ECQA CERTIFICIRANI VODJA EU PROJEKTOV 9-10

V okviru usposabljanja ECQA – vodenje EU projektov spoznate praktične primere – vse od priprave prijave projekta do izdelave končnega poročila. 

Usposabljanje ECQA – vodenje EU projektov je  primerno za zaposlene v zasebnih in v javnih organizacijah in za vse, ki želite izkoristiti znanje o vodenju evropskih projektov pri obstoječi zaposlitvi ali kot prednost pri nadaljnjih zaposlitvah ali pri sodelovanju na EU projektu v različnih vlogah.


 

Prednosti za udeležence ECQA – vodenje EU projektov

Usposabljanje vam bo ponudilo številne odgovore:

 • Kako preoblikovati idejo v projekt?
 • Kako poiskati primerne razpise za projekte?
 • Kako poiskati primerne partnerje?
 • Katere so skupne lastnosti vseh projektov EU?
 • Kakšen je tipičen življenjski cikel projekta EU?
 • Kako oblikovati cilje projekta in delovni program?
 • Kako izbrati in voditi mednarodni konzorcij partnerjev?
 • Kako planirati finančno konstrukcijo projekta in kako izdelati finančno poročilo?
 • Kako učinkovito voditi projektno dokumentacijo?
 • Kako obvladovati tveganja?
 • Kako učinkovito komunicirati s partnerji?
 • Katera informacijska orodja uporabiti za učinkovitejšo projektno delo?

Med usposabljanjem se boste srečali s zanimivimi  nalogami in primeri iz prakse.


Program usposabljanja

Modul 1: PREDSTAVITEV EVROPSKIH PROJEKTOV

 • Struktura EU in programov EU (življenjski cikel projektov EU, primeri EU programov: Horizon Europe, EIC, Erasmus+, COSME, CreativeEurope, Evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg,… )

Modul 2: PROJEKTNI CILJI IN FINANCE

 • Začetne aktivnosti in cilji (primer: pretvorba ideje v logični okvir projekta in projektna prijavnica)
 • Vodenje delovnih paketov, aktivnosti in rezultatov projekta (primer: strukturiranje projekta z delovnimi paketi, intelektualnimi izdelki)
 • Vodenje financ (primer: priprava projektnega proračuna)
 • Vodenje pogodb (primer: Horizon Europe pogodba, konzorcijska pogodba, zahtevek za aneks)

Modul 3: SODELOVANJE

 • Sestava projektnega konzorcija (primer: dobre prakse, iskalniki)
 • Komuniciranje in vodenje delovne skupine (primer:  projektni plan, Gantt-ov diagram, plan komunikacije, IT orodja za projektno vodenje, komunikacijo in upravljanje dokumentacije)
 • Izkoriščanje in trajnost rezultatov projekta (primer: poslovni plan, plan trajnosti)
 • Poročanje (primer: vmesno in končno poročilo, dokazila)

Modul 4: VODENJE KAKOVOSTI

 • Planiranje kakovosti (primer: plan kakovosti, metode preverjanja kakovosti)
 • Zagotavljanje kakovosti (primer: izvedba evaluacijskega pregleda)
 • Upravljanje tveganja (primer: plan ocene tveganj)

Vsem poglavjem so dodani primeri najboljših praks iz že sprejetih in uspešno zaključenih projektov.


Potek dela
Udeležencem ECQA – vodenje EU projektov bomo predstavili gradivo in praktične primere sprejetih in uspešno zaključenih projektov. Usposabljanje bo potekalo v obliki šestih delavnic: trikrat v živo in trikrat na daljavo v slovenskem jeziku z razlago uveljavljenega angleškega izrazoslovja.

Med usposabljanjem boste dobili dostop do spletnega gradiva v spletni učilnici in do elektronskega sistema za pripravo na izpit (oboje v angleškem jeziku).

Po delavnici udeleženci prejmete 6 tedenski dostop do že vzpostavljene in uveljavljene spletne učilnice, ki vsebuje primere že izpolnjenih projektnih prijavnic, primere predlog za projektno vodenje, primere projektnih planov, navodila za iskanje primernih razpisov, povezave do portalov, ki objavljajo razpise.
V okviru spletne učilnice imate dostop do učnih materialov, primerov izpitov, projektnih nalog. Projektne naloge (logični okvir, finančni plan, …) pregledajo in ocenijo strokovnjaki in vam podajo komentar za izboljšanje.

Po končanem usposabljanju  prejmete potrdilo o udeležbi.

Usposabljanje in izpit izvajamo v sodelovanju s podjetjem Bicero in predavateljem dr. Tomislavom Rozmanom.


Termini predavanj v živo:      25. 09., 09. 10. in 23. 10. 2024 na CPU od 12.00 do 15.00
Termini on-line predavanj:   02. 10., 16. 10. in 30. 10. 2024 on-line v okolju Google Meet od 9.00 do 12.00

Za online usposabljanje potrebujete računalnik, spletno kamero in slušalke z mikrofonom.


Certifikat

Certifikat lahko pridobite, če se prijavite in uspešno opravite izpit.

S certifikatom, boste lažje dokazovali primernost (usposobljenost)  za sodelovanje v mednarodnih projektih kot enakopravni partnerji, prav tako pa boste lažje prevzemali koordiniranje evropskih projektov in mednarodnih konzorcijev.
Ne nazadnje – certifikat vam dvigne vrednost na trgu dela. Pridobitev certifikata je priložnost – za tiste, ki želite več.
Pri nekaterih javnih slovenskih in EU razpisih je možno pridobiti dodatne točke za izbor prijavljenih projektov, če projekt vodi oseba z ECQA certifikatom.

Izvedba izpita
Ob zaključku usposabljanja ECQA – vodenje EU projektov se lahko prijavite na izbrani izpitni rok. Izpit se izvaja on-line, neposredno na računalniku v angleškem jeziku. Udeleženec si termin  izbere sam.

Po uspešno opravljenem izpitu pridobite naziv »ECQA certificirani vodja evropskih projektov« ter certifikat.


Kotizacija in cena izpita

Redna cena za kombinirano izobraževanje z dostopom do platforme za e-študij znaša 1.255,00 € + 22 % DDV, za plačilo 1.531,10 €.

Cena izpita znaša 200,00 € + 22 % DDV, za plačilo 244,00 €.

Skupna cena usposabljanja in izpita znaša  1.455,00 € + 22 % DDV, za plačilo 1.775,10  z DDV.

Popusti

 • Več udeležencev iz istega podjetja (2–5 udeležencev): 5 % popusta.
Pomembno: popust se upošteva le pri kotizaciji za usposabljanje. Izpit se plača v celoti.

Plačilo kotizacije vključuje: udeležbo, elektronski dostop do učnih gradiv in potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
Prosimo, da kotizacijo poravnate najpozneje 4 delovne dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4005-7306.

Prosimo, da ob prihodu na usposabljanje predložite potrdilo o plačani kotizaciji. Račun boste prejeli po končanem dogodku. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred začetkom usposabljanja. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.


Datum

25 Sep 2024 - 30 Oct 2024

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 25 Sep 2024 - 30 Oct 2024

Več informacij

Več informacij

Lokacija

CPU in ONLINE
Ljubljana
Kategorije

Organizator

Barbara Krajnc
Telefonska številka
01 5897 655
Elektronski naslov
barbara.krajnc@cpu.si
Več informacij