Operativni upravnik JANUAR 2024

Usposabljanje za Operativne upravnike nepremičnin (priprave na NPK operativni upravnik/operativna upravnica) –  izvedba v Ljubljani


Zaradi vse večjih potreb po ustreznem upravljanju z nepremičninami, nudimo usposabljanje tistim, ki bi si želeli delati na področju upravljanja nepremičnin. Usposabljanje je tudi priprava za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije za upravnika nepremičnin.

Usposabljanje je odlična osnova za pripravo na izpit /preverjanje znanja NPK. Program je usklajen s poklicnim standardom Operativni upravnik/Operativna upravnica nepremičnin. Poleg teoretičnih izhodišč je poudarek tudi na praktični  uporabi znanj (priprava ponudb, vabil, zapisnikov, drugih formalnih obrazcev pomembnih za tekoče opravljanje dela.

Predavateljsko ekipo sestavljajo strokovnjaki posameznih področij in upravniki nepremičnin z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami, kar je dodatna dodana vrednost pri pridobivanju znanja.


Vsebinska področja:

 1. Tehnične in organizacijske zahteve pri upravljanju nepremičnin
 2. Predpisi s področja upravljanja nepremičnin
 3. Komunikacijske veščine
 4. Računovodski in davčni vidiki upravljanja nepremičnin
 5. Administracija in vodenje dokumentacije ter varovanje osebnih podatkov

Usposabljanje traja 6 dni med 9.00 in 15.15 uro. Po končanem usposabljanju udeleženci prejmejo ustrezno potrdilo o udeležbi.

Ključna znanja, ki jih boste pridobili z vključitvijo v program:

 1. analiziranje, načrtovanje in organiziranje vzdrževalnih del za nemoteno uporabo in delovanje nepremičnin,
 2. priprava potrebne dokumentacije za upravljanje z nepremičninami,
 3. svetovanje lastnikom nepremičnin o zadevah, povezanih z upravljanjem, vzdrževanjem in obratovanjem nepremičnin ter varčno rabo energije,
 4. opravljanje tehnično strokovnih dela pri upravljanju, vzdrževanju in obratovanju nepremičnin,
 5. opravljanje tehnično obračunskih del v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem nepremičnin,
 6. pridobivanje, zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov, potrebnih za vodenje postopkov pred pravosodnimi, upravnimi in drugimi organi,
 7. povečevanje obsega in vrednosti nepremičnin v upravljavskem portfelju in pridobivanje konkurenčnih ponudb od dobaviteljev storitev,
 8. vodenje evidenc, priprava poročil in arhiviranje dokumentacije,
 9. vodenje in usklajevanje izvajanja vzdrževalnih in drugih del ter njihov nadzor,
 10. delovanje skladno s predpisi, standardi in kodeksi o upravljanju z nepremičninami in dobrimi poslovnimi običaji,
 11. komuniciranje z lastniki in uporabniki nepremičnin, izvajalci storitev, dobavitelji, zaposlenimi, lokalno skupnostjo, upravnimi organi ter drugimi strokovnim službami ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 12. delovanje skladno s predpisi za varno uporabo nepremičnin in okoljevarstvenih načel.

Pristopni pogoji za vključitev v program Operativni upravnik nepremičnin:

V program usposabljanja se lahko vključi vsak, ki je uspešno zaključil srednjo strokovno šolo. Delovne izkušnje za usposabljanje niso potrebne.

Pogoj za priprave za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za operativnega upravnika nepremičnin:

V kolikor bi želeli pristopiti k opravljanju NPK,  mora oseba izpolnjevati posebne pogoje:

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 6 ali
 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in najmanj tri leta delovnih izkušenj

Kotizacija in plačilo

 • Cena usposabljanja je 750,00 EUR + 22 % DDV(915,00 EUR) in vključuje seminarsko gradivo,  malico in prigrizke med odmori.

PREDRAČUN


Popusti

 1. Zgodnje prijave in plačilo kotizacije do 30 dni pred pričetkom usposabljanja in članstvo v Zbornici za poslovanje z nepremičninami prinašajo 20% popusta, 600,00 EUR +22% DDV (732,00 EUR). Predračun z upoštevanim popustom prejmete v potrditvenem mailu po vaši prijavi.
 2. Za nečlane zbornice in ob zgodnji prijavi ter plačilu kotizacije do 30 dni pred pričetkov usposabljanja 10% popusta 675,00 EUR +22% DDV (832,50 EUR)
 3. Člani Zbornice za poslovanje z nepremičninami imajo 10% popust 675,00 EUR +22% DDV (832,50 EUR)
 4. Za najmanj 2 udeleženca 5% popust 712,50 EUR +22% DDV (869,25 EUR)
 5. Za 3 ali več udeležencev 10% popust 675,00 EUR +22% DDV (823,50 EUR)
 • Popusti se ne seštevajo

Plačilo

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun SI56 0201-1001-4816-764, NLB d.d., Ljubljana, sklic: 4022-6604. Račun prejmete po zaključku usposabljanja. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.


 

Datum

23 Jan 2024 - 09 Feb 2024
Expired!

Čas dogodka

9:00 - 15:15

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 23 Jan 2024 - 09 Feb 2024
 • Ura: 3:00 - 9:15
CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Lokacija

CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Organizator

Operativni upravnik
Telefonska številka
01 5897 659
Elektronski naslov
upravnik@cpu.si