Optimiranje davčnega obračuna in vpliv korona krize na poslovanje 2020

KRATEK  ON – LINE SEMINAR O AKTUALNIH TEMAH V ČASU KORONAKRIZE

Pred koncem davčnega leta je potrebno izvesti optimiranje in izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in posamezne ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi. Leto 2020 je za vse organizacije posebno in še pred koncem leta še lahko preverimo ali smo državno pomoč pravilno evidentirali in kaj morajo organizacije narediti, če jo bodo morali vrniti v tekočem letu ali v letu 2021.

Na našem kratkem on line seminarju vam bomo predstavili vso omenjeno tematiko in tako morebiti rešili marsikatero dilemo, ki se vam pojavlja pri vašem delu. Seznanili vas bomo tudi z davčnimi novostmi, ki bodo začele veljati v letu 2021.

VSEBINA WEBINARJA:

 1. Pregled evidentiranja dolgoročnih sredstev z vidika izbire pravilne metode vrednotenja in prevrednotenja (oslabitve, okrepitve).
 2. Delitev tekočega vzdrževanja in naknadnega vlaganja v opredmetena osnovna sredstva. Katere so večne dileme, napake in napačne odločitve ?
 3. Optimiranje odpisov in oslabitev zalog in terjatev iz poslovanja ter njihov vpliv na računovodski izid in davčno osnovo. Na kaj moramo paziti koliko lahko ali ne plačamo davka ?
 4. Kateri računovodski prihodki so davčni priznani in kateri računovodski odhodki so davčno priznani ?
 5. Optimiranje vrst davčnih olajšav za zniževanje davčne osnove za leto 2020.
 6. Kaj pomenijo nekurantne zaloge in zastarane terjatve na računovodski in davčni obračun ? Kaj lahko naredimo še do konca davčnega obračuna za leto 2020 ?
 7. Knjiženje državnih pomoči za oprostitev plačila prispevkov.
 8. Temeljni dohodek samozaposlenih in njihovo knjiženje.
 9. Vpliv državne pomoči na računovodski in davčni obračun za leto 2020.
 10. Pogoji za oprostitev ali vračilo državne pomoči za gospodarske družbe in samostojne podjetnike.
 11. Odgovori na vprašanja in strokovna diskusija.

Predavateljica doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., samostojna podjetnica, ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem na področju računovodstva, financ, podjetništva in davkov. Povezuje teorijo in prakso, ki jo potrebujejo računovodski delavci pri svojem delu. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. Predava na višjih, visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:

 • računovodjem,
 • direktorjem, lastnikom družb, samostojnim podjetnikom,
 • komercialistom, finančnim svetovalcem, in
 • vsem, ki jih navedena vsebina zanima;

Kotizacija

Cena webinarja na osebo znaša 140,00 EUR + 22 % DDV (170,80 EUR) in vključuje seminarsko gradivo.

Plačilo

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun SI56 0201-1001-4816-764, NLB d.d., Ljubljana, sklic: 4008-8569. Račun boste prejeli po zaključku seminarja. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Datum

09 Dec 2020
Expired!

Čas dogodka

9:00 - 13:00

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 09 Dec 2020
 • Ura: 3:00 - 7:00

Cena

140,00 EUR + 22 % DDV (170,80 EUR)
Kategorije

Organizator

Urška Kavčič Rihar
Telefonska številka
01/5897-652
Elektronski naslov
urska.kavcic-rihar@cpu.si