Projekt TransIT razvija in zagotavlja inovativne učne načrte, izobraževalne metode in tečaje usposabljanja, ki zagotavljajo učinkovit prehod na standarde Industrije 4.0. in predstavljajo idealno rešitev za vodje podjetij, vodilne v industriji, kadrovske strokovnjake, MSP in centre za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Cilj projekta je ustvariti osredotočen komplet za usposabljanje na delovnem mestu za tehnično osredotočeno srednje vodstvo v MSP. Namen projekta je razviti delovne kompetence, potrebne za obvladovanje prehoda v Industrijo 4.0. Cilj Transita je povečati inovativnost in motivacijo kot ključna elementa uspeha: maksimiranje sposobnosti, tako, da se iz delovne sile pridobi le najboljše, navdih za inovacije in optimizacija uporabe kadrovskih potencialov.

Tridnevni pilotni tečaj usposabljanja udeležencem ponuja brezplačen dostop do TransIT – odprtih izobraževalnih virov – in inovativnih orodij, ki vključujejo mikro učenje, e-izobraževanje in tradicionalno učenje. Program zajema naslednje teme: Inovativnost, Motivacija in Tehnično sodelovanje. Udeleženci bodo prejeli vpogled v najsodobnejše veščine in znanja s področja prehoda v Industrijo 4.0, nato pa jih bodo imeli možnost na praktičen način preizkusiti in konzorciju Transit dati dragocene povratne informacije.

Razpis za prijavo interesa je odprt za:

Srednje vodstvo MSP, ki so ali želijo biti odgovorni za izvedbo priprave in prehoda na Industrijo 4.0;

Zaposlene in ekipe, ki jih vodi zgornja ciljna skupina;

Oblikovalce odločitev in institucionalne politike, strokovnjake za kadrovske zadeve;

Trenerje in izobraževalne inštitute. ki spodbujajo in spodbujajo inovativno, motivacijsko in prilagodljivo vodenje, ki sodelujejo s podjetji in želijo pridobiti nove veščine in kompetence, ki jih bodo prenesli nanje;

Svetovalce, trenerje in organizacijske psihologe, ki sodelujejo pri razvoju vodstvenih in vodstvenih veščin, kot so inovativne/motivacijske kompetence.

Za prijavo na usposabljanje pišite na: petra.velkovrh@cpu.si

About petra