V sklopu projekta smo v vseh državah partnericah izvedli sekundarno analizo potreb na področju prodaje v agroživilskem sektorju.  Vzporedno je bila izvedena terenska analiza z organizacijo serije fokusnih skupin s predstavniki MSP in študenti, da bi ugotovili potrebe po znanjih. Na spletnih straneh projekta sta objavleni obe poročili: https://smarteuproject.eu/.

Obe dejavnosti sta omogočili oris vsebine, strukture in modela novega kurikuluma, katerega cilj je mladim študentom zagotoviti integriran niz veščin ekonomskih, poslovnih in komercialnih, vodstvenih ter komunikacijskih.

Naslednji koraki:

1. S.M.a.R.T razvija 6 interaktivnih video usposabljan.

2. S.M.a.R.T bo uporabil gostujočega govorca kot učno dejavnost (priimer iz prakse).

3. S.M.a.R.T bo razvil 6 interaktivnih PlaS iger, po dve igri na modul kot evalvacijsko metodo programa.

About Aleš Dremel