Center za poslovno usposabljanje (CPU) je partner v projektu SIMPLE (Social Impact Measurement Plan, Learning and Emplowerment). Projekt je sofinanciran z EU programom Erasmus+.

Zakaj projekt SIMPLE?

Nastal je zaradi potrebe po ozaveščanju o okoljskih izzivih in podnebnih spremembah s poudarkom na razvoju veščin na različnih področjih, povezanih s trajnostjo. Projekt želi biti transparenten, trajnosten (gospodarsko, družbeno in okoljsko) in razviti odgovornost do vseh deležnikov, tako okoljem ter prihodnjimi generacijami.

Kakšni so cilji?

 1. Razviti kombinirano usposabljanje za 60 delavcev MSP v Italiji, Španiji, Sloveniji, Grčiji in Bolgariji;

2. Spodbuditi digitalno podprte metode učenja s sooblikovanjem in razvojem odprtih izobraževalnih virov in pametne evalvacijske igre;

3. Usposobiti 24 svetovalcev iz partnerstva preko dveh transnacionalnih mobilnostih;

4. Sorazviti in standardizirati metode in orodja za merjenje in upravljanje okoljskega vpliva v ciljnih MSP.

 

Projekt se je začel novembra 2020.  V partnerstvo je vključenih 5 držav EU: Italija, Španija, Slovenija, Bolgarija in Grčija, oziroma naslednje organizacije: ISRE, CONFORM, CCIB, PIMEC, CPU, KAUZI in PHANTEION.

Želite izvedeti več o projektu SIMPLE, njegovih korakih in odličnem partnerstvu? Novice so na poti, spremljajte nas!

About petra