EON: Zagotavljanje električne varnosti opreme in naprav (ZRZ_ D-5/678)

VSEBINA USPOSABLJANJA

 

1. Varnost na prvem mestu

Varnost in zdravje in pri delu z električno energijo

 

 • Uporaba opreme za osebno zaščito
 • Uporaba električne opreme
 • Dostopni deli pod napetostjo in omejitve dostopa

Odgovornosti delodajalca in zaposlenih

 

 • Zaklepanje / Označevanje
 • Pet varnostnih pravil
 • Dovoljenje za delo pod napetostjo

Opredelitev delovnega mesta in načrtovanje dela

 

 • Opredelitev nevarnosti
 • Vprašaj
 • Preveri
 • Poizvedi
 • Razmisli
 • Verjetnost nastanka nevarnosti
 • Priprava za nujne primere

 

2. Praktično znanje z metodami in postopki

Pregledi, preskusi in meritve

 

 • Razvrstitev električnih naprav
 • Vizualni pregled
 • Preskušanje neprekinjenosti in izenačevanja potencialov
 • Meritev izolacijske upornosti
 • Uhajavi tok DIFF / SUB / TOUCH / PE
 • Testiranje RCD in PRCD
 • Testiranje podaljškov in razdelilcev
 • Funkcionalno preverjanje in ocena porabe energije

Ocena rezultatov

 

 • Poišči vrednosti DOBRO / SLABO / MEJNE VREDNOSTI
 • Primerjajte rezultate z mejnimi vrednostmi
 • Podajte odločitev.

Ustrezno poročanje in obveščanje

 

 • Poročajte o rezultatih
 • Ustrezno označite opremo
 • Omogočanje nadaljnje uporabe
 • Zavrnitev uporabe ob slabih rezultatih
 • Obveščanje in prenos odgovornosti

Odpravljanje težav in vzdrževanje

 

 • Prisotnost napetosti, odklop bremen
 • Vklapljanje in prekinitev priklopa v sili
 • Nesimetrije napetosti in obremenitev
 • Napetost zunaj merilnega dosega
 • Preverjanje uhajavih tokov

 


Trajanje seminarja

 

 • 2 uri (120 minut)

 


Predavatelj

mag. Ivan Božič

Ima dolgoletne delovne izkušnje: 7 let asistent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani v laboratorijih za električne meritve in procesne merilne sisteme, nato preko 20 let na ZVD d.o.o., kjer je predstojnik Centra za tehnično varnost in strokovne naloge. Ukvarja se predvsem z usposabljanjem, preskušanjem in meritvami na področju strojev, dvigal, električnih inštalacij, proti eksplozijske zaščite in požarne varnosti. Je avtor številnih člankov in strokovnih prispevkov v strokovnih revijah ter član komisije za NPK za preglednike zahtevnih in manj zahtevnih električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele.

 


Kotizacija

Redna cena seminarja znaša 115,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 140,30 EUR)

V ceno seminarja ni vključen strošek izpita in izdaje certifikata.

Dodatno gradivo je mogoče naročiti v .pdf obliki

Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo in učno gradivo in potrdilo o udeležbi.
Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje tri dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4019-7409.

Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

 

 

 

 

 

Certificiranje strokovnih kvalifikacij

Na podlagi znanja, pridobljenega na tem usposabljanju, boste pripravljeni na certificiranje poklicne kvalifikacije. Po končanem izpitu lahko pridobite potrdilo o usposobljenosti za BPN NNELI Izvajalec del v bližini delov pod napetostjo nizkonapetostnih električnih inštalacij.

Postopek certificiranja – registracija, izvedba izpita, certificiranje, vodenje in vzdrževanje registra, obveščanje – so na voljo prek naših preskusnih centrov po vsem svetu. Pomagamo in usmerjamo vas v procesu certificiranja kvalifikacij in kompetenc. Naši trenerji in strokovnjaki vas bodo opremili s teoretičnim in praktičnim znanjem.

 

 

Datum

14 Oct 2022

Čas dogodka

16:15 - 18:15

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 14 Oct 2022
 • Ura: 10:15 - 12:15
CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Lokacija

CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
Kategorije

Organizator

ALEŠ DREMEL
Telefonska številka
01/5897-660
Elektronski naslov
ALES.DREMEL@CPU.SI

Govorec