VKLJUČUJOČ IN DOSTOPEN TURIZEM – brezplačni dogodek

Vprašanje dostopnosti in vključevanja se v okviru turizma pogosto obravnava v tesni povezavi z “invalidi” (ljudje z motnjami mobilnosti, vidom, sluhom ali duševnimi motnjami) in se osredotoča na “ljudi z omejeno mobilnostjo”.

Vendar so v preteklih letih tudi ostale skupine ljudi postale vidne. Prva glavna skupina so ljudje s posebnimi potrebami, druga starejši, tretja osebe, ki trpijo za posledicami različnih bolezenskih stanj, ljudje s posebnimi telesnimi značilnostmi in ljudje z občasno zmanjšano mobilnostjo, četrta pa je skupina ljudi z alergijami in prehrambnimi in dihalnimi preobčutljivostmi.

Predstavljeno bo predvsem področje invalidskega zavarovanja, ki je zelo pomemben del sistema obveznega zavarovanja, s katerim se zagotavljajo pravice na podlagi preostale delovne zmožnosti in invalidska pokojnina. Zadnje bistvene spremembe invalidskega zavarovanja so bile izvedene z ZPIZ-1, ki je začel veljati leta 2000. Večina sprememb s področja invalidskega zavarovanja pa so se začele uporabljati z letom 2003. Spremenjen je bil predvsem način odmere nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so za zavarovance, ki so pridobili ustrezno kategorijo invalidnosti po 1.1.2003, v povprečju bistveno nižja kot pred tem datumom. Pravica do poklicne rehabilitacije je bila opredeljena kot temeljna, a v praksi ni zaživela. Z letom 2006 je bil uveden kvotni sistem in tudi možnost prenehanja delovnega razmerja delovnemu invalidi na podlagi pozitivnega mnenja Komisije za ugotavljanje podlage  za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Že od leta 2012 se predvsem s strani delodajalskih organizacij in zavoda izkazuje potreba in iniciativa po spremembi sistema invalidskega zavarovanja. V Beli knjigi o pokojninah iz leta 2016 so nakazane ustrezne rešitve. Bistvene spremembe morajo biti usmerjene predvsem k čim prejšnji vrnitvi posameznika v delovni proces, kjer mora ključno vlogo odigrati tudi zdravstveni sistem. Vsekakor pa bo potrebno najti tudi ustrezno rešitev za poenotenje višine nadomestil. Tudi v koalicijskem sporazumu je kot izziv navedeno: »Zagotovitev ustreznega invalidskega varstva« in kot ukrep »Prenovili bomo sistem invalidskega zavarovanja, uvedli enoten izvedenski organ, poenostavili in poenotili pravice iz naslova invalidnosti ter preko poklicne rehabilitacije dosegli večjo vključenost invalidov na trg dela«. Ker je potreben čas za pripravo, je potrebno s pripravo sprememb invalidskega zavarovanja oziroma reforme začeti takoj.

PROGRAM SEMINARJA

  • Predstavitev projekta »Inclusive Tourism«
  • Dobre prakse vključujočega oziroma dostopnega turizma v Sloveniji
  • osveščenost o možnostih zaposlovanja invalidov iz vidika invalidskega zavarovanja

Dobrodošla so tudi vaša vprašanja. Konkretna vprašanja lahko obravnavamo tudi individualno po dogodku.

13.00 – 13.10: Predstavitev projekta »Inclusive Tourism« – Mojca Cek

13.10 – 13.25: Predstavitev Zavoda Premiki ter dobrih praks dostopnega turizma – David Ivanetič

13.25 – 15.00: Problematika invalidskega zavarovanja – Marijan Papež

15.00 – Mreženje

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen podjetjem iz sektorja turizma, ki prejmejo informacije o možnosti zaposlovanja invalidov in invalidskega zavarovanja. Govorili bomo o dostopnem in vključujočem turizmu ter o potrebah oseb s posebnimi potrebami kot turistov in ponudnikov storitev.

PREDAVATELJ

Marijan Papež, univ. dipl. pravnik, ki  je od  1. 8. 1986 zaposlen na ZPIZ-u in od 12. 4. 2005 generalni direktor ZPIZ-a. V letu 2009 je bil imenovan v krovno delovno skupino za pripravo ZPIZ-2, kasneje tudi v delovno skupino. V postopku priprave in v postopkih sprejemanja je aktivno sodeloval kot strokovnjak za področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri na referendumu padlem in pri sedaj še veljavnem ZPIZ-2. Kot član delovne skupine je sodeloval tudi pri pripravi Bele Knjige. Predvsem po sprejetju ZPIZ, ZPIZ-1 in ZPIZ-2 je imel veliko predavanj na seminarjih, posvetih, delavnicah, za najrazličnejši krog slušateljev (strokovni delavci v zavodu, direktorji, pravniki, kadrovski delavci in ostali predstavniki delodajalcev, sindikatov, upokojencev, zdravniki in drugi). Napisal je tudi veliko strokovnih člankov s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

David Ivanetič je diplomirani organizator turizma, ki na področju turizma deluje že 15 let. Izkušnje si je nabral z delom v različnih turističnih agencijah in hotelih, zadnje dve leti pa vodi zavod Premiki. Dejaven je tudi na področju evropskih projektov, kjer je v lanskem letu v sklopu projekta Elevator soustvaril turistični učbenik za vodenje oseb s posebnimi potrebami. Turistični učbenik tako velja kot osnovno gradivo za vse turistične vodnike, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami s posebnim potrebami. Zavod Premiki je zaposlitveni center, kjer zaposlujejo osebe s posebnim potrebami. Je pa kot zavod posebnost na slovenskem področju, saj poleg zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami deluje tudi kot turistična agencija za dostopni in klasični turizem. Od svoje ustanovitve leta 2010 zavod deluje na področju ustvarjanja ponudbe dostopnega turizma, skozi evropske projekte pa nudi izobraževanje in informiranje ponudnikom turističnih storitev o dostopnem turizmu in načinih kako prilagoditi svojo turistično ponudbo.

Datum

26 Sep 2019
Expired!

Čas dogodka

13:00 - 15:00

Čas dogodka

  • Časovni pas: America/New_York
  • Datum: 26 Sep 2019
  • Ura: 7:00 - 9:00

Cena

brezplačni dogodek

Lokacija

CPU, učilnica Krka
Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana
Kategorije

Organizator

Mojca Cek
Telefonska številka
01 5897 672
Elektronski naslov
mojca.cek@cpu.si

Govorci