Trajanje: 3 dni+6 tednov online
Pričetek: 22.11.2018
Seminar z delavnico Vodenje EU projektov priporočamo, če želite izkoristiti znanje o vodenju EU projektov pri obstoječi zaposlitvi ali kot prednost pri nadaljnjih zaposlitvah.
1.262,70 EUR z DDV + izpit
Trajanje: 9.00 - 15.00
Pričetek: 28.11.2018
Izkoristite priložnost, da si ogledate primer poligrafskega testiranja v živo ter izkoristite možnost individualnega razgovora z detektivom. Za prijave do 16. novembra 2018 vam priznamo 20% popust.
234,00 EUR + DDV (285,48 z DDV)
Trajanje: od 14. - 19. ure
Pričetek: 29.11.2018
Udeleženci seminarja bodo pridobili potrebna znanja in usmeritve za pravilno izpolnjevanje merilnih poročil, napotke za opravljanje vizualnih pregledov, poskusov in meritev.
120 EUR + DDV (146,40 EUR)
Trajanje: 8.15 - 17.00
Pričetek: 29.11.2018
Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v servisih, avto klimepodjetjih in povsod kjer se ukvarjajo z vzdrževanjem in servisiranjem ter prodajo in montažo klimatskih sistemov v avtomobilih
219,6 EUR z DDV, izpit: 152 EUR
Trajanje: 8.15 - 17.00
Pričetek: 29.11.2018
Na obnavljanje veljavnosti spričeval serviserjev za avto klime vabimo vse serviserje, ki so usposabljanje in izpit prvič opravili leta 2011 in ga morajo letos obnoviti. Kot vedno, je tudi obnavljanje vse v enem dnevu.
30 EUR + izpit
Trajanje: 2 dni
Pričetek: 03.12.2018
Se želite bolje znajti v odnosih v kolektivu? Poudarek bo na predstavitvi pomena upravljanja s čustvi v poslovnih okoljih. Ob vsaki razlagi bo tudi konkretni prikaz oz. opravljanje nalog.
231,80 EUR z DDV
Trajanje: 1 dan
Pričetek: 23.11.2018
Pridobite certifikat NPK izvajalec del visokih gradenj ali NPK izvajalec del nizkih gradenj. Aktualni termini so vsak zadnji petek v mesecu. Pogoji: najmanj osnovna šola, zdravniško spričevalo in 1 leto delovnih izkušenj.
Izpit: 184,00 EUR (opr. DDV)
Trajanje: 2 uri, od 12:00 - 14:00
Pričetek: 18.01.2019
2017 je bil vpeljan elektronski sistem TradeCert, ki podjetjem omogoča elektronsko potrditev potrdila o poreklu blaga in elektronsko overjanje dokumentov v mednarodnem poslovanju.
80,00 EUR + DDV (97,60 EUR)
Trajanje: 6 ur (9.00 - 14.00)
Pričetek: 18.01.2019
Obvladajte stres in se naučite samohipnoze, ki je zelo učinkovita metoda samopomoči in pomaga pri premagovanju nakopičenega stresa, utrujenosti, odvajanju od različnih “razvad”.
180 EUR + DDV (219,60 EUR)
Trajanje: 27 ur, 4 dni
Pričetek: 22.01.2019
Preglednik el. inštalacij opravlja preglede električnih in strelovodnih inštalacij, za kar mora opraviti ustrezno usposabljanje ter izpit - le tako lahko pridobi certifikat. Sprejemamo prijave za JANUAR 2019, prijavite se!
690,00 EUR + DDV (841,80 EUR)
Trajanje: 24 ur, 3 dni
Pričetek: 23.01.2019
Se ukvarjate z namestitvijo, vzdrževanjem ali servisiranjem hladilnih naprav in klimatizacijske opreme ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi?
385 EUR + DDV, izpit 255 EUR
Trajanje: od 8.30 - 14.30
Pričetek: 25.01.2019
Veljavnost spričevala je 5 let, nato je potrebno izpit obnavljati. Obnavljanje veljavnosti se razlikuje glede na to, ali je spričevalo pretečeno ali še veljavno. Preverite veljavnost svojega spričevala in se prijavite!
255 EUR oproščeno DDV
Trajanje: 6 dni od 8.30 do 15.30
Pričetek: 23.01.2019
Usposabljanje je namenjeno posameznikom, ki se želijo poklicno ukvarjati s posredovanjem nepremičnin. Za opravljanje posredovanja v prometu z nepremičninami je zahtevana usrezna licenca. IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!
565,00 EUR + DDV (689,30 EUR)
Pričetek: 24.01.2019
Vodenje investicij je strokovno zahtevno in inter- disciplinarno delo, ki zahteva stalno in sistematično izpopolnjevanje. Po vzoru najrazvitejših držav je moto AGI »Industrija izobražuje industrijo«.
Trajanje: 3 dni od 8.30 - 15.30
Pričetek: 28.01.2019
V letu 2018 imamo na razpolago 2 termina izvedbe. Za vse zamudnike in tiste, ki so licenco pridobili v prvi polovici leta 2013, že v mesecu januarju. ZADNJIČ LETOS!
240,00 EUR + DDV (292,80 EUR)
Trajanje: 9.00 - 13.15 (5 ur)
Pričetek: 14.02.2019
Zgoščen in praktičen seminar (obravnava primerov iz prakse)prinaša pomembne informacije za učinkovito odločanje pri izvedbi posamezne transportne storitve in oblikovanju oskrbovalne verige.
160 EUR + DDV (195,20 EUR)
Trajanje: 150 ur
Pričetek: 18.03.2019
Vas odlikuje pozitiven odnos do ljudi? Jim znate prisluhniti in prepoznati njihove potrebe? Pridobite poklic prihodnosti - socialni oskrbovalec na domu. Možnost plačila na obroke.
940,00 EUR z DDV
Pričetek: 08.04.2019
Sprejemamo prijave za APRIL 2019! Usposabljanje za računovodjo je lahko nov korak v vaši karieri. Modularna izvedba omogoča prilagoditev glede na izkušnje. Zadnji modul: Priprava na izpit je GRATIS za vse udeležence.
1.250,00 EUR + DDV
Trajanje: 80 ur
Pričetek: 18.04.2019
Detektivi so iskani in obseg njihovega dela je zelo širok in dinamičen. Pogoj za vključitev in opravljanje izpita je: izobrazba stopnje 6/2, državljanstvo države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije.
1.168,60 EUR (oproščeno DDV)
Trajanje: 14.00 - 19.30
Pričetek: 16.10.2018
Vabimo kandidate, ki imajo veselje, smisel in željo opravljati dela povezana z vzdrževanjem in oskrbo objektov (običajno jim rečemo hišnik), da pridobijo certifikat NPK o poklicni kvalifikaciji „hišnik/hišnica“.
380 EUR + DDV (463,60 EUR)
Trajanje: 9.00 - 13.15
Jasen pregled nad pravili obračunavanja gradbenih del vam dajo le pravilno izdelane gradbene kalkulacije. Spoznajte bližnjice za obvladovanje gradbenih procesov ter nadgradite svoje znanje.
180 EUR + DDV (219,60 EUR)
Trajanje: 6 dni, 2x tedensko
Pričetek: 04.10.2018
Za vodenje proizvodnje, obrata, oddelka, delavnice ali izmene so potrebna znanja od vodenja, komunikacije in motivacije do konkretnih metod in tehnik za vodenje proizvodnje ter spremljanje procesov.
590 EUR + DDV (719,80 EUR)
Trajanje: 6 dni od 13. - 18. ure
Pričetek: 18.10.2018
Od uspešnosti realizacije današnjih projektov bo odvisna naša prihodnost. Da bi zastavljene projekte izvedli čim uspešneje potrebujemo usposobljene strokovnjake. Vabimo vas, da postanete certificirani vodja projektov.
980 EUR + DDV (1.195,60 EUR)
Trajanje: 5 dni, 48 ur
Ta 5-dnevni trening je usmerjen v vodeno izdelavo digitalne strategije podjetja. S strokovno pripravljenim načrtom digitalne preobrazbe boste prilagodili poslovne procese in zgradili poti do več dodane vrednosti. Imeli boste usmeritve kako se povezati s partnerji, v lastni verigi vrednosti ali na drugih področjih.
1.500,00 EUR + DDV
Žičničarstvo oziroma usposabljanje delavcev s področja žičničarstva je urejeno in predpisano s pravilniki. CPU je pooblaščeni izvajalec za usposabljanje in izvajanje preizkusov strokovne usposobljenosti za osebja za obratovanje žičniških naprav.
Trajanje: 36 ur (6 srečanj )
Pričetek: 09.10.2018
Poslujete s tujino in potrebujete nadgradnjo svojega znanja? Ali pa razmišljate o širitvi svoje dejavnosti na mednarodne trge? Udeležite Zunanjetrgovinske šole - program je sprejela in potrdila GZS.
950 EUR + DDV (1.159,00 EUR)
Trajanje: 9.00 - 14.00 (6 ur)
Ali ste kljub povečanju prihodkov v času gospodarske rasti ugotovili, da niste zadovoljni z dobičkonosnostjo vaše prodaje? Ali imate prevelik delež lon poslov in želite to spremeniti?
160 EUR + DDV (195,20 EUR)
Trajanje: Akcija traja do 30 dni pred pričetkom!
Zgodnje prijave prinašajo prihranke. Bonusi so različni glede na program in so med 10 – 15%. Načeloma velja, da se za zgodnje prijave štejejo prijave in plačila do 30 dni pred dogodkom.
-10% in -15%
Vsi termini preverjanje NPK na enem mestu! Izberite kvalifikacijo in termin in poslali vam bomo vse potrebne informacije ter priloge. Za osebno svetovanje pokličite 01 5897 668.
Trajanje: od 9. - 15. ure
Predstavili bomo vse vidike ureditve razmerij, ki so ključnega pomena za uspešno opravljanje poslov upravljanja stavbe in ureditve razmerij med etažnimi lastniki stavbe in upravnikom.
140 EUR + DDV (170,8 EUR)