Rezultati 3.sklopa (PR3) predstavljajo prelomno pobudo našega konzorcija, ki se osredotoča na oblikovanje smernic za digitalno internacionalizacijo. Projekt je namenjen pomoči malim in srednje velikim podjetjem (MSP) pri premagovanju zapletov digitalne preobrazbe in širjenju njihove prisotnosti na mednarodnih trgih po digitalnih poteh. Rezultat 3 (PR3) pa je sestavljen iz treh glavnih delov:

Dejavnost 3.1: Oblikovanje smernic za digitalno internacionalizacijo

Prva faza PR3, dejavnost 3.1, je vključevala oblikovanje smernic za digitalno internacionalizacijo. Te smernice so pomembno orodje, ki MSP zagotavlja jasen načrt za digitalno preobrazbo in vstop na mednarodne trge.

Ključne značilnosti:

  • Operativni okvir: Smernice ponujajo strukturiran pristop, s katerim lahko podjetja razširijo svoje poslovanje na svetovni ravni in izkoristijo velike priložnosti digitalnega gospodarstva.
  • Opolnomočenje z usposabljanjem: V smernicah je poudarjena vloga coach-ev – transformacijskih trenerjev, ki s pomočjo orodja IDEA CANVAS delavcem pomagajo prepoznati vrzeli v njihovem trenutnem poslovanju in razviti vizijo njihovega prihodnjega stanja.

Mobilnost št. 2: sestavni del razvojnega procesa

Ključni mejnik pri razvoju teh smernic je bila mobilnost št. 2, ki je potekala od 9. do 13. oktobra 2023 v Poznanu v organizaciji Research Centre for the Global Economy Ltd – poljskega partnerja konzorcija. Ta dogodek je imel ključno vlogo pri oblikovanju smernic.

Poudarki mobilnosti št. 2:

  • Usposabljanje in delavnice: Dogodek je vključeval obsežna usposabljanja in delavnice, na katerih so se udeleženci poglobili v različne vidike internacionalizacije podjetij, vključno z organizacijskimi in pravnimi področji, komercialnimi kanali, trženjem in komuniciranjem, transportom in logistiko ter nenazadnje finančnimi vprašanji.
  • Sodelovanje: Sodelovanje in izmenjava idej med udeleženci iz različnih partnerskih organizacij sta obogatila razvojni proces in zagotovila, da so smernice obravnavale različne perspektive in potrebe.

Dejavnost 3.2: Sprotno preverjanje stanja v podjetjih

Po končani fazi oblikovanja je konzorcij začel izvajati dejavnost 3.2 – preverjanje stanja v podjetjih. Ta faza je ključnega pomena za potrditev učinkovitosti in ustreznosti smernic v dejanskih scenarijih.

Cilji preverjanja stanja so naslednji:

  • Potrditev in povratne informacije: Namen teh preverjanj je oceniti praktično uporabnost smernic in zbrati povratne informacije za nadaljnje izpopolnjevanje, s čimer se zagotovi, da smernice izpolnjujejo spreminjajoče se potrebe MSP v digitalnem okolju.

Razvoj smernic za digitalno internacionalizacijo v okviru PR3 pomeni pomemben korak k opolnomočenju MSP v digitalnem gospodarstvu. Sodelovalni pristop konzorcija, ki ga ponazarjata faza oblikovanja smernic in mobilnost št. 2, je bil ključen pri oblikovanju zanesljivega in praktičnega vodnika za podjetja.

Obeti za prihodnost:

Ker se približujemo zaključku pregledov stanja v podjetjih, se bomo osredotočili na stalne izboljšave in podporo. To vključuje nadaljnje izpopolnjevanje smernic na podlagi pridobljenih spoznanj, skupaj z zagotavljanjem dodatnega usposabljanja in podpore za njihovo uspešno izvajanje. Hkrati si prizadevamo za povečanje učinka teh smernic. Naš cilj je povečati njihovo dostopnost in s tem pomagati širšemu krogu MSP iz različnih panog in regij na njihovi poti k digitalni preobrazbi in mednarodni širitvi. Ta dvojni pristop izboljševanja in razširjanja je ključen za naše poslanstvo krepitve MSP v razvijajočem se digitalnem okolju.

About petra