DOKAŽITE, DA ZNATE

z NPK certifikatom!

CPU je del GZS, ki je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji.

CPU je del GZS, ki je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji.

NPK Hišnik

Ker čisto vsaka stavba potrebuje dobrega vzdrževalca.

Pogoji za kandidate: zaključena osnovna šola

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
• praktično preverjanje z zagovorom.

NPK Knjigovodja

Spoznajte nove pristope za uspešno vodenje poslovnih knjig!

Pogoji za kandidate: srednja poklicna izobrazba

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti:

• praktično preverjanje z zagovorom

NPK Računovodja

Postanite odličen poznavalec vodenja računovodskih izkazov in razširite svojo poklicno pot!

Pogoji za kandidate: Srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba

NAČINI PREVERJANJA
Praktično preverjanje z zagovorom.

NPK Posrednik za nepremičnine

Vas zanima poslovanje z nepremičninami?
Naredite prvi korak za pridobitev licence in se udeležite strokovnega usposabljanja!

Pogoji za kandidate:

 • najmanj višja strokovna izobrazba ali
 • najmanj srednja strokovna izobrazba ali srednja izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje pristojnega ministrstva ali
 • srednja strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje pristojnega ministrstva.

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti:

 • pisno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom

 

ŠTEVILO KANDIDATOV NA POSAMEZNI IZPITNI ROK JE OMEJENO. PREDVIDENI TERMINI IZVEDB POSTOPKOV PREVERJANJ SO OBJAVLJENI V PRIJAVI NA NPK.

NPK Operativni upravnik

Pridobite NPK Operativni upravnik za uspešno upravljanje z nepremičninami

Pogoji za kandidate:

V program usposabljanja se lahko vključi vsak, ki je uspešno zaključil srednjo strokovno šolo in sicer:

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 6 ali
 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in najmanj tri leta delovnih izkušenj

Delovne izkušnje za vpis v program niso potrebne.

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti:

 • pisno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom

ŠTEVILO KANDIDATOV NA POSAMEZNI IZPITNI ROK JE OMEJENO. PREDVIDENI TERMINI IZVEDB POSTOPKOV PREVERJANJ SO OBJAVLJENI V PRIJAVI NA NPK.

NPK Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in zaščite pred strelo

Nadgradite svoje znanje na seminarjih in usposabljanjih na področjih elektrotehnike in energetike!

Pogoji za kandidate:

 • Uspešno zaključena najmanj srednja poklicna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij ali
 • uspešno zaključena najmanj višja strokovna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij.

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • pisno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom

NPK Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in zaščite pred strelo

Izpopolnite svoje znanje na seminarjih in usposabljanjih na področjih elektrotehnike in energetike!

Redno strokovno izpopolnjevanje je ključ do uspeha in varnega dela vsakega preglednika električnih inštalacij. Nudimo vam nabor seminarjev in izpitov, ki jih izvajamo večkrat letno.

Pogoji za kandidate:
Certifikat o Nacionalni poklicni kvalifikaciji Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele in dokazila o treh letih delovnih izkušenj pri opravljanju meritev manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij.

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • pisno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom

NPK Vodja delovne skupine v proizvodnji

Prevzemite nadzor in dokažite svoje vodstvene sposobnosti!

Pogoji za kandidate: srednja poklicna izobrazba

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti:

 • Preverjanje znanja je v obliki ustnega zagovora.

NPK Vodja projektov

Postanite vodja projektov s certifikatom in bodite korak pred ostalimi.

Pogoji za kandidate:

 • srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
 • višja oz. visoka strokovna šola oz. 1. bolonjska stopnja in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • stari univerzitetni ali specialistični študij oz. 2. bolonjska stopnja  in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • stari magistrski študij oz. 3. bolonjska stopnja in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu;
 • vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta.

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

Zagovor seminarske naloge.

 

NPK Socialni oskrbovalec na domu

Pomoč starejšim je plemenito delo - ponudite svojo roko ljudem, ki vas potrebujejo!

Pogoji za kandidate:

 • končana osnovna šola in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje) in
 • starost vsaj 23 let in
 • verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Ur. l. št. 52/95 s spremembami).

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti:

 • praktično preverjanje z zagovorom

NPK Izvajalec visokih ali nizkih gradenj

Postanite kvalificiran kader za izvajanje visokih ali nizkih gradenj kjer koli v EU!

Vas zanima delo v gradbeništvu? Ste pripravljeni, da svoje znanje ovrednotite s pridobljeno NPK, ki vam odpira vrata tudi za delo v tujini? Pridobite lahko kar dve kvalifikaciji za delo v gradbeni panogi; preverite svoje možnosti in se prijavite!

Pogoji za kandidate:

 • dokončana osnovnošolska izobrazba, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole,
 • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti:

 • praktično preverjanje z zagovorom

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.