EVS: ZAGOTAVLJANJE ELEKTRIČNE VARNOSTI STROJEV

Znanje je osredotočeno na sledenje ustreznih korakov, postopkov in pravil, ki jih podpirajo vodniki in standardi za preskušanje električne varnosti strojev po proizvodnji, začetni po namestitvi in občasno. Kandidat prejme osnovno znanje o ovrednotenih parametrih, mejnih vrednostih, predlaganih iz standarda in primerih rezultatov DOBRO ali SLABO.

Postanite izvajalec zagotavljanja električne varnosti strojev

Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Področja uporabe

Določa preskusne postopke za periodični pregled in po popravilu, da se zagotovi električna varnost.

Električna varnost po servisiranju in ob vzdrževanju

Po preskušanju ob izdelavi, montaži, vgradnji in ob intervencijskem pregledu

Zaščita pred električnim udarom

Regulativa, standardi in literatura

IEC / SIST EN 60204-1 Varnost strojev. Električna oprema strojev.

Priročnik z vajami ̋Machines Electrical Safety Testing ̋, Academy@Metrel

Vodila za preskušanje ̋Machines & Switchboards Safety Inspection ̋, Academy@Metrel

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.