USPOSABLJANJE MENTORJEV 2023 - 2026

Brezplačna usposabljanja

 

 

Usposabljanje se izvaja v okviru projekta Usposabljanje mentorjev 2023 – 2026 – Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programihza pridobitev izobrazbe v letih 2023 – 2026. Javni razpis sofinancira Evropska unija – NextGenerationEU  in Ministrstvo za vzgojo in  izobraževanje. Izvaja se  skladno z načrtom v okviru razvoja področja PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST; Komponente : KREPITEV KOMPETENC, ZLASTI DIGITALNIH IN TISTIH, KI JIH ZAHTEVAJO NOVI POKLICIIN ZELENI PREHOD.

Usposabljanje je namenjeno vsem tistim, ki sprejemajo vajence, dijake in študente višjih strokovnih šol na praktično usposabljanje z delom (PUD) oziroma na praktično izobraževanje (PRI) v podjetje.

Udeleženci se usposobijo za izvajanje poučevanja (prenašanja znanja in kompetenc) na mlade, ki se izobražujejo za pridobitev prvega poklica v programih srednjega poklicnega in višjega strokovnega izobraževanja, za kakovostno sodelovanje s šolo, uporabo in pripravo potrebne dokumentacije in za učinkovito delo z mladimi.

Prijavite se za 4-dnevno pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev v podjetju.

Program usposabljanja:

1. dan

 • specifika razvojnega obdobja mladostništva
 • razvojne značilnosti mladih
 • potrebe, interesi in motivi mladostnikov
 • specifike vzgoje in izobraževanja v delovnem okolju.
 • vključevanje mladih v kolektiv delovne time

2. dan

 • predpisi in zakoni, ki urejajo organizacijo in izvajanje PUD in PRI,
 • dokumentacija za »grobo« pripravo usposabljanja v delovnem procesu,
 • pedagoška dokumentacija in sodelovanje s šolo,
 • načrtovanje delovnih nalog, spremljanja, ocenjevanja in samoevalvacija mentorjevega dela
 • priprava učnega okolja za dijake, vajence in študente pri delodajalcu
 • sodelovanje s šolo
 • priprava načrt izvajanja vajeništva in drugih usposabljanj pri delodajalcu.
 • priprava mentorja na usposabljanje oz. izobraževanje v delovnem procesu: načrtovanje delovnih nalog, postavljanje ciljev in vrednotenje rezultatov (na primerih)
 • navodila za pripravo seminarske (projektne) naloge

 3. dan

 • dobro komuniciranje in komunikacijske veščine
 • postavljanje pravih vprašanj
 • reševanje problemov in reševanje konfliktov
 • osebnostne značilnosti vključenih v proces izobraževanja pri delodajalcu, obnašanje in reagiranje
 • podajanje navodil in kakovostnih povratnik informacij
 • učni stili in strategije učenja na delovnem mestu
 • razvoj dijakovih oz. študentovih ključnih kompetenc
 • navodila za pripravo seminarske (projektne) naloge

4. dan

 • predstavitev seminarskih nalog, povratne informacije in utrjevanje znanja in veščin

Več o programu: https://cpi.si/wp-content/uploads/2021/03/PPI_program_mentorji_dec2020_cistopis_final.pdf

Pristopni pogoji:

V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima:

 • srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali
 • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta ustreznih delovnih izkušenj ali
 • višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima:

 • najmanj višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

Cena in prijave:

 

Usposabljanje je brezplačno, število udeležencev je omejeno.

Prijavnica in dokazila

Prosimo vas, da zaradi pogojev projekta prijavnice natisnete za vsakega kandidate posebej ter izpolnite podatke o podjetju in podatke o udeležencu. Prijavnico naj podpiše predstavnik podjetja in kandidat.

Podpisane in žigosane prijavnice pošljite na elektronski naslov: barbara.krajnc@cpu.si

 Zaradi omejitve števila mest bomo upoštevali vrstni red prijav.

BARBARA KRAJNC

T:  +386 (0)1 5897 655
E:  barbara.krajnc@cpu.si

BARBARA KRAJNC

T:  +386 (0)1 5897 655
E:  barbara.krajnc@cpu.si

Prijavi se na e-novice!

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.