Uncategorized @sl

Začetek projekta Working Smart

By 7. January, 2022 February 24th, 2022 No Comments

Od 20. do 21. decembra 2021 je v Lyonu v Franciji potekalo prvo transnacionalno srečanje projekta WorkingSmart, ki ga sofinancira Evropska komisija.

Na dvodnevnem srečanju, ki ga je gostil IPRA/MEDEF Auvergne Rhone Alpes (9 oseb prisotnih v prostorih MEDEF, 6 oseb povezanih prek spleta), se je udeležilo 15 oseb, ki so predstavljale vse projektne partnerje iz Francije, Grčije, Italije, Slovenije in Španije.

Projektni sestanek je bil posvečen povezovanju, vodenju projektov, administrativnim, finančnim vidikom, ocenjevanju kakovosti in obveznostim poročanja vseh partnerjev. Za vse partnerje je bil temeljnega pomena, saj je omogočil oblikovanje skupnega razumevanja ciljev projekta, potrditev upravljanja delovnega načrta projekta, boljšo razjasnitev pravil in odgovornosti vsakega partnerja ter opredelitev sporazumov in postopkov komunikacije.

Srečanje je služilo tudi kot ”teambuilding” aktivnost, ki je preko iger, ogledov in kulturnih izmenjav zbližala partnerje in pozitivno vplivala na odnose med posameznimi udeleženci projekta.

WorkingSmart je dvoletni projekt Erasmus+ (november 2021 – oktober 2023), ki si prizadeva izzvati MSP v EU, da začnejo upoštevati kulturo opolnomočenja, ki jo prinašajo nove tehnologije in pametno delo z različnimi delovnimi pristopi in življenjskimi slogi, tako med ženskami kot med moškimi.

Cilj projekta je usposobiti in opolnomočiti novega menedžerja/svetovalca na področju pametnega dela, ki se je sposoben soočiti z odporom proti spremembam znotraj in zunaj organizacij EU, predvsem vgrajenega v odpor ne (le) tehničnim spremembam, ampak družbenim in kulturnim spremembam (osebni odnosi), ki spremljajo digitalno spremembo.

Projekt si prizadeva za sodelovanje posrednih upravičencev (podjetnikov, menedžerjev in vodilnih delavcev, delavcev in neodvisnih strokovnjakov) v različnih fazah projekta (fokusne skupine, pilotni projekti, multiplikacijski dogodki), da bi bolje upravljali svoje specifične skrbi in naredili učence bolj kvalificirane.

Med projektom bodo razvita številna izobraževalna orodja in viri, ki temeljijo na IKT, ki bodo podpirala pridobivanje digitalnih in podjetniških kompetenc v skladu z okviroma EU DigComp in EntreComp, s posebnim poudarkom na reševanju različnih težav.

Novi strokovnjaki, ki bodo imeli koristi od tega projekta bodo usposobljeni za to, da bodo lahko pomagali organizacijam in njihovim vodjem, da bodo sposobni načrtovati pametno delo na način, ki je prilagodljiv in primeren namenu z obravnavo organizacijskih in delovnih vprašanj, vključno s skladnostjo z GDPR ter merjenjem in upravljanjem uspešnosti, tako v smislu merljivih kot sprejemljivih sprememb v fizični in dnevni rutini dela, kot tudi v načinu, kako bo fleksibilno delo spremenilo vzpostavljene hierarhične in nadzorne odnose.

Na koncu te izkušnje usposabljanja in poučevanja o globalni pametni delovni kompetenci, bo delovna sila EU, vključno z mladimi strokovnjaki, bolje pripravljena in vključena kot sodelovalni reševalci problemov, ne glede na specifične stopnje dela.

Če vas ali vašo ustanovo zanima pametno delo in želite prispevati, izkoristiti ali preprosto spremljati razvoj projekta WorkingSmart, se za več informacij obrnite na vodjo projekta v vaši državi:

  • Francija, Malgorzata WOCH, mwoch@medef-aura.fr (IPRA/MEDEF AUVERGNE RHONE ALPES)
  • Grčija, Vicky MARATOU, vicky.maratou@daissy.eap.gr (HELLENIC OPEN UNIVERSITY)
  • Italija, Valentina PIERAGOSTINI, valentina.pieragostini@aicomply.it (aiComply)
  • Slovenija, Mojca CEK, Mojca.Cek@cpu.si (CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE / Gospodarska zbornica Slovenije)
  • Španija, Eva RIMBAU GILABERT, erimbau@uoc.edu (FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA) ali Livia PARETTI, lparetti@inmedia.es (INMEDIA SOLUTIONS)

About petra