USPOSABLJANJE MENTORJEV 2021 - 2023

Usposabljanje je namenjeno vsem tistim, ki sprejemajo vajence, dijake in študente višjih strokovnih šol na praktično usposabljanje z delom (PUD) oziroma na praktično izobraževanje (PRI) v podjetje.

Udeleženci se usposobijo za izvajanje poučevanja (prenašanja znanja in kompetenc) na mlade, ki se izobražujejo za pridobitev prvega poklica v programih srednjega poklicnega in višjega strokovnega izobraževanja, za kakovostno sodelovanje s šolo, uporabo in pripravo potrebne dokumentacije in za učinkovito delo z mladimi.

V okviru projekta Usposabljaje mentorjev 2021 – 2023, ki ga financira ministrstveo, pristojno za izobraževanje s sredstvi ESS,  izvajamo  osnovno, štiridnevno Pedagoško – andragoško usposabljanje  in enodnevne delavnice, osredotočene predvsem na načrtovanje dela z vajenci in pripravo načrta izvajanja vajeništva in na priprave na vmesne preizkuse in zaključne izpite.

Objave dogodkov boste našli na naši spletni strani v koledarju dogodkov.

Prijavite se za 4-dnevno pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev v podjetju.

Program usposabljanja:

1. dan

 • specifika razvojnega obdobja mladostništva
 • razvojne značilnosti mladih
 • potrebe, interesi in motivi mladostnikov
 • specifike vzgoje in izobraževanja v delovnem okolju.
 • vključevanje mladih v kolektiv delovne time

2. dan

 • predpisi in zakoni, ki urejajo organizacijo in izvajanje PUD in PRI,
 • dokumentacija za »grobo« pripravo usposabljanja v delovnem procesu,
 • pedagoška dokumentacija in sodelovanje s šolo,
 • načrtovanje delovnih nalog, spremljanja, ocenjevanja in samoevalvacija mentorjevega dela
 • priprava učnega okolja za dijake, vajence in študente pri delodajalcu
 • sodelovanje s šolo
 • priprava načrt izvajanja vajeništva in drugih usposabljanj pri delodajalcu.
 • priprava mentorja na usposabljanje oz. izobraževanje v delovnem procesu: načrtovanje delovnih nalog, postavljanje ciljev in vrednotenje rezultatov (na primerih)
 • navodila za pripravo seminarske (projektne) naloge

 3. dan

 • dobro komuniciranje in komunikacijske veščine
 • postavljanje pravih vprašanj
 • reševanje problemov in reševanje konfliktov
 • osebnostne značilnosti vključenih v proces izobraževanja pri delodajalcu, obnašanje in reagiranje
 • podajanje navodil in kakovostnih povratnik informacij
 • učni stili in strategije učenja na delovnem mestu
 • razvoj dijakovih oz. študentovih ključnih kompetenc
 • navodila za pripravo seminarske (projektne) naloge

4. dan

 • predstavitev seminarskih nalog, povratne informacije in utrjevanje znanja in veščin

Več o programu: https://cpi.si/wp-content/uploads/2021/03/PPI_program_mentorji_dec2020_cistopis_final.pdf

Pristopni pogoji:

V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima:

 • srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali
 • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta ustreznih delovnih izkušenj ali
 • višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima:

 • najmanj višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

Cena in prijave:

Usposabljanje je brezplačno, število udeležencev je omejeno.

Prijavnica in dokazila

Prosimo vas, da zaradi pogojev projekta prijavnice natisnete za vsakega kandidate posebej ter izpolnite podatke o podjetju in podatke o udeležencu. Prijavnico naj podpiše predstavnik podjetja in kandidat.

Obvezna priloga prijavnici je Izpis obdobja zavarovanja v RS ali pooblastilo kandidata, s katerim lahko pridobimo dokumentacijo na ZPIZ sami.

Podpisane in žigosane prijavnice in izpis ZPIZ ali izpolnjeno in pooblastilo pošljite na elektronski naslov: barbara.krajnc@cpu.si. Zaradi omejitve mest bomo upoštevali vrstni red prijav.

BARBARA KRAJNC

T:  +386 (0)1 5897 655
E:  barbara.krajnc@cpu.si

BARBARA KRAJNC

T:  +386 (0)1 5897 655
E:  barbara.krajnc@cpu.si

Prijavi se na e-novice!

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.

  Prosimo vas, da zaradi pogojev projekta prijavnice natisnete za vsakega kandidate posebej ter izpolnite podatke o podjetju in podatke o udeležencu. Prijavnico naj podpiše predstavnik podjetja in kandidat.

  Obvezna priloga prijavnici je Izpis obdobja zavarovanja v RS ali pooblastilo kandidata, s katerim lahko pridobimo dokumentacijo na ZPIZ sami.

  Podpisane in žigosane prijavnice in izpis ZPIZ ali izpolnjeno in pooblastilo pošljite na elektronski naslov: barbara.krajnc@cpu.si. Zaradi omejitve mest bomo upoštevali vrstni red prijav.

  [/fancy-ul][/vc_column_inner]

  [/vc_row_inner]
  [/vc_column][/vc_row]

  BARBARA KRAJNC

  T:  +386 (0)1 5897 655
  E:  barbara.krajnc@cpu.si

  BARBARA KRAJNC

  T:  +386 (0)1 5897 655
  E:  barbara.krajnc@cpu.si

  Prijavi se na e-novice!

  Pišite nam!

   CPU Center za poslovno usposabljanje

   Kardeljeva ploščad 27a

   SI-1000 Ljubljana

   Slovenia, EU

   cpu@cpu.si

   www.cpu.si

   T: 01 / 5897 650

   F: 01 / 5655 920

   Za vse udeležence naših programov in

   obiskovalce je za našimi prostori na

   voljo brezplačno parkirišče.