EON: ZAGOTAVLJANJE ELEKTRIČNE VARNOSTI OPREME IN NAPRAV

Znanje je osredotočeno na sledenje ustreznih korakov, postopkov in pravil, ki jih podpirajo vodila in standardi za prenosne in vgrajene fiksno priključene električne naprave. Poudarek je na zagotavljanju električne varnosti na koncu proizvodnih linij, po servisiranju in redno ob vzdrževanju in uporabi. Kandidat prejme osnovno znanje o merilnih metodah, nastavitvah parametrov, mejnih vrednostih, zahtevah regulative in standardov ter primerih rezultatov DOBRO ali SLABO.

Postanite izvajalec zagotavljanja električne varnosti opreme in naprav

Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Področja uporabe

Električne naprave in aparati ter zagotavljanje električne varnosti

Električna varnost po servisiranju in ob vzdrževanju

Električna varnost po servisiranju in ob vzdrževanju

Pregled električne varnosti ob uporabi prenosnih električnih naprav in aparatov

Prenosni aparati v hotelih, bolnišnicah, sejmih, šolah, kuhinjah

Prenosni in fiksni aparati na delovnih mestih

Električna oprema in naprave na mobilnih enotah in v transportu

Električna oprema in naprave na posebnih lokacijah

Električna oprema in naprave na gradbiščih

Periodični pregledi podaljškov in kablov

Prenosni razdelilci in elektro omarice z ali brez RCD / PRCD

Preskušanje proizvodov na proizvodnih linijah in po intervencijah.

Regulativa, standardi in literatura

IEC / SIST EN 60335-1 Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – Del 1: Splošne zahteve

SIST EN 60745 Ročna električna orodja z motorjem

Preskušanje in pregledi električne opreme skladno z SIST EN 50678 / DIN VDE 701-702

Priročnik z vajami ̋Portable Appliances Safety ̋, Academy@Metrel

Vodila za delo na kartončku ̋Varnost električne opreme in naprav ̋, Academy@Metrel

Poster z vodili za delo ̋Pregledi električne varnosti po intervenciji ̋, Academy@Metrel

Certifikat EDISON

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.