ECQA CERTIFICIRANI VODJA EU PROJEKTOV

 

V okviru delavnice ECQA – vodenje EU projektov spoznate tudi praktične primere – vse od priprave prijave projekta pa do izdelave končnega poročila. Naloge vključujejo teme, kot so: pridobivanje in razumevanja razpisne dokumentacije, definiranja vsebine in ciljev projekta, planiranje projektnega proračuna in vrste upravičenih stroškov, planiranje in spremljanje dela projektne skupine in statusa projekta, poročanje, vrednotenja.

Seminar in delavnica ECQA – vodenje EU projektov sta primerna za zaposlene tako v zasebnih kot v javnih organizacijah in za vse, ki želite izkoristiti znanje o vodenju evropskih projektov pri obstoječi zaposlitvi ali kot prednost pri nadaljnjih zaposlitvah oziroma referenci osebe, ki sodeluje na EU projektu kot vodja ali kot strokovnjak.


Potek izobraževanja

V želji, da se prilagodimo napornemu urniku, ki ga imajo vodje EU projektov smo izobraževanje prenovili in naredili dostopnejše. Kombiniran način dopušča, da se sami odločate kdaj in koliko časa boste namenili študiju. Izobraževanje je razdeljeno na 3 dni v obliki delavnice na CPU in 6-tedenskega spletnega izobraževanja. Izobraževanje in izpit izvajamo v sodelovanju s podjetjem Bicero.

Prednosti udeležbe seminarja ECQA – vodenje EU projektov

Namen seminarja je podati znanje in dobre prakse o vprašanjih, kot so:

 • Kako preoblikovati idejo v projekt?
 • Kako poiskati primerne razpise za projekte?
 • Kako poiskati primerne partnerje?
 • Katere so skupne lastnosti vseh projektov EU?
 • Kakšen je tipičen življenjski cikel projekta EU?
 • Kako oblikovati cilje projekta in delovni program?
 • Kako izbrati in voditi mednarodni konzorcij partnerjev?
 • Kako planirati finančno konstrukcijo projekta in kako izdelati finančno poročilo?
 • Kako učinkovito voditi projektno dokumentacijo?
 • Kako obvladovati tveganja?
 • Kako učinkovito komunicirati s partnerji?
 • Katera informacijska orodja uporabiti za učinkovitejšo projektno delo?

Program usposabljanja

PREDSTAVITEV EVROPSKIH PROJEKTOV

• Struktura EU in programov EU (življenjski cikel projektov EU, primeri EU programov: H2020, Erasmus+, COSME, CreativeEurope, Evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg,..)

PROJEKTNI CILJI IN FINANCE

• Začetne aktivnosti in cilji (primer: pretvorba ideje v logični okvir projekta in projektna prijavnica)
• Vodenje delovnih paketov, aktivnosti in rezultatov projekta (primer: strukturiranje projekta z delovnimi paketi, intelektualnimi aktivnostmi)
• Vodenje financ (primer: priprava projektnega proračuna)
• Vodenje pogodb (primer: H2020 pogodba, konzorcijska pogodba, zahtevek za aneks)

SODELOVANJE

• Komuniciranje in vodenje delovne skupine (primer: plan komunikacije, IT orodja za komunikacijo)
• Izkoriščanje in trajnost rezultatov projekta (primer: plan trajnosti)
• Poročanje (primer: vmesno in končno poročilo, dokazila)

VODENJE KAKOVOSTI

• Planiranje kakovosti (primer: plan kakovosti, načini preverjanja)
• Zagotavljanje kakovosti (primer: izvedba evaluacijskega pregleda)
• Upravljanje tveganja (primer: seznam najpogostejših tveganj z razlago)

Vsem poglavjem so dodani primeri najboljših praks iz že sprejetih in uspešno zaključenih projektov.


Certifikat

Pristop k izpitu na koncu usposabljanja je neobvezen, vendar boste s certifikatom, pridobljenim po uspešno opravljenem izpitu, lažje dokazovali primernost za sodelovanje v mednarodnih projektih kot enakopravni partnerji, prav tako pa boste lažje prevzemali koordiniranje evropskih projektov in mednarodnih konzorcijev.
Ne nazadnje – certifikat vam dvigne vrednost na trgu dela. Pridobitev certifikata je opcijska – za tiste, ki želijo več.
Pri nekaterih javnih slovenskih in EU razpisih je možno pridobiti dodatne točke za izbor prijavljenih projektov, če projekt vodi oseba z ECQA certifikatom.


Potek, lokacija, izpit

1.

srečanje

2.

srečanje

3.

srečanje

priprava

na izpit

IZPIT

1. TEDEN 2. TEDEN 3. TEDEN

4. – 6.

TEDEN

ZAKLJUČNI TEDEN

Lokacija
3-dnevna delavnica bo potekala v prostorih GZS Centra za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana, od 9. – 16. ure.


Potek dela
Udeležencem seminarja ECQA – vodenje EU projektov bomo predstavili gradivo in praktične primere sprejetih in uspešno zaključenih projektov. Seminar bo potekal tri dni v slovenskem jeziku z razlago uveljavljenega angleškega izrazoslovja, od 9:00 do 16:00 ure. Prejeli boste gradivo (v angleškem jeziku) in dostop do elektronskega sistema za pripravo na izpit (v ang.), po končanem seminarju pa potrdilo o udeležbi.

Udeleženci prejmejo tudi dostop do spletne učilnice, ki vsebuje primere že izpolnjenih projektnih prijavnic, primere predlog za projektno vodenje, primere projektnih planov, navodila za iskanje primernih razpisov, povezave do portalov, ki objavljajo razpise.
V okviru spletne učilnice imajo dostop do učnih materialov, primerov izpitov, projektnih nalog. Projektne naloge (logični okvir, finančni plan, …) pregledajo in ocenijo strokovnjaki in vam podajo komentar za izboljšanje.


Termini predavanj v živo: 9., 16. 23. 5. 2019.


Izpit
Ob zaključku seminarja in delavnice ECQA – vodenje EU projektov se udeleženci prijavijo na izbrani izpitni rok. Izpit se opravlja v elektronski obliki v angleščini. Po uspešno opravljenem izpitu udeleženci pridobijo naziv »ECQA certificirani vodja evropskih projektov« ter certifikat.


Ozadje

ECQA certificirani vodja evropskih projektov je ena izmed vodstvenih poklicnih kompetenc (job role), za katerega je neprofitno Evropsko združenje za certificiranje in akreditiranje ECQA vzpostavilo program usposabljanja in sistem preverjanja znanja, certificiranja, ponudnikov itd. Med ključne ukrepe za doseganje svojih gospodarskih ciljev je Evropska unija namreč zapisala tudi poenotenje in izboljšanje sistema izobraževanja. Glavni poudarek je na medsebojnem sodelovanju izobraževalnih organizacij vseh držav članic in izmenjavi znanja, izkušenj ter na poenotenem sistemu izobraževanja in priznavanja programov na vseh ravneh, od osnovnega do univerzitetnega, ter tudi izobraževanja in usposabljanja že zaposlenih oseb. Skupni model priznavanja usposobljenosti pomeni, da oseba z ECQA certifikatom vodje projektov v Sloveniji obvlada nabor enakih znanj kot oseba s certifikatom vodje projektov na primer v Franciji. Tako je usposobljena za vodenje evropskih projektov v matični državi ali kateri koli drugi državi.

Preberite si tudi intervju z dr. Tomislavom Rozmanom.


Kotizacija in cena izpita

Redna cena za kombinirano izobraževanje: 3 dni na izbranem terminu ter dostop do platforme za e-študij znaša 1.035,00 € + 22 % DDV, za plačilo 1.262,70 €.

Cena izpita znaša 200,00 € + 22 % DDV, za plačilo 244,00 €.

Skupna cena usposabljanja in izpita znaša 1.235,00 € + 22 % DDV, za plačilo 1.506,70 €.

Popusti

 • Zgodnje prijave: s prijavo in plačilom do 9. 4. 2019 si zagotovite 10% popust. Predračun prejmete s potrditvenim mailom po prijavi.
 • Več udeležencev iz istega podjetja (2–5 udeležencev): 5 % popusta.

Pomembno: popust se upošteva le pri kotizaciji, ne pa tudi pri izpitu.

Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo, učno gradivo, postrežbo med odmorom, kosila in potrdilo o udeležbi na seminarju. Popusti se seštevajo.
Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje dva dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4007-7306.

Prosimo, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji. Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

 

LETAK


  Ime in Priimek

  Vaš Elektronski naslov

  Datum

  18 - 19 Jul 2019
  Expired!

  Čas dogodka

  23:00 - 17:00

  Čas dogodka

  • Časovni pas: America/New_York
  • Datum: 18 - 19 Jul 2019
  • Ura: 17:00 - 11:00

  Cena

  1262,70€

  Lokacija

  Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
  KARDELJEVA PLOŠČAD 27 A, LJUBLJANA
  Website
  https://goo.gl/maps/Sr53DwqE7chbtzQu8
  Kategorije

  Organizator

  SAŠO PRISTAVEC
  Telefonska številka
  01/5897-659
  Elektronski naslov
  SASO.PRISTAVEC@CPU.SI