EON: Zagotavljanje električne varnosti opreme in naprav (ZRZ_ D-5/678)

VSEBINA USPOSABLJANJA

 

1. Varnost na prvem mestu

Varnost in zdravje in pri delu z električno energijo

 

 • Uporaba opreme za osebno zaščito
 • Uporaba električne opreme
 • Dostopni deli pod napetostjo in omejitve dostopa

Odgovornosti delodajalca in zaposlenih

 

 • Zaklepanje / Označevanje
 • Pet varnostnih pravil
 • Dovoljenje za delo pod napetostjo

Opredelitev delovnega mesta in načrtovanje dela

 

 • Opredelitev nevarnosti
 • Vprašaj
 • Preveri
 • Poizvedi
 • Razmisli
 • Verjetnost nastanka nevarnosti
 • Priprava za nujne primere

 

2. Praktično znanje z metodami in postopki

Pregledi, preskusi in meritve

 

 • Razvrstitev električnih naprav
 • Vizualni pregled
 • Preskušanje neprekinjenosti in izenačevanja potencialov
 • Meritev izolacijske upornosti
 • Uhajavi tok DIFF / SUB / TOUCH / PE
 • Testiranje RCD in PRCD
 • Testiranje podaljškov in razdelilcev
 • Funkcionalno preverjanje in ocena porabe energije

Ocena rezultatov

 

 • Poišči vrednosti DOBRO / SLABO / MEJNE VREDNOSTI
 • Primerjajte rezultate z mejnimi vrednostmi
 • Podajte odločitev.

Ustrezno poročanje in obveščanje

 

 • Poročajte o rezultatih
 • Ustrezno označite opremo
 • Omogočanje nadaljnje uporabe
 • Zavrnitev uporabe ob slabih rezultatih
 • Obveščanje in prenos odgovornosti

Odpravljanje težav in vzdrževanje

 

 • Prisotnost napetosti, odklop bremen
 • Vklapljanje in prekinitev priklopa v sili
 • Nesimetrije napetosti in obremenitev
 • Napetost zunaj merilnega dosega
 • Preverjanje uhajavih tokov

 


Trajanje seminarja

 

 • 3 ure s 15 min odmorom

 


Predavatelj

mag. Ivan Božič

Ima dolgoletne delovne izkušnje: 7 let asistent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani v laboratorijih za električne meritve in procesne merilne sisteme, nato preko 20 let na ZVD d.o.o., kjer je predstojnik Centra za tehnično varnost in strokovne naloge. Ukvarja se predvsem z usposabljanjem, preskušanjem in meritvami na področju strojev, dvigal, električnih inštalacij, proti eksplozijske zaščite in požarne varnosti. Je avtor številnih člankov in strokovnih prispevkov v strokovnih revijah ter član komisije za NPK za preglednike zahtevnih in manj zahtevnih električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele.

 


Kotizacija

Redna cena seminarja znaša 115,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 140,30 EUR)

V ceno seminarja ni vključen strošek izpita in izdaje certifikata.

Dodatno gradivo je mogoče naročiti v .pdf obliki

Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo in učno gradivo in potrdilo o udeležbi.
Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje tri dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4019-7409.

Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

ZBIRAMO INFO PRIJAVE NA USPOSABLJANJE

PRIJAVA NA IZPIT

Ponudbeni predračun

Certificiranje strokovnih kvalifikacij

Na podlagi znanja, pridobljenega na tem usposabljanju, boste pripravljeni na certificiranje poklicne kvalifikacije. Po končanem izpitu lahko pridobite potrdilo o usposobljenosti za BPN NNELI Izvajalec del v bližini delov pod napetostjo nizkonapetostnih električnih inštalacij.

Postopek certificiranja – registracija, izvedba izpita, certificiranje, vodenje in vzdrževanje registra, obveščanje – so na voljo prek naših preskusnih centrov po vsem svetu. Pomagamo in usmerjamo vas v procesu certificiranja kvalifikacij in kompetenc. Naši trenerji in strokovnjaki vas bodo opremili s teoretičnim in praktičnim znanjem.

 

 

Datum

27 Jun 2023

Čas dogodka

17:15 - 20:15

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 27 Jun 2023
 • Ura: 11:15 - 14:15
CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Lokacija

CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Organizator

ALEŠ DREMEL
Telefonska številka
01/5897-660
Elektronski naslov
ALES.DREMEL@CPU.SI

Govorec