Kaj je agent pametnega dela in kaj spodbuja podjetja, da iščejo to novo vlogo?

Projekt WorkingSmart Erasmus+ zaključuje svoje poslanstvo z vzpostavitvijo novega poklicnega profila in razvojem posebnega brezplačnega programa usposabljanja za usposabljanje posameznikov v tej vlogi.

 

Ljubljana, 30.oktober | Globalni delovni prostor se je spremenil zlasti zaradi izzivov, ki jih je povzročila pandemija COVID-19. Z vse večjim poudarkom na delu na daljavo je v ospredje prišel koncept “pametnega dela”.

V tej luči je projekt WorkingSmart Erasmus+ prevzel pobudo za uvedbo vloge “agenta pametnega dela”, ki ponuja nov poklicni profil in specializiran program usposabljanja za izpolnjevanje razvijajočih se potreb organizacij.

 

Profil agenta pametnega dela in njegove kompetence

V središču te globalne preobrazbe so agenti pametnega dela, ki so ključni katalizatorji pri zagovarjanju in izvajanju praks pametnega dela v svojih organizacijah. Ti strokovnjaki imajo širok spekter vlog, vključno s kadrovskimi strokovnjaki, menedžerji, izvršnimi direktorji in strokovnjaki za delo na daljavo.

Razvoj poklicnega profila agent pametnega dela temelji na celoviti analizi, ki združuje teoretične kompetence s spoznanji mednarodne raziskave. Sestavljen je iz treh ključnih skupin kompetenc, ki so bistvene za uspešno digitalno preoblikovanje dela in za to, da delo na daljavo postane resnično “pametno delo”:

  1. Razumevanje konteksta: V tem primeru je treba razumeti, da je delo na daljavo vedno bolj zapleteno in raznoliko. Zavedajo se pomena prožnosti in prilagodljivosti v svetu, kjer so tradicionalni modeli dela vse bolj zastareli.

 

  1. Spodbujanje izvajanja pametnega dela: Ti strokovnjaki so usposobljeni za uvajanje praks pametnega dela in zagotavljajo, da je prehod v njihovih organizacijah nemoten in učinkovit. Prevzamejo vlogo posrednikov sprememb in pomagajo ekipam, da se prilagodijo novim metodologijam dela.

 

  1. Vodenje pametnega dela: Profil agenta pametnega dela goji ključne vodstvene lastnosti, ki so potrebne za negovanje kulture pametnega dela. Ti posamezniki so vizionarji, ki nudijo navdih in smernice za usmerjanje svojih organizacij k zmagoslavju v digitalnem delovnem okolju.

 

Program usposabljanja Working Smart

Da bi posameznike opremili s potrebnimi znanji in spretnostmi za odlično opravljanje te vloge, smo v okviru projekta Working Smart uvedli 19-urni program usposabljanja. Ta program izčrpno zajema kompetence, ki jih potrebujejo agenti za pametno delo, in strokovnjakom omogoča, da pomembno vplivajo na svoje organizacije.

Program usposabljanja je vsem dostopen na naslednji povezavi: https://learning.workingsmartproject.eu/.


O projektu

Projekt WorkingSmart Erasmus+ št. 2021-1-FR01-KA220-VET-000025901 je dvoletni projekt Erasmus+, ki se je začel novembra 2021 in se bo zaključil oktobra 2023. MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes (Francija) koordinira konzorcij, ki ga sestavljajo aiComply (Italija); GZS CPU Center za poslovno usposabljanje (Slovenija); Hellenic Open University (Grčija), Inmedia Solutions (Španija) in Universitat Oberta de Catalunya (Španija).

 

 

About petra