Splošni pogoji poslovanja

1.     Splošni pogoji poslovanja GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE CENTRA ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave ter plačila kotizacije za posamezen dogodek, izvedbo posameznih dogodkov in varstvo osebnih podatkov.

Splošni pogoji poslovanja Gospodarske zbornize slovenije Centra za poslovno uspodsabljanje (v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse dogodke (seminarje, delavnice, konference in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: dogodki), ki jih izvaja Center za poslovno usposabljanje (v nadaljevanju: organizator).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vsa izobraževanja in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen dogodek določeno drugače.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak dogodek, ne glede na obliko prijave (pisno, preko spletne strani, ali na drug način, ki izkazuje osebo in dogodek, na katero se je ta oseba prijavila).

Za vsako osebo, ki se prijavi na dogodek, se šteje, da nepreklicno in brezpogojno sprejema splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani organizatorja (/splosni-pogoji-poslovanja/) in se lahko občasno spreminjajo.

V času prijave na posamezen dogodek veljajo splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani/splosni-pogoji-poslovanja/.


 

2.     Prijava

Prijava na posamezen dogodek mora biti pisna, preko spletnega obrazca, po elektronski oziroma navadni pošti ali faksu, najkasneje en delovni dan pred dogodkom. Prijava preko spletnega obrazca je potrjena, ko na e-naslov, ki ste ga navedli ob prijavi, prejmete potrditveno elektronsko sporočilo.


 

3.     Plačilo kotizacije in odjava

Višina kotizacije (in kaj vključuje) je objavljena na spletni strani oziroma tiskanem prospektu dogodka. Kotizacijo poravnate na podlagi podatkov o plačilu kotizacije na spletnih straneh posameznega dogodka ali na podlagi predračuna, ki ga prejmete v potrditvenem sporočilu.

Na predračunu so navedeni roki plačila in morebitni popusti na podlagi objavljenih promocijskih akcij in drugih ponujenih ugodnostih.

Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Kadar udeleženec (prijavitelj) ob prijavi pisno zahteva plačilo po izvedenem dogodku, se tej zahtevi tudi ugodi.

Če se prijavitelj pisno odjavi štiri delovne dni pred dogodkom, se mu kotizacija v celoti vrne.

V kolikor je odjava narejena kasneje, se zaračuna administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije.

V primeru odjave na dan izvedbe dogodka (pozna odjava) oziroma neudeležbe na dogodku, zaradi višje sile, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci), se kotizacija ne zaračuna, vendar je potrebno organizatorju predložiti ustrezno dokazilo.

V primeru pozne odjave oziroma neudeležbe na dogodku iz drugih razlogov, je udeleženec dolžan poravnati kotizacijo v celoti oziroma se znesek plačane kotizacije zadrži.

Račun za opravljeno storitev organizator pošlje po elektronski ali navadni pošti po izvedbi dogodka oziroma opravljeni storitvi.


 

4.     Sprememba termina in/ali lokacije izobraževalnega dogodka

Organizator si pridržuje pravico do terminske ali prostorske spremembe dogodka zaradi objektivnih razlogov oziroma višje sile.


 

5.     Odpoved izobraževalnega dogodka

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile.

Organizator obvesti vse prijavljene najmanj dva delovna dneva pred napovedanim dogodkom. Obveščanje poteka po  elektronski pošti ali telefonu.

V primeru odpovedi dogodka organizator vrne vsa dospela plačila v celoti ali po dogovoru z udeležencem zadrži sredstva za udeležbo na drugem dogodku v tekočem letu.


 

6.     Fotografiranje in video snemanje dogodkov

Organizator si pridružuje pravico do audio, video in foto dokumentiranja dogodka. Gradiva so last organizatorja. Organizator lahko audio, video in foto gradiva z dogodkov časovno neomejeno uporablja v promocijske namene.


 

7.     Parkiranje

Parkiranje je do polne zasedenosti parkirnih mest mogoče na zunanjem parkirišču GZS, ki se nahaja neposredno za poslovnimi prostori CPU. Parkiranje je za udeležence dogodkov brezplačno.


 

8.     Varovanje osebnih podatkov

Prijavitelj na posamezno izobraževanje dovoljuje organizatorju uporabo posredovanih osebnih podatkov tako, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov, na način in za namene neposrednega trženja.

Prijavitelj lahko kadar koli pisno zahteva, da organizator preneha uporabljati osebne podatke za neposredno trženje in pošiljanje promocijskega gradiva.

Organizator osebnih podatkov ne bo posredoval ali prodal tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke o posamezniku bo obdeloval zgolj v namene neposrednega trženja.