Trajnostne poti, poslovni modeli in metodologije merjenja učinka, ki upoštevajo posebne značilnosti malih in srednjih podjetij in izkoriščajo dobre poslovne prakse na nacionalni, evropski in mednarodni ravni. To je SIMPLE, inovativni projekt Erasmus +, katerega cilj je identificirati ustrezne veščine, potrebne za vzpostavitev takšne transformacijske poti v MSP.

Kaj bomo realizirali?

1) PROGRAM USPOSABLJANJA ZA TRAJNOST IN INOVACIJE SOCIALNEGA POSLOVANJA

2) INTERAKTIVNI IN IGRIFICIRANI ODPRTI IZOBRAŽEVNI VIRI

3) NAČRT MERITVE DRUŽBENIH VPLIVOV

 

IO1 – PROGRAM USPOSABLJANJA ZA TRAJNOST IN INOVACIJE SOCIALNEGA POSLOVANJA

Zasnovali smo nov program usposabljanja, ki opredeljuje metode poučevanja, kriterije za izbor učencev, metode ocenjevanja, vrednotenje učnih rezultatov, doseženih z didaktično potjo na podlagi naslednjih 3 dimenzij (kognitivna, operativna in vedenjska).

1.rezultat projekta je bil razdeljen na 3 podnaloge, to so:

TERENSKA ANALIZA

opredelitev metodologije analize

oblikovanje vprašalnikov in upravljavskih orodij za fokusne skupine

določitev strokovnjakov in predstavnikov podjetij, ki bodo vključeni v fokusne skupine

FOKUSNA SKUPINA

realizacija fokusnih skupin v teritorialnem kontekstu partnerstva

nacionalna poročila o rezultatih fokusnih skupin

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Na podlagi pridobljenih ugotovitev so strokovnjaki partnerstva zasnovali nov program usposabljanja, ki opredeljuje vključene kompetence z vidika znanja in sposobnosti, učne metodologije in orodja za vrednotenje učnih rezultatov.

podrobna zasnova modulov, ki se bodo poučevali

opredelitev strukture tečaja usposabljanja in njegove artikulacije

opredelitev uporabljenih metodologij

opredelitev postopka ocenjevanja in povezanih orodij

TESTIRANJE

Kaj se bo zgodilo v prihodnosti projekta?

Pri testiranju materialov, ki smo jih razvili, bo sodelovalo 60 delavcev iz Italije, Grčije, Španije, Slovenije in Bolgarije.

Želite izvedeti več o projektu SIMPLE, njegovih korakih in odličnem partnerstvu?

Novice so na poti, ostanite z nami!

Partnership: ISRE, CCIB, PIMEC, KAUZI, PHANTEION, PRISM, CPU GZS

About petra