja.
 • Zelo jih veseli, da se lahko v predavanja aktivno vključijo tudi sami udeleženci. Nekateri si že vnaprej pripravijo vprašanja, na katera bi želeli odgovore. Seveda imajo korist nato vsi, ki te odgovore poslušajo.

Katera znanja bi si želeli višati sami udeleženci?

Ko smo udeležence povprašali, katera so tista znanja, ki naredijo posameznika ali podjetje uspešno, večina najprej pomisli na specifične, strokovne, tehnične kompetence.

Ko pa smo se z njimi pogovarjali, katere veščine so tiste, ki sploh omogočajo, da si upaš predstaviti tisto kar znaš, so vsi v en glas razlagali, da so to prodajna, pogajalska znanja. Ja, znanje, ki se ga ne vidi, ni nobeno znanje. Nekdo lahko zna veliko, pa zaradi različnih razlogov to znanje ne deli in pokaže.

Pomembno je tudi znanje optimiziranja dela in delovnega časa, in ja tudi brez strokovnega specifičnega znanja uspeha ni. Vsi ti segmenti so del predavanj.

Pa še koristna informacija za celoten nepremičninski sektor

Zadnje čase opažamo, da se v podjetjih vse bolj zavedajo, da je stranki dobro nuditi celovite rešitve, in to za različna področja. Zato je vse več udeležencev, ki pridobijo certifikat NPK Operativni upravnik in nato še  certifikat NPK Posrednik za nepremičnine, ali obratno.

Nekatera podjetja so tako pričela ponujati storitve, ki jih nudi Operativni upravnik in storitve nepremičninskega posredovanja. Del zakonodaje je enak, del delovnih nalog tudi, del vsebin usposabljanj prav tako. Na obeh področjih se lahko pridobi NPK. Stranke pa raje najemajo storitve od nekoga, ki jim lahko nudi vse na enem mestu.

About Nives Šircelj