Trajanje: Akcija traja do 30 dni pred pričetkom!
Zgodnje prijave prinašajo prihranke. Bonusi so različni glede na program in so med 10 – 15%. Načeloma velja, da se za zgodnje prijave štejejo prijave in plačila do 30 dni pred dogodkom.
-10% in -15%
Trajanje: 27 ur, 4 dni
Pričetek: 20.03.2019
Preglednik el. inštalacij opravlja preglede električnih in strelovodnih inštalacij, za kar mora opraviti ustrezno usposabljanje ter izpit - le tako lahko pridobi certifikat. Sprejemamo prijave za aktualni termin. Prijavite se!
690,00 EUR + DDV (841,80 EUR)
Trajanje: 1 dan od 8.00 - 14.00
Pričetek: 23.03.2019
Voznike, ki se poklicno ukvarjajo s prevozom blaga ali potnikov in imajo v vozniškem dovoljenju vpisano KODO 95 vabimo na obvezni redno usposabljanje (7 ur), po programu 5 za leto 2019.
32,79 EUR + DDV (40,00 EUR)
Trajanje: 6 dni od 8.30 do 15.30
Pričetek: 03.04.2019
Usposabljanje je namenjeno posameznikom, ki se želijo poklicno ukvarjati s posredovanjem nepremičnin. Za opravljanje posredovanja v prometu z nepremičninami je zahtevana usrezna licenca. IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!
565,00 EUR + DDV (689,30 EUR)
Pričetek: 08.04.2019
Sprejemamo prijave za APRIL 2019! Usposabljanje za računovodjo je lahko nov korak v vaši karieri. Modularna izvedba omogoča prilagoditev glede na izkušnje. Zadnji modul: Priprava na izpit je GRATIS za vse udeležence.
1.250,00 EUR + DDV
Trajanje: 4 dni, od 9.00 do 14.45
Pričetek: 12.04.2019
V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki je namenjen vsem s srednjo poklicno ali nižjo izobrazbo in so starejši od 45 let, vas vabimo na usposabljanje, ki prinaša nova poklicna znanja s področja vodenja proizvodnje.
Brezplačno za 45+
Trajanje: 24 ur, 3 dni
Pričetek: 10.04.2019
Se ukvarjate z namestitvijo, vzdrževanjem ali servisiranjem hladilnih naprav in klimatizacijske opreme ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi?
385 EUR + DDV, izpit 255 EUR
Trajanje: od 8.30 - 14.30
Pričetek: 10.04.2019
Veljavnost spričevala je 5 let, nato je potrebno izpit obnavljati. Obnavljanje veljavnosti se razlikuje glede na to, ali je spričevalo pretečeno ali še veljavno. Preverite veljavnost svojega spričevala in se prijavite!
255 EUR oproščeno DDV
Trajanje: 6 ur
Pričetek: 17.04.2018
Osvežite znanja s področja priprave predstavitev na sejmih v tujini, iskanja tujih investitorjev ter pogajanj ter tudi trženja in pospeševanja prodaje v mednarodnem poslovanju.
180 EUR + 22 % DDV
Trajanje: 8.15 - 17.00
Pričetek: 11.04.2019
Na obnavljanje veljavnosti spričeval serviserjev za avto klime vabimo vse serviserje, ki so usposabljanje in izpit prvič opravili leta 2011 in ga morajo letos obnoviti. Kot vedno, je tudi obnavljanje vse v enem dnevu.
30 EUR + izpit
Trajanje: 8.15 - 17.00
Pričetek: 11.04.2019
Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v servisih, avto klimepodjetjih in povsod kjer se ukvarjajo z vzdrževanjem in servisiranjem ter prodajo in montažo klimatskih sistemov v avtomobilih
180 EUR + DDV, izpit: 152 EUR
Trajanje: 1 dan + preizkus
Pričetek: 19.04.2019
Podjetja, ki se ukvarjajo z izrednimi prevozi stalno iščejo spremljevalce prevozov. To je lahko enkratna priložnost za vas za dodaten zaslužek ali novo zaposlitev. Pogoji: starost vsaj 21 let, vozniško dovoljenje, nekaznovanost... VSE V ENEM DNEVU!
275,50 EUR + DDV (336,11 EUR)
Trajanje: 80 ur
Pričetek: 18.04.2019
Detektivi so iskani in obseg njihovega dela je zelo širok in dinamičen. Pogoj za vključitev in opravljanje izpita je: izobrazba stopnje 6/2, državljanstvo države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije.
1.168,60 EUR (oproščeno DDV)
Trajanje: 20 ur (4 srečanja po 5 šolskih ur)
Pričetek: 06.05.2019
Na štirih srečanjih boste dobili vse ključne informacije o pomembnih poslovnih pravilih, s katerimi boste povečali ugled organizacije, urtdili svojo strokovnost in kompetemtnost ter vzpostavili sistem pravil, ki nam, na koncu vsem, olajšajo življenje.
950 EUR + DDV (1.159 EUR)
Trajanje: 3 dni + 6 tednov online
Pričetek: 09.05.2019
Seminar z delavnico Vodenje EU projektov priporočamo, če želite izkoristiti znanje o vodenju EU projektov pri obstoječi zaposlitvi ali kot prednost pri nadaljnjih zaposlitvah.
1.262,70 EUR z DDV + izpit
Trajanje: 9.00 - 15.00
Pričetek: 15.05.2019
Izkoristite priložnost, da si ogledate primer poligrafskega testiranja v živo ter izkoristite možnost individualnega razgovora z detektivom.
234,00 EUR + DDV (285,48 EUR)
Trajanje: 3 dni od 8.30 - 15.30
Pričetek: 15.05.2019
V letu 2018 imamo na razpolago 2 termina izvedbe. Za vse zamudnike in tiste, ki so licenco pridobili v prvi polovici leta 2013, že v mesecu januarju. ZADNJIČ LETOS!
240,00 EUR + DDV (292,80 EUR)
Trajanje: 6 dni od 13. - 18. ure
Pričetek: 03.10.2019
ZGODNJE PRIJAVE! Od uspešnosti realizacije današnjih projektov bo odvisna naša prihodnost. Da bi zastavljene projekte izvedli čim uspešneje potrebujemo usposobljene strokovnjake. Postanite certificirani vodja projektov.
980 EUR + DDV (1.195,60 EUR)
Pričetek: 14.03.2019
Projekt 200 zaposlitev mladih na področju socialnovarstvenih storitev je namenjen spodbujanju zaposlovanja mladih pri deficitarnih poklicih na področju socialnovarstvenih storitev. Nosilec projekta je podjetje Deos d.d., ciljna skupina so mladi do 29 let, cilj projekta je redna zaposlitev na področju socialnovarstvenih storitev za 200 mladih usposobljenih kandidatov.
BREZPLAČNO !
Pričetek: 19.09.2019
Vodenje investicij je strokovno zahtevno in inter- disciplinarno delo, ki zahteva stalno in sistematično izpopolnjevanje. Po vzoru najrazvitejših držav je moto AGI »Industrija izobražuje industrijo«.
Trajanje: 9.00 - 14.00 (6 ur)
Pričetek: 19.11.2019
Ali ste kljub povečanju prihodkov v času gospodarske rasti ugotovili, da niste zadovoljni z dobičkonosnostjo vaše prodaje? Ali imate prevelik delež lon poslov in želite to spremeniti?
160 EUR + DDV (195,20 EUR)
Trajanje: 5 dni, 48 ur
Ta 5-dnevni trening je usmerjen v vodeno izdelavo digitalne strategije podjetja. S strokovno pripravljenim načrtom digitalne preobrazbe boste prilagodili poslovne procese in zgradili poti do več dodane vrednosti. Imeli boste usmeritve kako se povezati s partnerji, v lastni verigi vrednosti ali na drugih področjih.
1.950,00 EUR + DDV
Trajanje: 1 dan
Pričetek: 12.04.2019
Pridobite certifikat NPK izvajalec del visokih gradenj ali NPK izvajalec del nizkih gradenj. Aktualni termini so vsak zadnji petek v mesecu. Pogoji: najmanj osnovna šola, zdravniško spričevalo in 1 leto delovnih izkušenj.
Izpit: 224,00 EUR (opr. DDV)
Trajanje: od 9. - 15. ure
Predstavili bomo vse vidike ureditve razmerij, ki so ključnega pomena za uspešno opravljanje poslov upravljanja stavbe in ureditve razmerij med etažnimi lastniki stavbe in upravnikom.
140 EUR + DDV (170,8 EUR)
Trajanje: 6 dni, 2x tedensko
Za vodenje proizvodnje, obrata, oddelka, delavnice ali izmene so potrebna znanja od vodenja, komunikacije in motivacije do konkretnih metod in tehnik za vodenje proizvodnje ter spremljanje procesov.
590 EUR + DDV (719,80 EUR)
Trajanje: 36 ur (6 srečanj )
Poslujete s tujino in potrebujete nadgradnjo svojega znanja? Ali pa razmišljate o širitvi svoje dejavnosti na mednarodne trge? Udeležite Zunanjetrgovinske šole - program je sprejela in potrdila GZS.
950 EUR + DDV (1.159,00 EUR)
Trajanje: 9.00 - 14.00 (6 andragoških ur)
Pričetek: 02.12.2019
Spoznajte osnove carinskih postopkov, pravila glede uvršanja blaga v carinsko tarifo in glede določitve preferencialnega in nepreferencialnega porekla blaga, veljavno zakonodajo in sporazume v zvezi s poreklom. Na kratko bo predstavljen še poenostavljen postopek začasnega izvoza blaga z ATA zvezkom.
180 EUR + DDV (219,60 EUR)
Trajanje: 6 ur (9.00 - 14.00)
Obvladajte stres in se naučite samohipnoze, ki je zelo učinkovita metoda samopomoči in pomaga pri premagovanju nakopičenega stresa, utrujenosti, odvajanju od različnih “razvad”.
180 EUR + DDV (219,60 EUR)
Trajanje: 14.00 - 19.30
Vabimo kandidate, ki imajo veselje, smisel in željo opravljati dela povezana z vzdrževanjem in oskrbo objektov (običajno jim rečemo hišnik), da pridobijo certifikat NPK o poklicni kvalifikaciji „hišnik/hišnica“.
380 EUR + DDV (463,60 EUR)
Trajanje: 9.00 - 13.15
Pričetek: 15.11.2019
Jasen pregled nad pravili obračunavanja gradbenih del vam dajo le pravilno izdelane gradbene kalkulacije. Spoznajte bližnjice za obvladovanje gradbenih procesov ter nadgradite svoje znanje.
180 EUR + DDV (219,60 EUR)
Žičničarstvo oziroma usposabljanje delavcev s področja žičničarstva je urejeno in predpisano s pravilniki. CPU je pooblaščeni izvajalec za usposabljanje in izvajanje preizkusov strokovne usposobljenosti za osebja za obratovanje žičniških naprav.
Projekt 200 zaposlitev mladih na področju socialnovarstvenih storitev je namenjen spodbujanju zaposlovanja mladih pri deficitarnih poklicih na področju socialnovarstvenih storitev. Nosilec projekta je podjetje Deos d.d., ciljna skupina so mladi do 29 let, cilj projekta je redna zaposlitev na področju socialnovarstvenih storitev za 200 mladih usposobljenih kandidatov.
BREZPLAČNO !
Trajanje: od 14. - 19. ure
Udeleženci seminarja bodo pridobili potrebna znanja in usmeritve za pravilno izpolnjevanje merilnih poročil, napotke za opravljanje vizualnih pregledov, poskusov in meritev.
120 EUR + DDV (146,40 EUR)