Četrto mednarodno srečanje projekta WorkingSmart je potekalo v Barceloni, organizirala pa sta ga španska partnerja, Universitat Oberta de Catalunya (UOC) in Inmedia Solutions. Na dogodku je bilo prisotnih osem ljudi, še trije pa so bili povezani prek spleta, ki so predstavljali vse projektne partnerje iz petih evropskih držav – Francije (IPRA), Grčije (HOU), Italije (aiComply), Slovenije (CPU GZS) in Španije (InMedia in UOC).

Priložnost ni bila le mednarodno srečanje projektnih partnerjev, temveč zadnja priložnost za razpravo, izmenjavo in krepitev odnosov med partnerji konzorcija kot zaključno srečanje projekta. Vendar bodo dejavnosti WorkingSmart Erasmus+  s svojim morebitnim prihodnjim razvojem trajale do 31. oktobra in še dlje.

V skladu s tem je bil dnevni red prvega dopoldanskega zasedanja osredotočen na upravljanje projekta in zagotavljanje kakovosti ter posodobitve vrednotenja. Partnerji so pregledali upravna in finančna vprašanja ter navedbe za pisanje končnega poročila projekta, ki ga vodi IPRA-MEDEF. Prav tako je bil čas za razmislek o statistiki zagotavljanja kakovosti in vrednotenja, ki jo je pripravil CPU. Na popoldanskem zasedanju sta UOC predstavila končni strokovni profil, aiComply in CPU pa zadnje spremembe in stanje platforme za usposabljanje WorkingSmart.

Drugi dan je bil namenjen analizi rezultatov in razmišljanju o prihodnosti. Zato je bila trajnost projekta prva tema dnevnega reda. Partnerji so razpravljali in predlagali številne zanimive zamisli za ohranitev projekta WorkingSmart in njegovih rezultatov. Cilj je bil zagotoviti kontinuiteto dragocenih ukrepov, razvitih v teh dveh letih dela, kot so platforma za usposabljanje, mreža zainteresiranih strani ali podroben poklicni profil pametnega delovnega agenta. Med intenzivno nevihto možganov so se porodile odlične ideje.

Na koncu je družba Inmedia Solutions s partnerji predstavila stanje na področju razširjanja projekta, pregledala statistične podatke našega uradnega računa družbenih medijev na omrežju LinkedIn ter komunikacijske ključne kazalnike uspešnosti, dosežene v času trajanja projekta.

Delovni program v Barceloni je dopolnilo nekaj prostega časa, ki je partnerjem omogočil krepitev odnosov in povezav med vsemi nacionalnimi posebnostmi. Ponovno je bil poudarjen duh evropskega sodelovanja.

About petra