Namen projekta  Akademija za kombinirano učenje, je namreč razviti učna gradiva za kombinirano poučevanje in učenje in sicer za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva. Strojna znanja se sicer uporabljajo v različnih dejavnostih.

Uporabniki teh znanj, dijaki in seveda v prvi vrsti delodajalci potrebujejo znanja, ki so potrebna za lažje doseganje ciljev v času, ko je vse bolj prisotna avtomatizacija, robotizacija, digitalizacija. Ko se dogajajo hitre spremembe, ki zahtevajo tudi hitro reagiranje.

👉V torek, 29.8. 2023 bodo tako multiplikatorji (učitelji in profesorji) ocenjevali učna gradiva in po potrebi seveda predlagali dopolnitve.

Ocenjevali bodo gradiva:
1. Računalniško podprte tehnologije za program strojni tehnik
2. Računalniško podprte tehnologije za program strojnik (3+2)
3. Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije za program strojni tehnik
4. Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije za program mehatronik
5. Strojni elementi


👉Poleg predstavitve gradiv se bodo udeleženci seznanili ne samo z gradivi, temveč tudi z namenom projekta, s pomenom drugačnega načina poučevanja in učenja, in kompetencami, ki jih potrebujejo dijaki, da bodo opolnomočeni vstopili na trg dela.

Hvala Šolskemu centru Novo mesto https://www.sc-nm.si/ , ki je projektni partner, da bo srečanje potekalo pri njih. Hvala tudi vsem strokovnjakom, ki pripravljajo gradiva ob pomoči vodilnega partnerja Založbe Rokus Klett https://lnkd.in/dXa8B6Jm . Pri nas na  GZS Centru za poslovno usposabljanje, ki smo prav tako projektni partnerji, pa se bomo trudili za podporo pri organiziranju in informiranju https://www.cp

                                               

About Nives Šircelj