Učitelji se soočajo z izzivom zagotavljanja kakovostnega poučevanja v tradicionalnih oblikah in na daljavo. Od njih pričakujemo, da bodo svoje metode dela in didaktične pristope prilagodili tako, da bodo dijake pripravili na izzive 21. stoletja. Zato potrebujejo ustrezno vsebinsko, didaktično in digitalno podporo, sodoben učni model in digitalna orodja ter platforme.

Z razvojem interaktivnih učnih vsebin ter vzpostavitvijo digitalnega učnega okolja, projekt naslavlja potrebo razvoja novih praks poučevanja in učenja za delo, nadaljnje izobraževanje in vseživljenjsko učenje.

Projekt »Akademija za kombinirano učenje (ang. Academy of combined learning-AcademyCOLE« sofinancira Norveška, s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma www.norwaygrants.si in www.norwaygrants.org.

Nosilec projekta je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Namenjen je krepitvi človeških virov.

Na zadnjem posvetu fokusnih skupin so predstavniki podjetij predlagali, katera znanja bi potrebovali dijaki za lažje vključevanje v dleovne procese in povzetek si lahko ogledate na povezavi: VEČ O PREDLOGIH PODJETIJ

Več od dogodku: https://www.academycole.si/o-projektu/

About Aleš Dremel