Webinar o POREKLU BLAGA – novosti na področju porekla blaga v letu 2021

Na seminarju bomo obravnavali novosti, ki so že stopile v veljavo kot tudi novosti, ki nas še čakajo v letošnjem letu.

Poudarek bo na praktičnem vidiku uporabe pravil o poreklu blaga, predvsem v smislu, kako se znajti v praksi glede na dejstvo, da je zakonodaja obširna ter na vzporedni uporabi dveh sklopov pravil o poreklu blaga (obstoječih PEM pravil In prehodnih PEM pravil, ki predstavljajo revidirana PEM pravila) predvidoma s 1. 9. 2021. Tekom predavanja bo zaradi lažjega razumevanja obširne in zapletene tematike predstavljenih več primerov iz prakse.

Na seminarju bo predstavljeno:

  • neprefericialno poreklo blaga,
  • posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU na preferencialno trgovino v povezavi s kumulacijo porekla blaga,
  • posebnosti novega sporazuma z Združenim kraljestvom, odgovori na vprašanja, ki se pojavljajo v praksi v zvezi z izvajanjem tega sporazuma, povzetki posodobljenih smernic, ki jih je Evropska komisija pripravila v ta namen ter primerjava z ostalimi preferencialnimi trgovinskimi sporazumi,
  • Protokol o Irski/Severni Irski: uporaba kumulacije v EU z materiali s poreklom iz Severne Irske za namene preferencialnega izvoza iz EU v Združeno kraljestvo,
  • praktični vidik uporabe pravil o poreklu blaga (dokazila o poreklu, pridobitev preferencialnega porekla s poudarkom na kumulaciji porekla, pooblaščeni in registrirani izvozniki, spletni pripomočki in povezave, uporaba posodobljenega seznama zakonodaje, …),
  • revizija Regionalne konvencije (vzporedna uporaba dveh sklopov pravil o poreklu blaga: obstoječih PEM pravil iz Regionalne konvencije in pravil o poreklu iz spremenjene Regionalne konvencije) – začetek uporabe: 1. 9. 2021. Na seminarju bomo predstavili pomembne razlike med pravili o poreklu iz obstoječe Regionalne konvencije in pravili o poreklu iz spremenjene Regionalne konvencije.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen osebam v podjetjih, ki so vključeni v izvozne postopke, ki delujejo na področju mednarodnega poslovanja, še posebej je udeležba priporočljiva za podjetja, ki izvažajo na tretje trge.


Predavatelji

Z vami bosta strokovnjakinji Ana Maček in Eva Žontar.


Kotizacija

Redna cena seminarja znaša 180,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 219,60 EUR).

Popusti

  • člani GZS imajo 20 % popusta. (144,00 EUR + DDV, skupaj 175,68 EUR, označite ob prijavi).

Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo in učno gradivo in potrdilo o udeležbi. 
Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje tri dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4007-8592.

Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

Datum

29 Sep 2021
Expired!

Čas dogodka

9:00 - 13:15

Čas dogodka

  • Časovni pas: America/New_York
  • Datum: 29 Sep 2021
  • Ura: 3:00 - 7:15

Lokacija

ON - LINE
Kategorije

Organizator

Urška Kavčič Rihar
Telefonska številka
01/5897-652
Elektronski naslov
urska.kavcic-rihar@cpu.si

Govorci