Usposabljanje za Operativne upravnike nepremičnin (priprave na NPK operativni upravnik/operativna upravnica)

Zaradi vse večjih potreb po ustreznem upravljanju z nepremičninami, nudimo usposabljanje tistim, ki bi si želeli delati na področju upravljanja nepremičnin. Usposabljanje je tudi priprava za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije za upravnika nepremičnin.

Usposabljanje je odlična osnova za pripravo na izpit /preverjanje znanja NPK. Program je usklajen s poklicnim standardom Operativni upravnik/Operativna upravnica nepremičnin. Poleg teoretičnih izhodišč je poudarek tudi na praktični uporabi znanj (priprava ponudb, vabil, zapisnikov, drugih formalnih obrazcev pomembnih za tekoče opravljanje dela.

Predavateljsko ekipo sestavljajo strokovnjaki posameznih področij in upravniki nepremičnin z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami, kar je dodatna dodana vrednost pri pridobivanju znanja.

Vsebinska področja:

 1. Tehnične in organizacijske zahteve pri upravljanju nepremičnin
 2. Predpisi s področja upravljanja nepremičnin
 3. Komunikacijske veščine
 4. Računovodski in davčni vidiki upravljanja nepremičnin
 5. Administracija in vodenje dokumentacije ter varovanje osebnih podatkov

Usposabljanje traja 6 dni med 9.00 in 15.15 uro. Po končanem dopolnilnem usposabljanju udeleženci prejmejo ustrezno potrdilo o udeležbi.

Ključna znanja, ki jih boste pridobili z vključitvijo v program:

 1. analiziranje, načrtovanje in organiziranje vzdrževalnih del za nemoteno uporabo in delovanje nepremičnin,
 2. priprava potrebne dokumentacije za upravljanje z nepremičninami,
 3. svetovanje lastnikom nepremičnin o zadevah, povezanih z upravljanjem, vzdrževanjem in obratovanjem nepremičnin ter varčno rabo energije,
 4. opravljanje tehnično strokovnih dela pri upravljanju, vzdrževanju in obratovanju nepremičnin,
 5. opravljanje tehnično obračunskih del v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem nepremičnin,
 6. pridobivanje, zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov, potrebnih za vodenje postopkov pred pravosodnimi, upravnimi in drugimi organi,
 7. povečevanje obsega in vrednosti nepremičnin v upravljavskem portfelju in pridobivanje konkurenčnih ponudb od dobaviteljev storitev,
 8. vodenje evidenc, priprava poročil in arhiviranje dokumentacije,
 9. vodenje in usklajevanje izvajanja vzdrževalnih in drugih del ter njihov nadzor,
 10. delovanje skladno s predpisi, standardi in kodeksi o upravljanju z nepremičninami in dobrimi poslovnimi običaji,
 11. komuniciranje z lastniki in uporabniki nepremičnin, izvajalci storitev, dobavitelji, zaposlenimi, lokalno skupnostjo, upravnimi organi ter drugimi strokovnim službami ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 12. delovanje skladno s predpisi za varno uporabo nepremičnin in okoljevarstvenih načel.

Pristopni pogoji za vključitev v program Operativni upravnik nepremičnin:

V program usposabljanja se lahko vključi vsak, ki je uspešno zaključil srednjo strokovno šolo. Delovne izkušnje za usposabljanje niso potrebne.

Pogoj za priprave za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za operativnega upravnika nepremičnin:

V kolikor bi želeli pristopiti k opravljanju NPK,  mora oseba izpolnjevati posebne pogoje:

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 6 ali
 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in najmanj tri leta delovnih izkušenj

Kotizacija in plačilo

 • Cena usposabljanja je 750,00 EUR + 22 % DDV(915,00 EUR) in vključuje seminarsko gradivo,  malico in prigrizke med odmori.

Popusti

 1. Zgodnje prijave in plačilo kotizacije do 30 dni pred pričetkom usposabljanja in članstvo v Zbornici za poslovanje z nepremičninami prinašajo 20% popusta, 600,00 EUR +22% DDV (732,00 EUR). Predračun z upoštevanim popustom prejmete v potrditvenem mailu po vaši prijavi.
 2. Za nečlane zbornice in ob zgodnji prijavi ter plačilu kotizacije do 30 dni pred pričetkov usposabljanja 10% popusta 675,00 EUR +22% DDV (832,50 EUR)
 3. Člani Zbornice za poslovanje z nepremičninami imajo 10% popust 675,00 EUR +22% DDV (832,50 EUR)
 4. Za najmanj 2 udeleženca se prizna 5% popust 712,50 EUR +22% DDV (869,25 EUR)
 5. Za 3 in več udeležencev se prizna 10% popust 675,00 EUR +22% DDV (823,50 EUR)

Plačilo

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun SI56 0201-1001-4816-764, NLB d.d., Ljubljana, sklic: 4022-6604 za usposabljanje v Lj. in 4022-6608 za usposabljanje v MB. Račun prejete po zaključku usposabljanja. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Naslednji  razpisani termini za usposabljanje

Prijava na termin 14. maj 2024
Prijava na termin 22. oktober 2024

Morebitna vprašanja pošljite na E naslov: upravnik@cpu.si