UVAJANJE DIGITALIZACIJE V PROIZVODNIH PODJETJIH

Industrija 4.0 je danes eden glavnih konceptov, ki v vsakdanje življanje prinaša najnovejši razvoj informacijske tehnologije in s tem preoblikuje delovanje gospodarstva. Z novimi rešivami se lahko povežemo z globalnimi omrežji, da lahko spremljamo in nadzorujemo obsežnejše zajemanje in procesiranje podatkov v realnem času.

Na usposabljanju za digitalizacijo v proizvodnih podjetjih vam bomo razjasnili pojem Industrije 4.0 in potencialne možnosti za digitaino transformacijo.

CILJNA SKUPINA:

 • Program priporočamo direktorjem in/ali ostalim vodilnim delavcem srednje velikih in manjših proizvodnih podjetij, ki so zaznala potrebo po posodobitvi proizvodnih procesov.
 • Priporočeno je poznavanje področja avtomatizacije in informatizacije proizvodnje.

Cilji programa

Cilj programa je usposobiti direktorje in vodilne delavce, da bodo znali:
• analizirati poslovne procese in potrebe v organizaciji,
• uporabljati digitalne tehnologije v proizvodnji,
• presoditi zmožnosti tehnologij za digitalizacijo proizvodnje,
• inovirati in razvijati poslovne modele s pomočjo digitalnih tehnologij,
• načrtovati poslovne koristi in dodano vrednost,
• iskati možne vire financiranja (razpisi, vavčerji…),
• uporabiti podatkovno analitiko (pridobivanje ključnih informacij iz množice pridobljenih podatkov),
• prepoznavati potrebe kupcev in dobaviteljev,
• sistemsko razmišljati,
• agilno ravnati in voditi procese prenove,
• upravljati s spremembami.

Trajanje programa

Program obsega 30 ur organiziranega usposabljanja, od tega 24 ur predavanj in vaj in 6 ur predstavitev udeležencev in strokovnih diskusij.

Način izvedbe

Usposabljanje poteka v štirih enodnevnih modulih. Izvedba poteka tri dni v dveh tednih po 8 pedagoških ur – predavanja. Zadnji dan, ki zajema predstavitve udeležencev in strokovne diskusije pa je organiziran 14  do 20 dni po predavanjih.

Predstavitve bodo kandidati pripravili na podlagi pridobljenega znanja in kompetenc in v skladu z usmeritvami, ki jih bodo dobili na usposabljanju.

 

INFO URNIK USPOSABLJANJA – v pripravi

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.