Prvo kratkoročno skupno usposabljanje osebja (C1) je potekalo na spletu od 10. do 12. maja in je bilo zelo uspešno izvedeno kakor tudi srečanje nadnacionalnih partnerjev v Pireju v Grčiji. Naslednje srečanje transnacionalnih partnerjev bo v Sloveniji.

Med procesom srečanja so partnerji razpravljali o dokončanju trojnega kompleta usposabljanja in o organizaciji drugega skupnega usposabljanja osebja, ki bo potekalo na Portugalskem. Poleg tega sta bila na dnevnem redu sestanka tudi načrtovanje večkratnih dogodkov, ki so predvideni za prihodnje leto in izvedba tretjega in zadnjega rezultata projekta, ki bo zaključen prihodnjo pomlad. Za izvajanje IO3 bodo MSP povabljeni, da preizkusijo tečaj e-učenja in se registrirajo na platformi.

Cilj projekta je ustvariti komplet pripomočkov za usposabljanje namenjeno srednjemu nivoju managerjev s tehničnim predznanjem v MSP. Namen projekta je razviti t.i. prečne kompetence, ki so potrebne za upravljanje prehoda na Industrijo 4.0.

http://train4future.eu/  Facebook: @TRANSITeuproject

About petra