TEKOČI PROJEKTI

Projekt TransIT

Projekt TransIT razvija nove inovativne učne načrte, izobraževalne metode in razvoj  usposabljanja za vodje MSP, industrije in podjetništva za pripravo / prehod na industrijo 4.0. Projekt naj bi zagotovil širok pregled stanja na področju Industrije 4.0, medsektorsko sodelovanje in inovativne rezultate.

Cilj projekta je ustvariti komplet pripomočkov za usposabljanje namenjeno srednjemu nivoju managerjev s tehničnim predznanjem v MSP. Namen projekta je razviti t.i. prečne kompetence, ki so potrebne za upravljanje prehoda na Industrijo 4.0. Inovativno razmišljanje in motivacijsko upravljanje sta ključni enoti usposabljanja, ki se nadaljujeta in vključujeta v druge kompetence ali module. Med moduli lahko podjetja izberejo „pakete“ glede na njihove potrebe. Naš cilj je povečati inovativnost in motivacijo, kot ključna elementa uspeha: maksimiranje sposobnosti, da se najbolje izkoristi posameznikov potencial, navdihuje k inovacijam in optimizira HR.

Več na: http://train4future.eu/

BRANDING Mentoring – Brand building of EU Enterprises through Mentoring

Projekt “BRANDING Mentoring – Brand building of EU Enterprises through Mentoring” je namenjen podpori, mentorstvu in vodenju novih podjetnikov, samozaposlenih strokovnjakov, vodstvenih delavcev v malih in srednje velikih podjetjih na področju ustvarjanja in izboljšanja spretnosti in kompetenc povezanih s tehnikami in strategijami trženja blagovnih znamk, trženja novih izdelkov in storitev. Vse to, naj bi vodilo k uspešnim poslovnim rezultatom in praksam. Natančneje, projekt želi organizirati in izvajati mentorske programe na področju upravljanja blagovnih znamk in oblikovanja blagovnih znamk.

Technology enhanced intrapreneurship; changing minds for career and personal development on the net – [intraskills.ict]

Projekt  »Technology enhanced intrapreneurship; changing minds for career and personal development on the net – [intraskills.ict]« podpira posameznike pri pridobivanju in razvoju transverzalnih in mehkih veščin, podjetniških kompetenc in digitalnih veščin, da bi tako spodbudili zaposljivost, socialno-izobraževalni razvoj in profesionalno rast. Prvič, zagotovili bomo orodje za oceno potreb na podlagi predhodnih izkušen. Drugič, pripravljeno bo gradivo za e-učenje. Usposabljanje bo temeljilo  na podjetniških in intra-spletnih veščinah (prvi cilj projekta). Z orodjem in dejavnostim informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ki bodo ustvarjeni v okviru projekta, bomo olajšali pridobivanje kompetenc udeležencem glede na njihove potrebe in notranje motive.

Improving Skills in Vocational Education and Training

Projekt se ukvarja z razvojem ustreznih znanj potrebnih na trgu delovne sile za zmanjševanje neusklajenosti med potrebami gospodarstva in izobraževanjem v kovinarskem sektorju. Splošni cilj tega projekta je povečati zaposljivost mladih in prispevati k razvoju visoko kvalificirane, usposobljene in mobilne delovne sile. V okviru projekta bo razvita kvalifikacija strojnika, ki bo opredeljena s podrobnim kvalifikacijskim profilom in dopolnjena s skupnim učnim načrtom. Nova kvalifikacija bo razvita z izvajanjem treh smernic. “Smernice za raziskave delodajalcev in tržnih potreb” bodo predstavile metodo za opredelitev učnih rezultatov z raziskovanjem delodajalcev in tržnih potreb. “Smernice za razvoj skupne kvalifikacije” bodo opisale ključne faze razvoja skupne kvalifikacije, zagotavljanja kakovosti in strukture kvalifikacij.Smernice za razvoj skupnega kurikuluma bodo opredelile elemente kurikuluma s poudarkom na vključevanju obveznih ur praktičnega usposabljanja na delovnem mestu in možnosti za mobilnost študentov.

INKAMS

Cilj projekta “IN.KAMS – International Key Account Management & Sales” je udejaniti, testirati, razširiti in sistematizirati nov univerzitetni izobraževalni program, namenjen upravljanju s ključnimi kupci v mednarodnem okolju. Sprememba metodološke paradigme bo omogočila razvoj kompetenc vodij ključnih kupcev. Izobraževalni program bo podprt z inovativnimi, interaktivnimi načini in pristopi, ki bodo prilagodljivi poslovnim in individualnim potrebam.

Več na: IN.KAMS

INCLUSIVE TOURISM

Glavni cilj projekta “INKLUZIVNI TURIZEM” je povečanje usposobljenosti invalidov in drugih strokovnjakov za izboljšanje njihove zaposljivosti v storitvenem sektorju.
Projekt ima naslednje specifične cilje:
• Povečati ozaveščenost o sposobnostih invalidov v inkluzivnem turizmu in povečati njihov dostop do trga dela.

• Povečati ozaveščenost o potencialu vključujočega in dostopnega turizma za konkurenčnost storitvenega sektorja.

• razviti vsebino usposabljanja, gradivo in orodja, namenjena invalidom, ki temeljijo na ustrezni prilagoditvi modela zaposlovanja.

• Prenos znanja in smernic, naslovljenih na strokovnjake iz področja turizma, o tem, kako razviti uspešne poslovne modele v vključujočem in dostopnem turizmu ter kako podpreti invalide kot potencialne zaposlene.

• okrepiti sodelovanje med podjetji v turizmu in podjetji, ki delujejo na področju podpore invalidnim osebam.

• seznaniti potencialne stranke o potencialu vključujočega in dostopnega turizma.

Več na: Inclusive Tourism

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.