Trajanje: 1 dan od 8.00 - 14.00
Pričetek: 16.06.2018
Razpisani termini za usposabljanje po programu 4 za leto 2018: 12. maj 2018 (sobota) in 16. junij 2018 (sobota).
32,79 EUR + DDV (40,00 EUR)
Oglejte si, kakšne prihranke prinašajo zgodnje prijave. Bonusi so različni glede na program in so med 10 – 15%. Načeloma velja, da se za zgodnje prijave štejejo prijave in plačila do 30 dni pred razpisanim izobraževanjem. Preverite pri katerih programih lahko ujamete zgodnje prijave.
Trajanje: od 14. - 19. ure
Pričetek: 20.06.2018
Nadgradnja znanja za preglednike električnih in strelovodnih inštalacij - Izkušnje kažejo, da se pregledniki srečujete s problemi, tako pri vizualnem pregledu, preizkusih in meritvah, kot pri izdelavi ustreznega preglednega poročila. Z udeležbo na seminarju boste dobili nasvete in sprotne odgovore na vaša vprašanja.
120 EUR + 22% DDV
Trajanje: od 14. - 19. ure
Pričetek: 20.06.2018
Udeleženci seminarja bodo pridobili potrebna znanja in usmeritve za pravilno izpolnjevanje merilnih poročil, napotke za opravljanje vizualnih pregledov, poskusov in meritev.
120 EUR + DDV (146,40 EUR)
Trajanje: 1 dan
Pričetek: 29.06.2018
Pridobite NPK izvajalec del visokih gradenj ali NPK izvajalec del nizkih gradenj. Aktualni termini so razpisani v prilogi Vloga za 2017.
184,00 EUR (opr. DDV)
Trajanje: 8.15 - 17.00
Pričetek: 05.07.2018
Na obnavljanje veljavnosti spričeval serviserjev za avto klime vabimo vse serviserje, ki so usposabljanje in izpit prvič opravili leta 2011 in ga morajo letos obnoviti. Kot vedno, je tudi obnavljanje vse v enem dnevu.
30 EUR + izpit
Trajanje: 8.15 - 17.00
Pričetek: 05.07.2018
Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v servisih, avto klimepodjetjih in povsod kjer se ukvarjajo z vzdrževanjem in servisiranjem ter prodajo in montažo klimatskih sistemov v avtomobilih
219,6 EUR z DDV, izpit: 152 EUR
Trajanje: 1 dan od 16.00 - 19.15
Pričetek: 10.07.2018
Priprava na nakup oziroma prodajo nepremičnine je velikokrat bolj pomembna kot sama izvedba dejanskega postopka. Pridite pripravljeni z vprašanji in vsakemu bomo omogočili, da bo dobil individualno svetovanje oz. mnenje. Skupaj, bomo našli prave rešitve.
32,79 EUR + DDV (40,00 EUR)
Trajanje: 90 ur
Pričetek: 10.09.2018
Vas odlikuje pozitiven odnos do ljudi? Jim znate prisluhniti in prepoznati njihove potrebe? Pridobite poklic prihodnosti - socialni oskrbovalec na domu. Možnost plačila na obroke.
490,00 EUR + DDV (597,80 EUR)
Trajanje: 24 ur, 3 dni
Pričetek: 12.09.2018
Serviserji, ki ukvarjajo z namestitvijo, vzdrževanjem ali servisiranjem hladilnih naprav in klimatizacijske opreme ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, morajo imeti opravljen izpit. Od 1. 10. 2016 je veljavnost izpitov za nedoločen čas.
385 EUR + DDV, izpit 255 EUR
Trajanje: od 8.30 - 14.30
Pričetek: 14.09.2018
Veljavnost spričevala je 5 let, nato je potrebno izpit obnavljati. Obnavljanje veljavnosti obsega krajše (brezplačno) predavanje (obnovitev znanja, seznanitev z novostmi), po odmoru sledi odmor pisni del izpita, v 1 tednu pa še praktični del.
255 EUR oproščeno DDV
Trajanje: 2 uri, od 12:00 - 14:00
Pričetek: 14.09.2018
Septembra 2017 je bil vpeljan elektronski sistem pridobivanja dokumentov TradeCert, ki podjetjem omogoča elektronsko potrditev potrdila o poreklu blaga in elektronsko overjanje drugih dokumentov v mednarodnem poslovanju.
80,00 EUR + DDV (97,60 EUR)
Trajanje: 128 ur
Pričetek: 17.09.2018
Popust za zgodnje prijave!
1.250,00 EUR + DDV
Trajanje: 12 dni od 15.00 do 18.15
Pričetek: 01.10.2018
EDINO V SLOVENIJI - Usposabljanje za trgovskega agenta je usklajeno s programom usposabljanja Mednarodnega združenja trgovskih agentov - IUCAB.
930,00 EUR +DDV (1134,60 EUR)
Trajanje: 6 dni od 8.30 do 15.30
Pričetek: 03.10.2018
Usposabljanje je namenjeno posameznikom, ki se želijo poklicno ukvarjati s posredovanjem nepremičnin. Za opravljanje posredovanja v prometu z nepremičninami je zahtevana usrezna licenca. IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!
565,00 EUR + DDV (689,30 EUR)
Trajanje: 6 dni, 2x tedensko
Pričetek: 04.10.2018
Za vodenje proizvodnje, obrata, oddelka, delavnice ali izmene so potrebna znanja od vodenja, komunikacije in motivacije do konkretnih metod in tehnik za vodenje proizvodnje ter spremljanje procesov.
590 EUR + DDV (719,80 EUR)
Trajanje: 14.00 - 19.30
Pričetek: 09.10.2018
Tečaj Hišnik - priprava na NPK omogoča kandidatom, ki imajo veselje, smisel in željo opravljati dela hišnika, da pridobijo certifikat o pridobljeni poklicni kvalifikaciji „hišnik/hišnica“.
380 EUR + DDV (463,60 EUR)
Trajanje: 100 ur
Pričetek: 16.10.2018
Izkoristite popust za zgodnje prijave! Vstopni pogoj za pristop k preverjanju je najmanj srednja poklicna šola in predvsem veselje do poklica.
980,00 + DDV
Trajanje: 9.00 - 14.00
Pričetek: 16.10.2018
V letu 2018 za 2017 bo zavod na podlagi podatkov FURS-a sam oblikoval obrazec M-4 za delavce v delovnem razmerju in zato odpade obveznost pošiljanja obrazca M-4.
190,00 EUR +DDV (231,80 EUR z DDV)
Trajanje: od 9. - 15. ure
Pričetek: 16.10.2018
Predstavili bomo vse vidike ureditve razmerij, ki so ključnega pomena za uspešno opravljanje poslov upravljanja stavbe in ureditve razmerij med etažnimi lastniki stavbe in upravnikom.
140 EUR + DDV (170,8 EUR)
Trajanje: 18.00 - 19.30
Pričetek: 18.10.2018
Kaj so miti in katere resnice o partnerskih odnosih držijo? Predavanje Izidorja Gašperlina Kateri miti in resnice o partnerskih odnosih se ponavljajo v našem življenju in kaj jim daje moč, da jim sledimo. Skozi predavanje si bomo skupaj z Izidorjem Gašperlinom zastavili prava vprašanja in poiskali odgovore. O partnerskih oziroma ljubezenskih odnosih je zapisanih veliko […]
24,40 z DDV; 36,60 EUR z DDV (za par)
Trajanje: 6 dni od 13. - 18. ure
Pričetek: 18.10.2018
Od uspešnosti realizacije današnjih projektov bo odvisna naša prihodnost. Da bi zastavljene projekte izvedli čim uspešneje potrebujemo usposobljene strokovnjake. Vabimo vas, da postanete certificirani vodja projektov.
980 EUR + DDV (1.195,60 EUR)
Trajanje: 80 ur
Pričetek: 15.11.2018
Hitro do poklica. Postanite detektiv. Detektivi so zelo iskan poklic in obseg njihovega dela je zelo širok in dinamičen.
1.168,60 EUR (oproščeno DDV)
Trajanje: 9.00 - 11.15
Pričetek: 15.11.2018
PREDAVANJE - Kaj morate vedeti, predno se lotite resnejših organizacijskih sprememb ali projektov za dvig komunikacije in odnosov v podjetju. Pridite na 3 urno predavanje za zelo ugodno ceno 30,00 +DDV.
36,60 EUR z DDV
Trajanje: 3 dni+6 tednov online
Pričetek: 22.11.2018
Seminar in delavnica Vodenje EU projektov sta primerna za zaposlene v zasebnem in javnem sektorju. Priporočamo, če želite izkoristiti znanje o vodenju EU projektov pri obstoječi zaposlitvi ali kot prednost pri nadaljnjih zaposlitvah.
1.262,70 EUR z DDV + izpit
Trajanje: 9.00 - 13.15
Pričetek: 16.11.2018
Udeleženci delavnice bodo pridobili splošen pregled nad obravnavano vsebino, spoznali več bližnjic za hitrejše obvladovanje gradbenih procesov ter z različnimi primeri iz prakse svoje pridobljeno znanje tudi nadgradili.
180 EUR + DDV (219,60 EUR)
Trajanje: 3 dni od 8.30 - 15.30
Pričetek: 20.11.2018
V letu 2018 imamo na razpolago 2 termina izvedbe. Za vse zamudnike in tiste, ki so licenco pridobili v prvi polovici leta 2013, že v mesecu januarju. PREVERITE TERMIN!
240,00 EUR + DDV (292,80 EUR)
Preglejte koledar in izberite dogodek: usposabljanje, učno delavnico ali seminar. Vsa usposabljanja izvedemo tudi za zaključene skupine po naročilu podjetij in organizacij.
Trajanje: 36 ur (6 srečanj )
Pričetek: 22.05.2018
Zunanjetrgovinska šola se je že pričela, vendar lahko ujamete še zadnje dva modula, (250,00 €/modul + % DDV (305,00 €).
950 EUR + DDV (1.159,00 EUR)
Trajanje: 27 ur, 4 dni
Pričetek: 24.09.2018
Preglednik el. inštalacij opravlja pregle električnih in strelovodnih inštalacij, za kar mora opraviti ustrezno usposabljanje ter izpit - le tako lahko pridobi certifikat, ki je zahtevan za opravljanje teh nalog.
690,00 EUR + DDV (841,80 EUR)
Žičničarstvo in nadzor na smučiščih: izvajamo vsa usposabljanja za nadzornike smučišč ter usposabljanja in preverjanje strokovne usposobljenosti osebja za obratovanje žičniških naprav: vodje obratovanja žičniških naprav in njihovi namestniki, strojniki žičniških naprav, strojniki – vozniki žičniških naprav, posebna strokovna dela z vrvmi.
Trajanje: 1 dan + preizkus
Pričetek: 12.06.2018
Smo pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti za spremljevalca izrednega prevoza.
275,50 EUR + DDV (336,11 EUR)