V četrtek, 9. marca, so projektni partnerji projekta WorkingSmart, IPRA / MEDEF organizirali intervju z Dr. Paulom Quantockom v okviru evropske izmenjave o projektih pametnega dela v okviru programa Erasmus+.

Med številnimi opažanji, spoznanji in priporočili, o katerih sta razpravljala in si jih izmenjala, sta akterja obširno razpravljala o projektu Work-Smart Erasmus+, o težavah, s katerimi se zaposleni srečujejo pri uvajanju pametnega dela, o najpogostejših napakah vodij ter o povezavi med pametnim delom in dobrim počutjem zaposlenih na delovnem mestu.

Dr. Paul Quantock je glavni član in direktor inštituta 4Civility. Ta ustanova koordinira projekt Work-Smart, katerega namen je razviti podporne programe za zaposlene, ki delajo od doma, in njihove vodje, pri čemer se osredotoča na vprašanja tehnologije, dobrega počutja zaposlenih in upravljanja zaposlenih, ki delajo od doma. Rezultati projekta bodo vodjem in zaposlenim zagotovili podporo, potrebno za ponovni razmislek in razvoj delovnega procesa, nadzora, motivacije, človeških odnosov, zaupanja, obvladovanja konfliktov, usposabljanja in rasti.

Ključni nasveti, ki jih je želel posredovati vodjem, odgovornim za uvedbo dela na domu, so bili naslednji: vzpostavitev jasnih komunikacijskih kanalov, določitev jasnih pričakovanj in ciljev, podpora dobremu počutju zaposlenih, ohranjanje povezanosti ekipe, zagotavljanje potrebne opreme, podpore, spremljanje in ocenjevanje produktivnosti.

V svojem pričevanju je obravnaval tudi temo osamljenosti zaposlenih. Omenil je, da “‘People Management’ Magazine v raziskavi ugotavlja, da skoraj 73 % pisarniških delavcev meni, da mora njihov delodajalec storiti več za reševanje osamljenosti med tistimi, ki delajo od doma”, kar ponazarja povezavo med delom na daljavo in dobrim počutjem zaposlenih. Dr. Paul Quantock predlaga, da lahko vodje in kadrovsko osebje podpirajo in zagotavljajo dobro počutje zaposlenih z jasnimi smernicami, viri in podporno kulturo.

Dr. Paul Quantock nam je poleg tega povedal, katere so po njegovem mnenju glavne ovire, s katerimi se srečujejo zaposleni pri delu od doma: med izzivi so bili omenjeni moteči dejavniki, pomanjkanje rutine, komunikacijske ovire in težave s tehnologijo.

Na koncu je Quantock razpravljal o pogostih napakah, ki jih vodje delajo pri uvajanju dela na domu. Med omenjenimi napakami so bile kot najpomembnejše opredeljene naslednje: pomanjkanje komunikacije in preglednosti, pretirano zanašanje na tehnologijo, nezmožnost določitve meja, nezagotavljanje pravih orodij in virov ter nazadnje pomanjkanje zaupanja.

Pričevanje se je končalo z naslednjimi besedami: “Z upoštevanjem morebitnih pasti lahko vodje pripravijo svoje ekipe na uspeh pri delu od doma”.

 

 

About petra