Uspešno smo zaključili s prvo ponovitvijo strokovnega usposabljanja za program Orodja energestkega managementa. Udeleženci usposabljanja bodo vsa pridobljena znanja lahko koristno usporabili v svojem delovnem okolju in z novimi pobudami na področju učinkovite rabe energije, svojemu podjetju omogočili dolgoročne prihranke.

Naslednjo ponovitev pripravljamo v mesecu marcu 2022, več o vsebini programa pa si lahko pogledate s klikom na spodnji gum.

Mnenja udeležencev usposabljanj:

Udeleženec 1:

Najprej bi pohvalil predavatelja, g. Bogomila Kandusa, ki je razumljivo in učinkovito razložil vsebino izobraževanja. Kljub temu, da nam je bil onemogočen direkten stik, menim, da smo tudi v spletnem formatu pridobili ogromno novega znanja. Vsebina predavanj je bila smiselno porazdeljena po sklopih, g. Kandus je teorijo podkrepil s svojimi izkušnjami iz prakse. Všeč mi je bilo to, da so bili v gradivo vključeni realni primeri iz gospodarstva oz. javnih služb, saj smo lahko na ta način primerjali predhodna in nova stanja.

Tudi ostali predavatelji so odlično opravili svoje delo in nam prikazali konkretne praktične primere uspešnega izvajanja energetskega managementa.

Na področju energetskega managementa sem začetnik, z udeležbo na izobraževanju pa sem pridobil znanje in usmeritve za nadaljnje delo. Glede na to, da udeleženci delamo na različnih področjih, z različnimi staži, mi je bilo všeč to, da smo si med seboj delili izkušnje, ter pridobili nova poznanstva.

Izobraževanje bi priporočil vsem, ki se znotraj podjetja ukvarjajo s področjem učinkovite rabe energije in optimizacije energetskih procesov, pa tudi tistim, katerih podjetja na trgu ponujajo storitve izboljšanja energetske učinkovitosti.

Matej Malenšek, sodelavec za razvoj energetskih storitev v Gen – I

Udeleženec 2:

Ker sem imel sedaj prvič kontakt z vašo organizacijo, lahko rečem, da je vse potekalo zelo profesionalno in pozitivno. Ne glede na to, da se je na koncu celotna zadeva odvila virtualno.

Glede izvedbe programa pa lahko pohvalim predavatelja. Predavanja so bila kvalitetna, pedagoško in vsebinsko. Vsebina je bila relativno zahtevna, kar pomeni, da smo dobili informacije in znanja, ki smo jih že malo pozabili oz. se z njimi nismo še srečali… tako, da je bil namen predavanj izpolnjen.

Pluse vidim tudi v tem, da je bilo pregledanih veliko orodij/področji, ki bi jih moral obvladati vsak, ki se ukvarja z energetskim managementom, ter tudi to, da smo bili udeleženci mešani iz svetovalnih podjetji in industrije.

Udeleženec 3:

Aktualno, polno koristnih nasvetov, informacij in orodij za optimizacijo procesov. Idealno za vse, ki imajo željo energetske procese izpiliti in jih popeljati na višjo raven… Zelo priporočam…

Udeleženec 4:

Predavanje je zelo primerno za večja podjetja, ki želijo znižati svoje energetske stroške in vlagajo v svoj energetski razvoj.

Udeleženec 5:

Izredno dobra predavanja z zahtevnimi vajami, ki so zelo uporabna v praksi.

Udeleženec 6:

Zanimiva in ciljno usmerjena predavanja. Predavatelji s kompetencami, ki na zanimiv način predstavijo orodja energetskega managementa. Odlično izvedena tako pogostitev kot čas izvedbe, ki je skladen z predavano vsebino. Dodatna dodana vrednost je komunikacija in izmenjava mnenj med udeleženci predavanj.

Udeleženec 7:

Odlična organizacija dogodka. Čestitke.

Udeleženec 8:

Najlepša hvala za zanimivo izobraževanje. Pri prvem stiku je bil zame precej nov pogled na celostno energetsko problematiko. Potem je postalo vse bolj razumljivo. Zelo mi je bila všeč predstavitev rešitev v Luki Koper, tudi gospod  Kandus je zelo dobro vodil izobraževanje. Organizacija izobraževanja je bila odlična, vse je teklo gladko. Hvala tudi za pogostitev, zelo ste se izkazali, zaslužite si vse pohvale.

Udeleženec 9:

Usposabljanje je bilo glede na obsežnost in zahtevnost obravnavane tematike zelo dobro zasnovano in tudi izvedeno. Predstavitev širšega zakonodajnega okvira in predvsem prikaz primera dobre prakse in že izvedenih izboljšav energijske učinkovitosti v podjetjih, so dali še večjo težo in pomen praktičnim vajam, ki smo jih izvedli tekom izobraževanja. Poleg odličnih predavanj je za najboljše možno pridobitev znanja poskrbel tudi organizator CPU, saj je usposabljanje potekalo na hibridni način.

Vabljeni na naslednje usposabljanje v mesecu marcu 2022

About Aleš Dremel