EVO: ZAGOTAVLJANJE ELEKTRIČNE VARNOSTI VARILNE OPREME

Znanje je osredotočeno na ustrezne korake, postopke in pravila, ki jih podpirajo vodniki in standardi za avtomatizirano varnostno testiranje varilnih aparatov. Kandidat prejme osnovno znanje o merilnih metodah, nastavitvah parametrov, mejnih vrednostih, zahtevah regulative in standardov ter primerih rezultatov DOBRO ali SLABO.

Postanite izvajalec zagotavljanja električne varnosti varilne opreme

Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Področja uporabe

Določa preskusne postopke za periodični pregled in po popravilu zagotavlja električno varnost

Električna varnost po servisiranju in ob vzdrževanju

Po preskušanju ob izdelavi, montaži, vgradnji in ob intervencijskem pregledu

Zaščita pred električnim udarom

Obločna varilna oprema in naprave na delovnih mestih

Oprema za varjenje loka in aparati na mobilnih enotah in v transportu

Obločna varilna oprema in naprave na gradbiščih

Periodični pregledi podaljškov in kablov

Prenosni razdelilci in elektro omarice z ali brez RCD / PRCD

Regulativa, standardi in literatura

IEC / EN 60974-4 Varnost opreme za obločna varjenja – del 4: Periodični pregledi in testiranja

Priročnik z vajami ̋Portable Appliances Safety ̋, Academy@Metrel

Vodila za delo na kartončku ̋Varnost električne opreme in naprav

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.