UKREPI ZUNANJETRGOVINSKE POLITIKE

PRILOŽNOSTI ZA SLOVENSKA PODJETJA

Uvrščanje blaga, tarifne opustite kot poslovne priložnosti, poreklo blaga in trgovinske ovire pri dostopanju na tretje trge EU

Carinski postopki se začnejo z uvrstitvijo blaga v carinsko tarifo. Za cel svet velja 6 mestna številka harmoniziranega sistema. Najdaljša je 10 mestna TARIC številka, ki vsebuje še carinske in zunanjetrgovinske predpise, ki se izvajajo pri uvozu in izvozu blaga iz Evropske unije.

Predstavljene bodo ključne trgovinske (in investicijske) ovire, ki jih postavljajo tretje države za izdelke in storitve za podjetja iz Evropske unije, pregled necarinskih ovir, problematika uvedb dodatnih carinskih stopenj v tretjih državah, problem certificiranja izdelkov, problematiko posebnih zahtev za označevanje izdelkov ipd. Slovenska podjetja lahko v primerih, ko pri izvozu na trge tretjih držav naletijo na nerazumne trgovinske ovire, ki so postavljene v nasprotju s pravili Svetovne trgovinske organizacije s posredovanjem Evropske Komisije vplivajo na omejitev oz. umik ovir.

Eden od ukrepov trgovinske polite EU je uvedba avtonomnih tarifnih opustitev, in sicer na podlagi zahtevkov podjetjih iz EU. Ta ukrep omogoča popolno ali delno oprostitev plačila uvoznih carin bodisi za neomejeno ali omejeno količino uvoza. Osnovni namen carinskih opustitev je omogočiti podjetjem v EU uporabo surovin, polizdelkov, sestavnih delov, opreme in materiala za uporabo v proizvodnem procesu z zmanjšanimi plačili ali brez plačila uvoznih carin.

Poreklo blaga kot ukrep trgovinske politike omogoča, da se določeno blago lahko uvozi v posamezno državo. Pogoje za nepreferencialno poreklo blaga določijo posamezne države in se hitro spreminjajo. Preferencialno poreklo blaga pa omogoča prednostno obravnavo pri uvozu na tretje trge, kar pomeni znižano carinsko stopnjo ali uvoz brez carine.


Program seminarja

Na seminarju bo predstavljeno:

  • Uvrščanje blaga v carinsko tarifo
  • Tarifne opustitve pri uvozu iz tretjih držav
  • Poreklo blaga
  • Trgovinske ovire pri dostopanju na tretje trge.

Dobrodošla so tudi vaša vprašanja. Konkretne primere lahko obravnavamo tudi individualno po dogodku.  

9.00 – 10.30Uvrščanje blaga v carinsko tarifoMohor Slatner
odmor 15′
10.45 – 11-45Tarifne opustitve pri uvozu iz tretjih državJanez Rogelj
11.45 -12.45Spremembe na področju zakonodaje EU o poreklu blagaIris Gorjanc-Dolničar
odmor 15′
13.00 – 13.45Nepreferencialno poreklo blaga (Certificate of Origin)Eva Žontar
13.45 – 14.30Trgovinske ovire pri dostopanju na tretje trgeJanez Rogelj

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen osebam, ki delujejo na področju mednarodnega poslovanja, še posebej je udeležba priporočljiva za podjetja, ki izvažajo na tretje trge.


Predavatelji

Predavatelji so člani delovnih skupin pri Evropski Komisiji, Mednarodni trgovinski zbornici, Eurochambres ter vodilni strokovnjaki navedenih področij.


Popusti

  • člani GZS imajo 30 % popusta. (126,00 EUR + DDV, skupaj 153,72 EUR, označite ob prijavi).

Kotizacija

Redna cena seminarja znaša 180,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 219,60 EUR).

Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo in učno gradivo in potrdilo o udeležbi. 
Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje tri dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4007-7328.

Prosimo, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji. Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

Datum

19 Sep 2019
Expired!

Čas dogodka

9:00 - 14:30

Čas dogodka

  • Časovni pas: America/New_York
  • Datum: 19 Sep 2019
  • Ura: 3:00 - 8:30

Cena

219,60€

Lokacija

CPU, učilnica Krka
Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana

Organizator

Urška Kavčič Rihar
Telefonska številka
01/5897-652
Elektronski naslov
urska.kavcic-rihar@cpu.si