Tekoči projekti


NCNA

Izdelek brez naslova(44)

Glavni cilj projekta  projekta NCNA – New challenges – new answers je na podlagi mehanizma  ECVET potrditev poklicne usposobljenosti migrantov in njihove integracije na trgu dela. Projekt bo razvil  model za identifikacijo, priznavanje in potrjevanje kompetenc novo prispelih migrantov in beguncev v Evropi.Izdelek brez naslova(16)

Več na: https://ncna.eu/index.php/en/


 


GreenB
Sistematično in integrirano usposabljanje ter razvoj orodij v smeri odličnosti v zelenem poslovnem upravljanju so med prednostnimi nalogami strategije EU za trajnostno rast in razvoj zelenih delovnih mest. Strategija postavlja inovacije in zeleno rast v središče načrta za večjo konkurenčnost EU podjetij. Analiza potreb po usposabljanjih bo zagotovila vpogled v potrebna znanja, veščine in kompetence s opisanega področja ter tudi opredelila najbolj primerne načine zagotavljanja usposabljanja. Izzivi po ozelenitvi poslovanja so še posebej pereči za podjetnike v malih in srednjih podjetij ter med dolgotrajno brezposelnimi, ki si prizadersmusevajo za nadgradnjo svojih poklicnih kompetenc.

 


U-START
Podjetniške sposobnosti mladih: razvoj, izvajanje in prilagoditev simulacijskega orodja in igre »start-up« za učence in izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Ideja projekta je združiti poslovno igro z orodji, ki so na voljo na spletu za razvoj simuliranih izobraževanj pri ustanovitvi podjetja, ter razviti posebno poslovno igro uporaersmusbno v zagonski fazi ustanovitve podjetja, ki lahko znatno okrepi uporabnost simulacije tako za dijake kot učitelje.

 


bugsBU.G.S.
BUilding Green Skills – Gradimo zelene kompetence. Projekt BU.G.s. je dobil ime, s sklicevanjem na “hrošče”, in sicer zelene vrzeli v kompetencah, usposobljenosti delavcev, ki lahko škodujejo gospodarski rasti  in strokovnosti v gradbeništvu.eu commission

Cilj projekta bo odkriti zelene vrzeli v kvalifikacijah, povečati zelene “kompetence, veščine in usposobljenost” na področju gradbeništva za dostop do novih delovnih mest ali ohraniti sedanja delovna mesta, izboljšati konkurenčnost posameznikov ter malih in srednjih podjetij.


IsItGreenIS IT GREEN
Projekt – Integrirani sistemi za bolj zeleno informacijsko tehnologijo je namenjen izboljšanju znanja IT strokovnjakov in IT menedžerjev v MSP po vsej Evropi s pomočjo razvijajočih vsebin e-učenja in kratke interaktivne igre, ki jih bo mogoče uporabljati tudi preko mobilnih naprav, kot so pametni telefoni in tablice (m-učenje). Takšno izobraževanje oziroma usposabljanje jim bo omogočilo, da bodo lahko sami opravili primarne energetske preglede o porabi energije IT in IS infrastruktureLifeLong in spoznali ter razumeli priložnosti za varčevanje z viri (ki prispevajo k evropskim kjotskimciljem za zmanjšanje emisij CO2 ) in s tem razvijajo svoje poslovanje ter krepijo lastno poslovno konkurenčnost.


themeTHEME
V okviru projekta THEME bodo ustvarjeni in izboljšani instrumenti za operativno vodenje pripravništev v tujini. Projekt THEME želi, da bi postalo pripravništvo v tujini primerno za vse nivoje poklicne usposobljenosti. Na podlagi obstoječih matrik kompetenc v zunanji trgovini, gostinstvu ter elektroniki in mehatroLifeLongniki se bodo opredelile delne kompetence/rezultati učnih izidov ter se vključile v bazo podatkov.Baza podatkov bo samodejno ustvarila različne dokumente, kot so učne pogodbe, obrazec za ocenjevanje uspešnosti in dokument Europass mobilnosti.


KATALOG 2019