Uncategorized @sl

Začetek projekta Working Smart

By 7. January, 2022 No Comments

Prvo srečanje nadnacionalnih partnerjev za projekt Working Smart je potekalo v Lyonu od 20. do 22. decembra 2021, katero je bilo zelo uspešno. Naslednje srečanje partnerjev bo v Sloveniji.

S partnerji smo na srečanju razpravljali in se dogovarjali o izvedbi in vodenju projekta. Ključne teme srečanja so bile: promocija projekta, razširjanje in uporaba rezultatov projekta, akcijski načrt, načrt zagotavljanja kakovosti in poklicni profil ter z njim povezano pridobljeno znanje in spretnosti ob koncu izvedenega projekta.

Cilj projekta je razviti program usposabljanja, katero bo vodjem omogočilo, da bodo zmožni ustvariti okolje, ki spodbuja pametno delo in odstranjuje tveganja, povezana z delom na daljavo. 

About petra