TEKOČI PROJEKTI

BRANDING Mentoring – Brand building of EU Enterprises through Mentoring

Projekt “BRANDING Mentoring – Brand building of EU Enterprises through Mentoring” je namenjen podpori, mentorstvu in vodenju novih podjetnikov, samozaposlenih strokovnjakov, vodstvenih delavcev v malih in srednje velikih podjetjih na področju ustvarjanja in izboljšanja spretnosti in kompetenc povezanih s tehnikami in strategijami trženja blagovnih znamk, trženja novih izdelkov in storitev. Vse to, naj bi vodilo k uspešnim poslovnim rezultatom in praksam. Natančneje, projekt želi organizirati in izvajati mentorske programe na področju upravljanja blagovnih znamk in oblikovanja blagovnih znamk.

Technology enhanced intrapreneurship; changing minds for career and personal development on the net – [intraskills.ict]

Projekt  »Technology enhanced intrapreneurship; changing minds for career and personal development on the net – [intraskills.ict]« podpira posameznike pri pridobivanju in razvoju transverzalnih in mehkih veščin, podjetniških kompetenc in digitalnih veščin, da bi tako spodbudili zaposljivost, socialno-izobraževalni razvoj in profesionalno rast. Prvič, zagotovili bomo orodje za oceno potreb na podlagi predhodnih izkušen. Drugič, pripravljeno bo gradivo za e-učenje. Usposabljanje bo temeljilo  na podjetniških in intra-spletnih veščinah (prvi cilj projekta). Z orodjem in dejavnostim informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ki bodo ustvarjeni v okviru projekta, bomo olajšali pridobivanje kompetenc udeležencem glede na njihove potrebe in notranje motive.

Improving Skills in Vocational Education and Training

Projekt se ukvarja z razvojem ustreznih znanj potrebnih na trgu delovne sile za zmanjševanje neusklajenosti med potrebami gospodarstva in izobraževanjem v kovinarskem sektorju. Splošni cilj tega projekta je povečati zaposljivost mladih in prispevati k razvoju visoko kvalificirane, usposobljene in mobilne delovne sile. V okviru projekta bo razvita kvalifikacija strojnika, ki bo opredeljena s podrobnim kvalifikacijskim profilom in dopolnjena s skupnim učnim načrtom. Nova kvalifikacija bo razvita z izvajanjem treh smernic. “Smernice za raziskave delodajalcev in tržnih potreb” bodo predstavile metodo za opredelitev učnih rezultatov z raziskovanjem delodajalcev in tržnih potreb. “Smernice za razvoj skupne kvalifikacije” bodo opisale ključne faze razvoja skupne kvalifikacije, zagotavljanja kakovosti in strukture kvalifikacij.Smernice za razvoj skupnega kurikuluma bodo opredelile elemente kurikuluma s poudarkom na vključevanju obveznih ur praktičnega usposabljanja na delovnem mestu in možnosti za mobilnost študentov.

INKAMS

Cilj projekta “IN.KAMS – International Key Account Management & Sales” je udejaniti, testirati, razširiti in sistematizirati nov univerzitetni izobraževalni program, namenjen upravljanju s ključnimi kupci v mednarodnem okolju. Sprememba metodološke paradigme bo omogočila razvoj kompetenc vodij ključnih kupcev. Izobraževalni program bo podprt z inovativnimi, interaktivnimi načini in pristopi, ki bodo prilagodljivi poslovnim in individualnim potrebam.

Več na: IN.KAMS

INCLUSIVE TOURISM

Glavni cilj projekta “INKLUZIVNI TURIZEM” je povečanje usposobljenosti invalidov in drugih strokovnjakov za izboljšanje njihove zaposljivosti v storitvenem sektorju.
Projekt ima naslednje specifične cilje:
• Povečati ozaveščenost o sposobnostih invalidov v inkluzivnem turizmu in povečati njihov dostop do trga dela.

• Povečati ozaveščenost o potencialu vključujočega in dostopnega turizma za konkurenčnost storitvenega sektorja.

• razviti vsebino usposabljanja, gradivo in orodja, namenjena invalidom, ki temeljijo na ustrezni prilagoditvi modela zaposlovanja.

• Prenos znanja in smernic, naslovljenih na strokovnjake iz področja turizma, o tem, kako razviti uspešne poslovne modele v vključujočem in dostopnem turizmu ter kako podpreti invalide kot potencialne zaposlene.

• okrepiti sodelovanje med podjetji v turizmu in podjetji, ki delujejo na področju podpore invalidnim osebam.

• seznaniti potencialne stranke o potencialu vključujočega in dostopnega turizma.

Več na: Inclusive Tourism

Pišite nam!

CPU Center za poslovno usposabljanje

Kardeljeva ploščad 27a

SI-1000 Ljubljana

Slovenia, EU

cpu@cpu.si

www.cpu.si

T: 01 / 5897 650

F: 01 / 5655 920

Za vse udeležence naših programov in

obiskovalce je za našimi prostori na

voljo brezplačno parkirišče.