ŽIČNIČARSTVO – STROJNIK NIHALNE ŽIČNICE IN VZPENJAČE (USPOSABLJANJE)

Vabimo na usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti

Rok za prijave: 10. september 2019 Strojnik nihalne žičnice in vpenjače mora biti ustrezno usposobljen, kot določa Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav.

CPU je pooblaščeni izvajalec usposabljanja in izvajanja preizkusov strokovne usposobljenosti za strojnike žičniških naprav.

Usposabljanje bo predvidoma potekalo 24. 9. 2019 in 25. 9. 2019, na Centru za poslovno usposabljanje, Kardeljeva 27 a, 1000 Ljubljana, potem pa pri ustreznem upravljavcu žičniških naprav.

Preizkus strokovne usposobljenosti bo zaključen do 22. 11. 2019

Predviden potek aktivnosti

DatumAktivnost
10. 9. 2019Rok za oddajo prijav skupaj z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev
24. in 25. 9. 2019Strokovno teoretično usposabljanje na CPU
27. 10. 2019 – 15. 10. 2019Praktično usposabljanje pri upravljavcu z VO mentorjem
25. 10. 2019Rok za oddajo seminarske naloge
8. 11. 2019Vabilo na ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti
18. 11. 2019 – 22. 11. 2019Ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti

  *(urnik bomo posredovali pred zaključkom prijavnega roka)

Pogoji za vključitev v program usposabljanja in opravljanje preizkusa

  (7a. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, Ur. l. RS št.: 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16, in 47/17):

  • usposobljenost po programu veljavnega  pravilnika za strojnika krožne žičnice.

Način prijave

Prijave lahko izpolnite v elektronski obliki in pošljete na e- naslov:barbara.krajnc@cpu.si oziroma jih pošljete po pošti  naslov: GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 a, 1000 Ljubljana (Barbara Krajnc).

Kotizacija in plačilo

Cena dodatnega usposabljanja za nihalne žičnice in vzpenjače je 160,00 €. Cena preizkusa strokovne usposobljenosti je 160.00 €. Skupaj za plačilo 320,00 €. (Cene so oproščene DDV).

Kotizacijo za usposabljanje in za preizkus strokovne usposobljenosti je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201 – 1001 – 4816 – 764, sklic: 3001 – 5298.

Račun bo naročnik prejel po zaključku usposabljanja.

Odjave

Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. Zato prosimo, da skrbno preverite pogoje za vključitev v program usposabljanja.

Datum

06 Sep 2019
Expired!

Čas dogodka

  • Časovni pas: America/New_York
  • Datum: 06 Sep 2019

Cena

320,00€

Lokacija

CPU, učilnica Krka
Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana
Kategorije

Organizator

Barbara Krajnc
Telefonska številka
01 5897 655
Elektronski naslov
barbara.krajnc@cpu.si