Novosti na področju preverjanja NN inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele

Ministrstvo za okolje in prostor je avgusta 2021 v Uradnem listu RS, št. 140/21 objavilo novelo Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele. Sočasno z objavo pravilnikov sta bili izdani tudi prenovljeni smernici: Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije in Tehnična smernica za graditev TSG-N-003:2021 Zaščita pred delovanjem strele.

Novi predpisi prinašajo kar nekaj novih in razširjenih tehničnih zahtev za projektiranje, izvajanje in preverjanje NN električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele. Na strokovnem seminarju bodo predstavljene vse bistvene novosti obeh Pravilnikov in vse ključne spremembe in dopolnitve pripadajočih Tehničnih smernic, kjer je dodanih več novih poglavij.

 • Poseben poudarek bo namenjen:
 • spremenjenim definicijam zahtevnih in manj zahtevnih NN inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele,
 • spremenjeni periodiki,
 • podrobnejšim ter dodatnim zahtevam v zvezi z obsegom preverjanja (vključena el. oprema stavb),
 • spremenjenim zahtevam v zvezi z vsebino zapisnikov na obeh področjih,
 • novim in razširjenim poglavjem v tehničnih smernicah.

Program seminarja:

Novi Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2021 – Nizkonapetostne električne inštalacije

 • Nova delitev na zahtevne in manj zahtevne NN inštalacije,
 • Obseg in periodika preverjanja, vsebina zapisnika,
 • Nove oziroma dopolnjene zahteve:
  • energijska učinkovitost električnih inštalacij
  • zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja električne opreme
  • posebni primeri električnih inštalacij
  • preverjanje nizkonapetostnih električnih inštalacij

Novi Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in Tehnična smernica za graditev TSG-N-003:2021 – Zaščita pred delovanjem strele

 • Nova delitev na zahtevne in manj zahtevne sisteme zaščite pred delovanjem strele,
 • Obseg in periodika preverjanja, vsebina zapisnika,
 • Dopolnjena poglavja smernice.

Vprašanja in odgovori


Komu je seminar namenjen?

Vse novosti morajo nujno poznati vsi pregledniki z že pridobljenimi NPK certifikati za manj zahtevne in zahtevne NN inštalacije in zaščito pred delovanjem strele, saj se novosti v zvezi z delitvijo sistemov in inštalacij, spremenjeni roki, obsegom preverjanja in vsebina zapisnikov nanaša tudi na obstoječe stavbe.


Trajanje seminarja: 15.00 – 18.15  URNIK


Predavatelj

mag. Ivan Božič

Ima dolgoletne delovne izkušnje: 7 let asistent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani v laboratorijih za električne meritve in procesne merilne sisteme, nato preko 20 let na ZVD d.o.o., kjer je predstojnik Centra za tehnično varnost in strokovne naloge. Ukvarja se predvsem z usposabljanjem, preskušanjem in meritvami na področju strojev, dvigal, električnih inštalacij, proti eksplozijske zaščite in požarne varnosti. Je avtor številnih člankov in strokovnih prispevkov v strokovnih revijah ter član komisije za NPK za preglednike zahtevnih in manj zahtevnih električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele.


Kotizacija

Cena seminarja znaša 150,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 183,00 EUR)/osebo.

Udeleženci, ki so se pri nas že udeležili priprav na pridobitev NPK iz področja meritev električnih inštalacija ali so pri nas opravljali NPK imajo 15 % popusta. V tem primeru kotizacija znaša: 127,50 EUR + 22 % DDV (skupaj 155,55 EUR)/osebo.

Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo, učno gradivo v elektronski obliki ter potrdilo o udeležbi. 
Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje tri dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4014 – 7663.

Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

 

Datum

10 Okt 2023
Expired!

Čas dogodka

15:00 - 18:15

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 10 Okt 2023
 • Ura: 9:00 - 12:15
CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Lokacija

CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
Kategorije

Organizator

SONJA NOVAK
Telefonska številka
01 5897 668
Elektronski naslov
SONJA.NOVAK@CPU.SI

Govorec