PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV

Pedagoško andragoško usposabljanje je namenjeno vsem tistim, ki sprejemajo dijake, vajence in študente višjih strokovnih šol na praktično usposabljanje z delom (PUD) oziroma na praktično izobraževanje (PRI) v podjetju in želijo postati mentorji.

Mentor v podjetju je vez med podjetjem, šolo in dijakom ali študentom ter izvajalec usposabljanja. Skupaj s predstavnikom šole zagotavlja, da je usposabljanje ciljno usmerjeno ter da dijak ali študent dobi jasne usmeritve in podporo za delo.

Usposabljanje mentorjev traja 4 dni – 32 pedagoških ur organiziranega izobraževanja. 

Trije dnevi so namenjeni predavanjem, vajam, diskusijam in izmenjavi izkušenj. V tem obdobju se udeleženci pripravijo tudi za samostojno delo. Vsak pripravi seminarsko nalogo, ki zajema osebno pripravo na izvajanje mentorstva z najbolj ključnimi  točkami, na katere mora biti pozoren pri svoji novi vlogi.

Četrti dan bo namenjen nastopom udeležence.  Predstavili bodo svoje  izdelke in dobili povratno informacijo o njih od moderatorjev in soudeležencev.

 

Vsebina:

Komuniciranje in sodelovanje dijaka – študenta in mentorja:

 • Kdo je mladostnik?
 • Kako nagovoriti mladostnika?

Kako podpreti mentorja pri izvedbi praktičnega usposabljanja?

 • Zakonodaja
 • Načrtovanje usposabljanja na delovnem mestu ter sodelovanje s šolo
 • Samoevalvacija in refleksija mentorjevega dela

Kako podpreti mladostnika pri učenju na delovnem mestu?

 • Vloga in naloge dijaka na praktičnem usposabljanju z delom in v vajeništvu ali študenta na praktičnem izobraževanju
 • Sodobni učni pristopi
 • Spremljanje dijaka oziroma študenta
 • Pomen razvijanja ključnih kompetenc

Priprava zaključne naloge

Predstavitev zaključne naloge

Pristopni pogoji:

V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima:

 • srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali
 • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta ustreznih delovnih izkušenj ali
 • višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima:

 • najmanj višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

Cena:

 Cena usposabljanja znaša 360,00 EUR + 22% DDV (439,20 EUR).
Za člane Gospodarske zbornice Slovenije cena znaša 320,00 EUR + 22% DDV (390,40 EUR)
Če želite usposobiti večje število zaposlenih, vam lahko pripravimo tudi ponudbo za izvedbo v podjetju.

BARBARA KRAJNC

T:  +386 (0)1 5897 655
E:  barbara.krajnc@cpu.si

BARBARA KRAJNC

T:  +386 (0)1 5897 655
E:  barbara.krajnc@cpu.si

Prijavi se na e-novice!

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.