06 December 2022

DPN & BPN nnELI (ZRZ_ D-5/007)

CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana, CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

BPN nnELI: Izvajalec del v bližini delov pod napetostjo nizkonapetnostnih električnih inštalacij
No event found!