DPN nnELI: IZVAJALEC DEL V BLIŽINI DELOV POD NAPETOSTJO NIZKONAPETOSTNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

Delodajalec zagotovi, da so vse osebe, ki uporabljajo delovno opremo, in kateri koli od njegovih zaposlenih, ki nadzirajo ali upravljajo uporabo delovne opreme za delo v bližini delov pod napetostjo, ustrezno usposabljale s področja zdravja in varnosti pri delu v bližini delov pod napetostjo na nizkonapetostnih električnih inštalacijah, vključno s praktičnim usposabljanjem o metodah dela, uporabe te opreme in opozorili o povezanih tveganjih.

Znanje je osredotočeno na zagotavljanje varnosti in zaščito pred električnim udarom. Za električno varnost na delovnem mestu je pojasnjenih več postopkov in metod. Samo usposobljeno osebje lahko opravlja dela v bližini delov pod napetostjo ter zagotavlja varnost in zdravje pri delu z elektriko.

Postanite izvajalec del v bližini delov pod napetostjo nizkonapetostnih električnih inštalaci

Kandidat prejme večjo osebno odgovornost, usposobljenost in sposobnost za sprejemanje in opravljanje del in nalog, povezanih z dovoljenjem za delo pod napetostjo.

Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Področja uporabe

Zdravje in varnost pri delu v bližini delov pod napetostjo na NNELI.

Praktično izvajanje varnosti pri delu zaposlenih.

Zahteve za vzdrževanje, povezane z varnostjo.

Upravni nadzor za delovna mesta zaposlenih.

Varno delovanje električne opreme.

Meje pristopa z zaščito pred udarom in varnostne razdalje.

Program električne varnosti in postopki ocenjevanja tveganja, prepoznavanje nevarnosti, tveganje za zaposlene, revizije in usposabljanja.

5 varnostnih pravil po vrstnem redu, preverjanje in testiranje po izklopu po vrstnem redu ali dovoljenje za delo pod napetostjo.

Regulativa, standardi in literatura

Predpisi o zagotavljanju in uporabi delovne opreme

Pravilniku o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka.

EN 50191 – obratovanje električne preskusne opreme

Priročnik Električna varnost in zdravje na delovnem mestu, Academy@Metrel

Certifikat EDISON

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.