Gradbeništvo: priročnik, seminarji, izpiti

Seminar GRADBENE KALKULACIJE se odlično dopolnjuje s priročnikom o gradbenih kalkulacijah, ki je predstavljen v nadaljevanju.

Seminar je na programu vsaj 2 x letno, izven glavne gradbeniške sezone.

Želite, da vas obveščamo? Vpišite svoje podatke in bodite vedno obveščeni o aktualnih seminarjih in novostih s področja gradbeništva:

   


 


Izpiti za NPK VISOKE / NIZKE gradnje  Kandidati lahko na CPU pridobijo dve kvalifikaciji s področja gradbeništva in sicer NPK visoke gradnje in NPK nizke gradnje.                      


 


 Priročnik Gradbene kalkulacije

z osnovami operativnega planiranja in obračunom gradnje objektovpriročnik Gradbene kalkulacije

Pred vami je priročnik, kakršnega je gradbena praksa pa tudi vse ostale dejavnosti, povezane z gradbeništvom, že dolgo potrebovala. Priročnik obsega poglavja od merjenja zaključnih obrtniških in inštalacijskih del do predstavitve načinov kalkulacij zunanjih transportov po železnici, z ladjo in s helikopterji ter poglavja o reševanju nesporazumov iz gradbenih pogodb, osnove operativnega planiranja na gradbiščih ter načini obračuna odbitkov zaradi neustrezne kvalitete izvedenih del. Priročnik predstavlja do zdaj najbolj celovit prikaz vseh potrebnih postopkov pri operativni pripravi in izvedbi gradbenih del na področju gradbenih kalkulacij ter bo kot tak služil vsem sodelujočim v procesih gradnje.     


Tokratna dopolnjena izdaja prinaša številna nova poglavja:     

      • Dopolnjena in razširjena pravila merjenja gradbenih del
      • Popolnoma novo poglavje o pravilih merjenja zaključnoobrtniških in inštalacijskih del (tesarska, keramičarska, kamnoseška, suhomontažerska, ključavničarska, slikopleskarska, tlakarska, roletarska …, strojnoinštalaterska in elektroinštalaterska dela …
      • Načini kalkulacij zunanjih transportov po železnici, z ladjo in helikopterji »zračnimi žerjavi«
      • Novi in sodobni načini oblikovanja opisov, merjenja in analiz za tesarska in montažna dela
      • Novi primeri uporabe različnih vrst normativov potrebnega delovnega časa in materialov
      • Izračuni stroškov dela, najemnin in uporabnin strojev ter opreme
      • Osnove za operativno planiranje in ugotavljanje učinkov dela delavcev in strojev
      •  Uporaba različnih metod za izračun razlike v ceni doma in v tujini
      • Reševanje pasti iz gradbenih pogodb …
      • Osnove operativnega planiranja in ugotavljanja učinkovitosti delavcev in opreme na gradbišč
      • Načini obračuna zneskovnih odbitkov zaradi neustrezne kvalitete del

 


OBSEG: 672 strani, več kot 600 barvnih shem, načrtov in fotografij, številne preglednice, mehka vezava, dimenzije 21 x 30 cm


Cena in plačilo Cena priročnika: 84 EUR (9,5% DDV ni vštet) – popust 50% = 45,99 EUR poštnina in odprema: 4,50 EUR + 22% DDV = 5,49 EUR Skupaj za plačilo s pošiljanjem in DDV: 51,48 EUR. Znesek lahko nakažete na transakcijski račun Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 A, Ljubljana. Več informacij: Darja Kuhar, 01 5897 658, darja.kuhar@cpu.si Kopija izd. gumb-vozniki(5)Kopija izd. gumb-vozniki(2)


 

Želite prelistati 21 vzorčnih strani priročnika?

Vpišite svoje podatke in listanje se vam bo odprlo v novem oknu.

KATALOG 2019