Upravljanje večstanovanjskih in poslovnih stavb – vloga in položaj upravnikov

Upravljanje stavb – opravljanje poslov upravljanja v zvezi s stavbo in je vezano na zakonsko ureditev in ureditev razmerji med lastniki stavbe v etažni lastnini. Upravljanje stavb in vloga upravnika so zakonsko opredeljene in urejajo razmerja do etažnih lastnikov, ki jo uresničuje preko določenih storitev.

Ključnega pomena za uspešno opravljanje poslov upravljanja stavbe je poznavanje in ureditev vsebine razmerja med etažnimi lastniki stavbe in upravnikom.

1.RAZMERJA MED ETAŽNIMI LASTNIKI GLEDE  UPRAVLJANJA STAVB

 • ureditev po Stanovanjskem zakonu
 • ureditev po Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

2. POGODBA O MEDSEBOJNIH RAZMERJIHETAŽNIH LASTNIKOV

 • splošne značilnosti pogodbe
 • posebne pogodbene klavzule  
 • vpliv najemnih razmerji  v etažni lastnini     

3. POSLI UPRAVLJANJA IN ODLOČANJE O POSLIH UPRAVLJANJA

 • posli rednega upravljanja
 • posli, ki presegajo okvir rednega upravljanja
 • nujni posli
 • načrt vzdrževanja stavbe
 • rezervni sklad

4. UPRAVNIKI

 • vloga in položaj
 • določitev in razrešitev upravnika
 • pooblastila upravnika (zakonska, pogodbena)
 • pogodba o opravljanju upravniških storitev

5. SODNI POSTOPKI IN SODNA PRAKSA

 • nepravdni postopki
  • za določitev upravnika
  • za ureditev medsebojnih razmerji etažnih lastnikov
  • za nadomestitev (dosego) soglasja etažnih lastnikov v zvezi z odločanjem o poslih upravljanja
  • za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi in /ali pripadajočem zemljišču
 • pravdni postopki
  • za izterjavo neplačanih obveznosti etažnih lastnikov (stroški in prispevki v rezervni sklad)
  • izterjava terjatev do najemnika
  • izključitvena tožba

6. INŠPEKCIJSKI POSTOPKI IN POOBLASTILA

Predavateljica: Nives Čurin Marinšek, odvetnica in članica izpitnih komisij za nepremičninske posrednike.

Kotizacija, plačilo, popust

Kotizacija znaša 140,00 EUR + DDV (za plačilo 170,80 EUR) in jo je potrebno nakazati najkasneje 2 dni pred izvedbo na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4005-6205 in vključuje gradivo ter pogostitev med odmori. Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

Člani GZS imajo 10% popusta.

Datum

23 Apr 2020
Expired!

Čas dogodka

8:30 - 14:30

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 23 Apr 2020
 • Ura: 2:30 - 8:30

Cena

140 EUR + DDV (170,8 EUR)

Lokacija

CPU
Kategorije

Organizator

SAŠO PRISTAVEC
Telefonska številka
01/5897-659
Elektronski naslov
SASO.PRISTAVEC@CPU.SI

Govorec