NADALJNJE USPOSABLJANJE MENTORJEV – Priprava načrta izvajanja vajeništva


Vsebina program usposabljanja
• Kateri dokumenti so povezani z vsebino praktičnega usposabljanja z delom?
o poklicni standard
o predmetnik izbranega izobraževalnega programa srednjega poklicnega
izobraževanja
o katalog praktičnega usposabljanja
o izpitni katalog
o vajeniška pogodba
o načrt izvajanja vajeništva
o vajeniški dnevnik
• Kako mentor naredi analizo delovnih procesov oz. postopkov v organizaciji in jih poveže z operativnimi učnimi cilji, ki so opredeljeni v katalogu praktičnega usposabljanja?
• Kako se mentor z organizatorjem praktičnega usposabljanja z delom na šoli dogovori o operativnih učnih ciljih, ki jih bo vajenec dosegal pri delodajalcu oz. v šoli?
• Kako mentor racionalno pripravi načrt izvajanja vajeništva ter poveže načrtovanje, izvajanje in vrednotenje doseganja operativnih učnih ciljev?
• Kako mentor postopno prenaša odgovornost za doseganje operativnih učnih ciljev na vajenca?
• Kako mentor pripravlja vajenca na vmesni preizkus in zaključni izpit?

Usposabljanje traja 8 ur, potekalo bo 23. marca 2022 od 12.00 do 18.30.

Po končanem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.


Kotizacija in plačilo

  • brezplačno

Hourly Schedule

1. dan

12.00 - 14.15
Usklajevanje pričakovanj za NIV
Dogovarjanje z organizatorji praktičnega usposabljanja z delom na šolah o načinu medsebojnega sodelovanja, usklajevanju poteka izobraževanja v šoli in usposabljanja v podjetju ter o delitvi vlog in odgovornosti za doseganje učnih izidov
14.30 - 16.15
Načrtovanje izvajanja NIV
Načrtovanje operativnih učnih ciljev v načrtu izvajanja vajeništva do vmesnega preizkusa oz. zaključnega izpita
17.00 - 18.30
Zagovor na zaključnem izpitu
Kompetence izpraševalca glede na cilje PUD v vajeništvu

Datum

23 Mar 2022
Expired!

Čas dogodka

11:45 - 18:30

Čas dogodka

  • Časovni pas: America/New_York
  • Datum: 23 Mar 2022
  • Ura: 6:45 - 13:30

Cena

Free

Več informacij

O PROJEKTU

Lokacija

ŠC Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo
Kategorije

Organizator

Barbara Krajnc
Telefonska številka
01 5897 655
Elektronski naslov
barbara.krajnc@cpu.si
O PROJEKTU