PRIROČNIK GRADBENE KALKULACIJE - 3. DOPOLNJENA IZDAJA

Priročnik Gradbene kalkulacije z osnovami operativnega planiranja in obračunom gradnje objektov, avtorja Štefana Žemve - 3. DOPOLNJENA IZDAJA

Pred vami je 3. dopolnjena izdaja priročnika, kakršnega je gradbena praksa pa tudi vse ostale dejavnosti, povezane z gradbeništvom, že dolgo potrebovala. Priročnik obsega poglavja od merjenja zaključnih obrtniških in inštalacijskih del do predstavitve načinov kalkulacij zunanjih transportov po železnici, z ladjo in s helikopterji ter poglavja o reševanju nesporazumov iz gradbenih pogodb, osnove operativnega planiranja na gradbiščih ter načini obračuna odbitkov zaradi neustrezne kvalitete izvedenih del. Priročnik predstavlja do zdaj najbolj celovit prikaz vseh potrebnih postopkov pri operativni pripravi in izvedbi gradbenih del na področju gradbenih kalkulacij ter bo kot tak služil vsem sodelujočim v procesih gradnje.

Tokratna 3. dopolnjena izdaja prinaša številna nova poglavja:

V tretji dopolnjeni izdaji so popravljene vse tiste vsebine, ki so vezane na slovensko zakonodajo, ki je nastajala ali se spreminjala po letu 2010 do konca leta 2022 in ustrezno in prilagojene veljavni zakonodaji (GZ-1: 199:2021, PGU 2020, ZMinP :2018, FIDIC izdaje do 2021, SRS :2016 in drugim)

Na novo je vključena za primerjavo tuja praksa in pravila  merjenja in obračunavanja gradbenih del javnih naročil in zasebne prakse v državah EU in angleško govorečih državah  Azije, Avstralije in Kanade.

Poudarek je dan na oblikovanju opisov posameznih vrst del gradenj in pravilom merjenja in obračunavanja ki jih zahteva sistem BIM – informacijsko modeliranje zgradb po standardu SIST EN ISO 19650:2019

S primeri je prikazana primerjava in uporaba novih standardov od DIN 18 299 do DIN 18 451:2022, ki jih uporabljajo v Nemčiji, Avstriji in Švici ter drugih državah EU. Tem standardom se bo morala prilagoditi tudi Slovenija

Na novo so prikazani tudi primeri pravil obračunavanja angleške prakse po NRM-2 (tudi NRM-1 in NRM-3), ki je začel veljati 2013 in je obvezna uporaba v vseh angleško govorečih državah, tudi v Avstraliji in azijskih državah ter je sestavni del BIM.

Upoštevana je nova razporeditev in razčlenitev posameznih vrst del po DIN in po NRM-2

Vpeljani in obrazloženi so nekateri novi pojmi (začasna dela in trajna dela), ki se uporabljajo v pogodbenih določilih FIDIC in zakonodaji EU

Začasna dela (merjenje, kalkulacija in obračun) gradbeni odri in opaži so v celoti obdelana na nov sodoben način

Dopolnjeno je poglavje o merjenju površin in prostornin s standardom SIST ISO 9836.2019

Poglavje gradbenih kalkulacij je dopolnjeno z novimi sodobnimi pristopi in metodami pri oblikovanju cen za enoto

Poglavje obračuna del prikazuje primere tuje prakse (gradbena knjiga)

Dopolnjeno je poglavje o medsebojnih odnosih, pravicah in obveznostih glavnega izvajalca s podizvajalci.

Prikazan je vpliv nepredvidenih okoliščin na pogodbeni znesek in ukrepi (sprememba količine, pogodbeni rok, nepredvidena dela itd.)

Prikazani so pristopi oblikovanja razlik v ceni (podražitev) v času izvajanja del s primeri tuje prakse

Na novo je prikazana uporaba strukturnih deležev gradenj in metode realnih vrednosti NHK 2010 za ocenjevanje vrednosti nepremičnin ali izdelave ocene novih objektov

V dodatku je dodanih nekaj novih podatkov oziroma tabel in posodobljene oznake

Obseg kataloga:

Obseg kataloga:

preko 1.000 strani, več kot 600 barvnih shem, načrtov in fotografij, številne preglednice, mehka vezava, dimenzije 21 x 30 cm;

Priročnik je namenjen

 • gradbenim delovodjem in gradbenim tehnikom,
 • arhitektom in inženirjem vseh rangov od šolajočih do tistih s pridobljenim nazivom,
 • cenilcem nepremičnin, gradbenim podjetjem in samostojnim podjetnikom, pravnikom ter novinarjem,
 • uradnikom, ki se v upravnih enotah in v lokalnih skupnostih ukvarjajo s področjem gradbeništva;

Cena:

Cena: 149,00 EUR + 5 % DDV (156,54 EUR) + stroški poštnine
Udeleženci seminarja lahko izkoristite 20% popust.
Za dodatne informacije se obrnite na Julijana Rifl, 01 5897 662, racunovodstvo@cpu.si

Predračun

149,00 EUR + 5 % DDV (156,54 EUR) + stroški poštnine

Udeleženci seminarja lahko izkoristite 20% popust.

Za dodatne informacije se obrnite na Julijana Rifl, 01 5897 662, racunovodstvo@cpu.si

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.