Tehnično usposobljen kader je podlaga za strokovno opravljeno delo!

SERVISER HLADILNE TEHNIKE!

Regulirana dejavnost

Usposabljanje je pogoj za opravljanje izpita.

Samo tehnično usposobljena in strokovno podkovana oseba je primerna za delo s hladilnimi napravami. Če se ukvarjate z namestitvijo, vzdrževanjem ali servisiranjem hladilnih naprav, ki vsebujejo zdravju in ozonu škodljive snovi, morate po veljavni zakonodaji imeti opravljen strokovni izpit. Prijavite se za organizirano usposabljanje za serviserje in postanite pooblaščeni serviser!

Hladilna tehnika sodi med regulirana področja, za katera veljajo predpisi, ki dovoljujejo servisiranje samo pooblaščeni, strokovno usposobljeni osebi. Serviserji z opravljenim izpitom se vpišejo v seznam pooblaščenih serviserjev pri ARSO.

3-dnevno usposabljanje za serviserje hladilnih naprav na CPU z odločbo Ministrstva za okolje in prostor je namenjeno:

 • vsem serviserjem hladilne in klimatizacijske tehnike ali toplotnih črpalk, ki vsebujejo določene nevarne snovi (fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi),
 • serviserjem, ki se ukvarjajo z namestitvami in vzdrževanjem hladilnih in klimatizacijskih naprav, ki vsebujejo določene nevarne snovi (fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi),
 • serviserjem, ki se ukvarjajo z zajemanjem, recikliranjem, predelavo, uničenjem in preverjanjem uhajanja plinov in ostalih nevarnih snovi.

Pridobljeno spričevalo je naslovljeno na vaše osebno ime, ki ga izda ga Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, NI dokazilo za pridobitev obrtnega dovoljenja in opravljanje dejavnosti kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba.

Spričevalo je le dokaz, da znate pravilno rokovati z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini (kot to predpisuje EU zakonodaja) pri montaži, servisiranju, vzdrževanju opreme, ki te pline vsebuje.

Cena:

Cena:

 • Cena za opravljanje izpita znaša 255 EUR (oproščeno DDV).
 • Cena za usposabljanje znaša 405 EUR + 22 % DDV (494,10 EUR) in vključuje predavanja in praktično demonstracijo, seminarsko gradivo, osvežilne napitke in potrdilo.
 • 15% popust na predprijave

Pristopni pogoji:

Pristopni pogoji:

 • udeležba na usposabljanju za serviserja hladilne tehnike (potrdilo izda CPU po opravljenem usposabljanju)

in

 • dopolnjenih 18 let, 2 leti delovnih izkušenj na področju vzdrževanja hladilne tehnike ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževanja hladilne tehnike ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževanja hladilne tehnike.

Vabljeni na termine v letu 2024.

Obvezne priloge k prijavi na izpit

Prijava k izpitu – PRVO OPRAVLJANJE

IZJAVA O DELOVNIH IZKUŠNJAH

ALEŠ DREMEL

T:  +386 (0)1 5897 660
E:  ales.dremel@cpu.si

ALEŠ DREMEL

T:  +386 (0)1 5897 660
E:  ales.dremel@cpu.si

Prijavi se na e-novice!

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.