ESB: ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ELEKTRIČNIH RAZDELILNIKOV

Znanje je osredotočeno na sledenje ustreznih korakov, postopkov in pravil, podprto z vodili za delo in standardi za preskušanje električne varnosti razdelilnikov po proizvodnji, po namestitvi in periodično. Kandidat prejme osnovno znanje o ovrednotenih parametrih, mejnih vrednostih, predlaganih iz standarda in primerih rezultatov DOBRO ali SLABO.

Postanite izvajalec zagotavljanje varnosti električnih razdelilnikov

Kandidat mora ustrezno poročati, označevati, ukrepati in obveščati.

Področja uporabe

Posebne zahteve za sklope distribucije javnega elektroenergetskega omrežja

Rutinsko preverjanje

Električna varnost po servisiranju in ob vzdrževanju

Po preskušanju ob izdelavi, montaži, vgradnji in ob intervencijskem pregledu

Zaščita pred električnim udarom

Regulativa, standardi in literatura

IEC / EN 61439-1 Varnost električnih razdelilnikov

Priročnik z vajami ̋Switchboard Electrical Safety Testing ̋, Academy@Metrel

Vodila za preskušanje ̋Machines & Switchboards Safety Inspection ̋, Academy@Metrel

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.