Projekt “RetRail – Novi trendi v maloprodaji”: Preoblikovanje maloprodaje z digitalnimi inovacijami

 

Ljubljana, 16. oktober 2023

 

Projekt “RetRail – Novi trendi maloprodaji”, ki predstavlja skupno pobudo več mednarodnih partnerjev, je dosegel pomembne mejnike in bo lahko s svojimi digitalnimi inovacijami povzročil spremembe v maloprodajnem sektorju.

V zadnjih nekaj letih se je maloprodaja pod vplivom spreminjajočega se vedenja potrošnikov in nenehnega napredka tehnologije hitro preoblikovala. Projekt se je spoprijel s temi izzivi, da bi malim in srednje velikim maloprodajnim podjetjem omogočil uspeh v tem dinamičnem okolju.

 

Dosežki in mejniki

  • Celovit priročnik “Novi trendi v maloprodaji”: V okviru projekta je bil pripravljen izčrpen priročnik, ki zajema najnovejše trende in inovacije v maloprodaji. Ta priročnik je dragocen vir za podjetja, ki se ukvarjajo z maloprodajo in želijo ostati konkurenčna na hitro spreminjajočem se trgu.
  • E-usposabljanje (za zaposlene): usposabljanje se nanaša na uspešno izvajanje metod in orodij za povečanje digitalne prodaje in prodaje na kraju samem, pri čemer bodo zaposleni v vsakem modulu spoznali različne kategorije metod in orodij.
  • Usposabljanje (za učitelje poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter inštruktorje v podjetjih): namen usposabljanja je omogočiti uspešen prenos znanja in spretnosti o najučinkovitejših digitalnih in fizičnih orodjih in metodah v maloprodaji.
  • Izboljšane spretnosti delovne sile: S ponudbo usposabljanja in izobraževalnih virov je projekt zaposlenim v maloprodaji omogočil pridobitev digitalnih in lokalnih spretnosti, s čimer je zagotovil, da bodo lahko izpolnili zahteve sodobnega maloprodajnega okolja.
  • Privlačne delavnice in seminarji: Partnerji so organizirali delavnice, seminarje in spletne seminarje, na katerih so povezali strokovnjake in zainteresirane strani v panogi ter izmenjali znanje in vpogled v digitalno maloprodajno revolucijo.

Projektni partnerji so se zavezali k trajnosti rezultatov projekta in načrtujejo, da bodo viri projekta na voljo še vsaj pet let po njegovem zaključku.

 

Partnerji v inovacijah

Projekt “RetRail” je plod sodelovanja partnerjev iz različnih sektorjev in regij, vključno z gospodarskimi zbornicami, centri za poklicno usposabljanje, razvojnimi agencijami in svetovalnimi podjetji. Vsak partner v projekt vnaša svoje edinstveno strokovno znanje in mreže, kar zagotavlja celovit pristop k reševanju izzivov, s katerimi se sooča maloprodajni sektor.

 

Izgradnja maloprodaje za prihodnost

Projekt se zaveda, da se svet maloprodaje nenehno razvija. Ker se tehnologija in vedenje potrošnikov spreminjata, projektni partnerji ostajajo pozorni in zavezani posodabljanju svojih virov, da bi ostali usklajeni z najnovejšimi trendi in tehnološkim napredkom.

 

Citati projektnih partnerjev

Trgovinska, industrijska, storitvena in navigacijska zbornica v Valencii (Španija), koordinator projekta:

“Projekt RetRail je maloprodajnim podjetjem zagotovil orodja, ki jih potrebujejo za preživetje in uspeh v digitalni dobi. Naša zavezanost trajnosti zagotavlja, da bodo ti viri dostopni tudi v prihodnjih letih.”

CECOA – Center za poklicno usposabljanje za trgovino in storitve (Portugalska), partner:

“Vključitev rezultatov projekta v naše programe poklicnega usposabljanja je za nas spremenila pravila igre. Naši učenci imajo zdaj dostop do najnovejših trendov in tehnologij v maloprodaji, kar jim zagotavlja konkurenčno prednost na trgu dela.”

 

Vključite se

Projekt “RetRail – Novi trendi v maloprodaji” spodbuja vse zainteresirane strani, vključno z maloprodajnimi podjetji, učitelji, inštruktorji in navdušenci v panogi, da prek namenske platforme za usposabljanje raziščejo obsežen priročnik in vsebino usposabljanja ter ostanejo obveščeni o najnovejših trendih v maloprodajnem sektorju.

Za več informacij o projektu in njegovih virih obiščite www.retrail.eu ali se obrnite na Center za poslovno usposabljanje.

O projektu “RetRail – Novi trendi v maloprodaji”

Projekt RetRail predstavlja mednarodno sodelovanje, ki se financira v okviru programa EU Erasmus+ in katerega cilj je malim in srednje velikim maloprodajnim podjetjem omogočiti znanje in spretnosti za uspeh v digitalni dobi. Projektni partnerji se osredotočajo na trajnost in nenehne izboljšave, zato si prizadevajo, da bi maloprodajni sektor ostal živahen in konkurenčen.

 

About petra