Obnavljanje spričeval serviserjev hladilne tehnike – september 2022

Obnavljanje veljavnosti spričeval serviserjev opreme, ki vsebuje določene fluorirane in toplogredne pline (hladilno klimatizacijska tehnika – HKT)


  • Serviserji z veljavnimi spričevali: po novi Uredbi, sprejeti 1. 10. 2016 je potrebno veljavnost spričeval obnoviti pred potekom veljavnosti. To opravijo tako, da se udeležijo predavanja o novostih ter opravijo pisni izpit.
  • Serviserji s pretečenimi spričevali: morajo ponovno opraviti pisni in praktični izpit, pred tem pa se udeležijo še krajšega predavanja o novostih.

Vsa spričevala, ki bodo izdana po uveljavitvi nove uredbe, bodo veljala za nedoločen čas. 


 

Serviserji, ki  ukvarjajo z namestitvijo,  vzdrževanjem ali servisiranjem hladilnih naprav in klimatizacijske opreme ter toplotnih črpalk (hladilno klimatizacijska tehnika HKT), ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, morajo imeti po veljavni zakonodaji opravljen izpit.

Serviserji z opravljenim izpitom se vpišejo v sezam pooblaščenih serviserjev pri ARSO.Pisni izpit poteka na Centru za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 A, Ljubljana. Udeleženci prejmejo obvestilo o rezultatu pisnega izpita po elektronski pošti, navedeni ob prijavi.


Praktični del izpita – za serviserje s pretečenimi spričevali traja cca 1 uro – točen razpored izveste na usposabljanju.

Lokacija in izvedba: Predavanje o novostih ter pisni del izpita potekajo na CPU, Kardeljeva ploščad 27 A, Ljubljana.

Praktični del izpita: lokacija je Škofja Loka.


Kotizacija in plačilo  Predračun za izpit

Predavanje pred izpitom je brezplačno in priporočamo udeležbo!

Cena ponovnega opravljanja izpita (če ima serviser spričevalo, ki mu je veljavnost potekla pred septembrom 2016, ponovno opravlja pisni in praktični del izpita). Strošek ponovnega opravljanja izpita znaša 255 EUR (oproščeno plačila DDV).

Cena pisnega izpita, ki ga opravijo serviserji s še veljavnim spričevalom znaša 85 EUR (oproščeno DDV).

Znesek za izpit je potrebno nakazati najkasneje do 2 dni pred izvedbo na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 2666.

Vsi udeleženci prejmejo gradivo z novostmi. Pogostitev med odmori zajema: kavo, sokove, sendviče. Račun boste prejeli po zaključku seminarja.


Prijave

Ob prijavi prejmete potrditveni mail s predračunom. Urnike ter ostala obvestila pričnemo pošiljati vsaj en teden pred terminom izvedbe in sicer na e-naslove, ki jih boste vnesli ob prijavi (kontaktna oseba, udeleženec).

Datum

02 Sep 2022
Expired!

Čas dogodka

8:30 - 15:30

Čas dogodka

  • Časovni pas: America/New_York
  • Datum: 02 Sep 2022
  • Ura: 2:30 - 9:30

Lokacija

CPU
Kategorije

Organizator

ALEŠ DREMEL
Telefonska številka
01/5897-660
Elektronski naslov
ALES.DREMEL@CPU.SI