O projektu

 

Podnebne spremembe zadevajo vse in so zelo realna grožnja svetovni družbi, saj vplivajo na milijone ljudi in povzročajo naravne nesreče po vsem svetu. Evropska unija se zavzema za boj proti podnebnim spremembam in za bolj zeleno prihodnost ter je sprožila več pobud, kot je Evropski zeleni dogovor. Projekt Green VET Choices se pridružuje boju za bolj zdrav planet z razvojem in izvajanjem inovativne učne metodologije za povečanje zelenih spretnosti in zanimanja za zeleno poklicno izobraževanje in usposabljanje. Poklici v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ponujajo bogate priložnosti za posameznike, ki jih zanimajo zelene tehnologije, zeleno podjetništvo, zeleno socialno podjetništvo in sorodne okoljsko ozaveščene panoge. Ti poklici imajo ključno vlogo pri prizadevanjih za bolj zdravo okolje in zeleno rast v evropskih gospodarstvih.

Rezultati projekta

 

Zaključeno:

Rezultat projekta 1: Poročilo o raziskavi o zelenih možnostih poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Vrednotenje zelenih poklicev in priložnosti za poklicno izobraževanje in usposabljanje v šestih partnerskih državah. Na skoraj 200 straneh so obravnavane nacionalne okoliščine in nacionalni podnebni izzivi ter predstavljene možne rešitve. Poročilo je bilo pripravljeno z obsežno dokumentacijsko raziskavo in terensko študijo, v kateri je sodelovalo 60 udeležencev iz vseh partnerskih držav.

Poročilo je na voljo v obliki pisnega in video povzetka v vseh partnerskih jezikih na spletni strani projekta.

Slike iz poročila o raziskavi o zelenih možnostih poklicnega izobraževanja in usposabljanja

 

Na vrsti je:

Rezultat projekta 2: Virtualni portal: Zelene izbire v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Odprto in participativno učno okolje, ki je na voljo v vseh partnerskih jezikih in uporablja motivacijski pristop pripovedovanja zgodb, da bi uporabnikom omogočil sprejemanje lastnih odločitev in pridobivanje informacij o zelenih poklicih.

V okviru partnerstva se bomo poglobili v ustvarjalno pisanje in ustvarili 24 različnih zgodb, ki se vse vrtijo okoli teme podnebnih sprememb, bolj zelenega planeta, okolju prijaznega življenja in tega, kako lahko poklici v poklicnem izobraževanju in usposabljanju prispevajo k temu cilju. V zgodbah so razdelki z odločitvami, ki bralca na interaktiven način vključujejo z igralnim pristopom. Poleg tega virtualni portal vključuje “sistem poklicnega usmerjanja”, ki zbira izčrpne informacije o ponudbi poklicnega izobraževanja in usposabljanja v vseh partnerskih državah.

Virtualni portal je trenutno “v nastajanju” in bo na voljo za beta testiranje jeseni/pozimi 2023.

 

Rezultat projekta 3: Digitalni model zelenih izbir v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

V strokovni reviji je predstavljen inovativni metodološki pristop projekta v kombinaciji z uspešnimi didaktičnimi koncepti (npr. pripovedovanje zgodb, učenje na podlagi izzivov) v neformalnem izobraževalnem okolju. V reviji so obravnavani okoljski izzivi in odgovori, ki jih ponujajo poklici v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Sestavljena je iz približno 80 strani, vsebuje pa tudi video antologijo ključnih segmentov, ki predstavlja ideje projekta v teoriji katere se uporabljajo v okviru projekta. Digitalni model podpira tudi sistem poklicnega usmerjanja s predstavitvijo zelenih poklicnih profilov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter ustreznih mehkih, zelenih in digitalnih veščin.

Partnerstvo trenutno začenja razvijati vsebine za digitalni model in bo do konca leta pripravilo vse njegove elemente.

 

Ostanite z nami!

 

Partnerji

Sledite nam na:

 

 Spletna stran: www.greenvetchoices.eu

Facebook: @Green.VET.Choices 

 

 

GREEN VET CHOICES – Newsletter2_SLO

About petra