Tretje mednarodno srečanje konzorcijskih partnerjev B.I.G. je bil 10. in 13. septembra organiziran na spletu, na katerem je bilo odprtih polno pomembnih tem, ker se bliža faza usposabljanja namenjenega MSP.

Partnerji so pripravili izobraževalni program o internacionalizaciji in digitalizaciji MSP na podlagi izsledkov raziskav izvedenih v vseh državah članicah konzorcija. Program je trenutno v tehnični obdelavi, kar pomeni, da se pripravljajo izobraževalni videoposnetki, ki bodo objavljeni v vseh nacionalnih jezikih partnerjev (IT, SL, ŠP, GR in PL); konec oktobra bo vse gradivo za usposabljanje objavljeno na platformi, ki bo udeležencem na voljo prek registracije.

Cilj usposabljanje je vključiti 80 delavcev (20 v Italiji, po 15 v Grčiji, na Poljskem, v Španiji in Sloveniji) z manj izkušnjami na področju internacionalizacije.

www.businessesinternationalgrowth.com Twitter: @ErasmusBIG1 LinkedIn: Erasmus+ B.I.G.

About Aleš Dremel