Tehnično usposobljen kader je podlaga za strokovno opravljeno delo!

SERVISER HLADILNE TEHNIKE!

Regulirana dejavnost

Usposabljanje je pogoj za opravljanje izpita.

Samo tehnično usposobljena in strokovno podkovana oseba lahko rokuje s fluoriranimi toplogrednimi plini (hladilni plini), ki so v opremi za  hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke ter v hladilnih enotah tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov.

Če se ukvarjate z namestitvijo, vzdrževanjem ali servisiranjem hladilnih naprav, ki vsebujejo omenjene hladilne pline, morate po veljavni zakonodaji imeti opravljen strokovni izpit. Prijavite se na organizirano usposabljanje za serviserje in postanite pooblaščeni serviser!

3-dnevno usposabljanje za serviserje hladilnih naprav na CPU je namenjeno fizičnim osebam, ki izvajajo naslednje dejavnosti:

 • nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo,
 • preverjanje uhajanja in zajemanje hladilnih plinov

na opremi za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke ter hladilnih enotah tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov in vsebujejo fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi (hladilni plini).

Pridobljeno spričevalo je naslovljeno na vaše osebno ime, ki ga izda Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, NI dokazilo za pridobitev obrtnega dovoljenja in opravljanje dejavnosti kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba.

Spričevalo je le dokaz, da znate pravilno rokovati z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (kot to predpisuje EU zakonodaja) pri montaži, servisiranju, vzdrževanju opreme, ki te pline vsebuje.

Spričevala so izdana v skladu z 10. členom Uredbe (EU) 2024/573 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. februarja 2024 o fluoriranih toplogrednih plinih, spremembi Direktive (EU) 2019/1937 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 517/2014

 

Veljavnost spričeval

Serviserji, ki so pridobili spričevalo do 11. 3 . 2024, bodo morali prvič osvežiti znanje do 12. 3. 2029. Serviserji, ki so pridobili spričevalo po 11. 3. 2024 pa vsakih sedem let.

Osvežitveni tečaji se bodo izvajali predvidoma od 2026 dalje.

Cena:

Cena:

 • Cena za opravljanje izpita znaša 255 EUR (oproščeno DDV).
 • Cena za usposabljanje znaša 405 EUR + 22 % DDV (494,10 EUR) in vključuje predavanja in praktično demonstracijo, seminarsko gradivo, osvežilne napitke in potrdilo.
 • 15% popust na predprijave

Pristopni pogoji:

Pristopni pogoji:

 • udeležba na usposabljanju za serviserja hladilne tehnike (potrdilo izda CPU po opravljenem usposabljanju)

in

 • dopolnjenih 18 let, 2 leti delovnih izkušenj na področju vzdrževanja hladilne tehnike ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževanja hladilne tehnike ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževanja hladilne tehnike.

Vabljeni na termine v letu 2024.

Obvezne priloge k prijavi na izpit

Prijava k izpitu – PRVO OPRAVLJANJE

IZJAVA O DELOVNIH IZKUŠNJAH

ALEŠ DREMEL

T:  +386 (0)1 5897 658
E:  ana.cankar@cpu.si

ALEŠ DREMEL

T:  +386 (0)1 5897 660
E:  ales.dremel@cpu.si

Prijavi se na e-novice!

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.