Usposabljanje inštalaterjev toplotnih črpalk – jesen 2023

Pravilnik o strokovnem usposabljanju inštalaterjev naprav na obnovljive vire energije (v nadaljnjem besedilu: inštalaterji) določa način in vsebino ter pogoje za strokovno usposabljanje, pogoje za izvajalce strokovnega usposabljanja, način ocenjevanja znanja in izdajo potrdil o opravljenem strokovnem usposabljanju inštalaterjev v skladu z Direktivo 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 82).

Usposabljanje z izpitom izvajamo v Ljubljani, Novi Gorici in Murski soboti.

Urnik

Predračun

Prijava na usposabljanje

Datum

02 Oct 2023 - 31 Dec 2023
Expired!

Čas dogodka

9:00 - 16:00

Čas dogodka

  • Časovni pas: America/New_York
  • Datum: 02 Oct 2023 - 31 Dec 2023
  • Ura: 3:00 - 10:00

Organizator

Urška Kavčič Rihar
Telefonska številka
01/5897-652
Elektronski naslov
urska.kavcic-rihar@cpu.si

Govorci